Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 26.05.2014/Pykälä 194

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 194

Asianro 2652/10.02.02/2014

 

 

Rahasmäen yleiskaava

 

 

Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen
Strateginen maankäytön suunnittelu

 

 

TuuliSaimaa pyytää kirjeessään 4.4.2014 käynnistämään tuulivoimayleiskaavan Tahkon alueelle Rahasmäkeen. TuuliSaimaa on vuokrannut maanomistajilta tarvittavat maa-alueet tuulivoimahankkeen toteuttamiseksi. Rahasmäki on merkitty tuulivoimatuotannolle soveltuvaksi alueeksi ympäristöministeriön 15.1.2014 vahvistamassa Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaavassa.

 

Rahasmäen alueelle on tarkoituksena laatia tuulivoimayleiskaava eli tuulivoimarakentamista suoraan ohjaava yleiskaava. Tavoitteena on osoittaa tuulivoimaloille sijaintipaikat. Lisäksi muun maankäytön ohella voimaloille osoitetaan teknisen huollon, voimaloiden toimituksen ja sähkön siirron järjestämismahdollisuudet. Alueelle on suunnitteilla yli kymmenen (11-13) noin 3MW tuulivoimalaa. Hanke edellyttää voimalamäärän mukaan YVA lain mukaisen vaikutusten arviointiselvityksen. Tältä osin selvitystyö on käynnistynyt ja yhteysviranomaisena on Pohjois-Savon elinkeino- ja ympäristökeskus.

 

Rahasmäessä on Nilsiän kaupungin toimesta laadittu yleiskaava, jossa keskeinen lähtökohta on virkistyskäyttö sekä maa- ja metsätalous. Alueeseen liittyy läheiset Tahkon laskettelurinteet ja Tahkon matkailualue. Alueella on myös Syvärin yleiskaava voimassa.

 

Rahasmäkeen kohdistuu tuulivoiman ohella useita muita maankäytön kehittämistarpeita kuten mm. virkistys ja ulkoilu, matkailu ja loma-asuminen. Ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaan kaavoitus ja YVA tulee viedä läpi samanaikaisesti. Tämä helpottaa kansalaisten osallistumista ja vuorovaikutusta. Yleiskaavatyön perusteena ovat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, Pohjois-Savon maakuntakaava ja Ympäristöministeriön ohjeistus tuulivoimarakentamisen suunnitteluun.

 

Rahasmäen yleiskaavoitus on alueelle kohdistuvien eri maankäyttö muotojen yhteensovittamista. Yleiskaava muuttaa nykyisiä voimassa olevia kaavoja. Alustava rajaus käsittää Rahasmäen sisältäen maakuntakaavan mukaisen tuulivoimatuotantoalueen. Kaavoitus etenee YVA -selvityksen rinnalla ja sen eteneminen on luonnollisesti riippuvainen selvityksen tuloksista.

 

Rahasmäen yleiskaava ei kuulu vuoden 2014 kaavoituskatsaukseen ja – ohjelmaan. Kaavan käynnistämiseen tarvitaan kaupunginhallituksen hyväksyntä. Kaavatyö voidaan sovittaa vuoden 2014 kaavoitusohjelmaan siten, että TuuliSaimaa Oy, hankkeen omistaja, hoitaa kaavoitustyön tarvittavine selvityksineen omin kustannuksin. Kuopion kaupungin tehtävänä on hankkeen ohjaus ja kaavaprosessiin liittyvien viranomaistehtävien hoito.

 

Liitteenä jaetaan yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaluonnos (OAS).

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunginhallitus hyväksyy yleiskaavatyön käynnistämisen.

 

 

Liitteet

1

22652/2014 Rahasmäen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Juha Romppanen

puh.  017 18 5410

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. hyväksyy yleiskaavajohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen selosti asiaa kokouksessa. Yleiskaavajohtaja poistui kokouksesta päätöksenteon ajaksi.

 

Keskustelun kuluessa jäsen Tapio Tolppanen teki jäsenten Taisto Toppinen, Leila Savolainen ja Pauli Ruotsalainen kannattamana seuraavan sisältöisen muutosehdotuksen: "Esitän, ettei tuulivoimayleiskaavan valmistelua käynnistetä, vaan Rahasmäen alueen lähtökohta on tulevaisuudessa Tahkon alueen matkailu- ja virkistyskäyttö."

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat jäsen Tapio Tolppasen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

Nimenhuutoäänestyksellä suoritetussa äänestyksessä annettiin 2 jaa-ääntä (Auvinen ja Karjalainen) ja 9 ei-ääntä (Berg-Väänänen, Kantanen, Pulkkinen, Ruotsalainen, Rytsy, Röppänen, Savolainen, Tolppanen ja Toppinen), joten kaupunginhallitus oli hyväksynyt jäsen Tapio Tolppasen tekemän ehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa