Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 26.05.2014/Pykälä 200

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 200

Asianro 7127/00.01.00/2013

 

 

Tuusniemen kunnan ja Kuopion kaupungin yhdistymisselvityksen kuuluttaminen

 

 

Kehittämisjohtaja Heikki Helve
Sidosryhmä- ja kaupungin edunvalvontapalvelut

 

Tuusniemen kunnan ja Kuopion kaupungin yhdistymisselvitys on luontainen jatkumo osapuolten tiivistyneelle yhteistyölle. Merkittävä palvelutuotannon yhteistyö alkoi jo vuonna 2009, josta alkaen Kuopion kaupunki on tuottanut Tuusniemelle terveydenhuollon palvelut isäntäkuntana.

 

Uuden valtuustokauden alussa vuonna 2013 alkaneet keskustelut yhdistymisselvityksen toteuttamisesta yhdistymisen vaikutusten saamiseksi käytävän keskustelun pohjaksi johtivat siihen, että osapuolten kaupungin- ja kunnanjohtaja valmistelivat esityksen hallituksille prosessista, kuinka tehtävä yhdistymisselvitys toteutettaisiin.  Tuusniemen kunnanhallitus hyväksyi esityksen selvitysprosessin toteuttamisesta 23.9.2013 ja Kuopion kaupunginhallitus 30.9.2013. Tehty esitys yhdistymisselvityksen tekemisestä hyväksyttiin kummankin osapuolen toimesta yksimielisesti.

 

Hyväksytty selvitysprosessi käsitti selvitystä ohjaavat arvot, kuntalaisten osallistamisen, työn poliittisen ohjauksen, viranhaltijatyön ohjauksen, henkilöstön osallistamisen, viestinnän sekä selvitysprosessin ajallisen etenemisen ja keskeiset vaiheet. Tehty selvitystyö on noudattanut näitä määriteltyjä periaatteita, toimintatapoja ja aikataulua.

 

Selvitystyötä ohjannut hallitusten asettama poliittinen ohjausryhmä kokoontui 4 kertaa. Ohjausryhmän lisäksi hallitukset nimesivät yhdistymissopimusta valmistelevan sopimusneuvotteluryhmän, joka kokoontui prosessin aikana 5 kertaa. Valtuustojen yhteistapaaminen järjestettiin ennen selvityksen päätöskäsittelyä.

 

Tärkeän osana selvitystyötä muodostivat kuntalaisten kuulemiset. Selvitystyön aluksi toteutettiin avoin kuntalaisilta, johon osallistui runsaasti tuusniemeläisiä. Selvitystyön tuloksista pidettiin avoin kuntalaisilta, jossa esille nousseisiin kysymyksiin oli vastaamassa valmistelusta vastanneet työryhmien edustajat. Jokaiseen talouteen Tuusniemellä jaettiin tiedote selvitystyön keskeisimmistä tuloksista.

 

Selvitystyöhön liittyen on kuunneltu ja keskusteltu eri sidosryhmien kanssa sekä huomioitu lähidemokratiaan liittyvä aktiivinen keskustelu ja toimintamallien kartoitus. Käytössä on ollut verkkosivut, josta on ollut saatavilla valmisteluun ja kokouksiin liittyvää aineistoa. Verkkosivuilla on myös voinut käydä keskustelua yhdistymisselvitykseen liittyen.

 

Yhdistymisselvitys käsittää yhdistymissopimuksen, palvelukokonaisuuksittain laaditut selvitykset, niiden yhteenvedon ja toimintaympäristön kuvauksen. Aineisto kokonaisuudessaan on julkaistu henkilöstölle ja avoimella verkkosivustolla 15.4.2014, jotta kaikilla henkilöstöön kuuluvilla ja kaupunkien asukkailla on mahdollisuus siihen perehtyä.

 

Kuntarakennelain 7 §:n mukaan kunnanhallituksen on varattava kunnan asukkaille ja muille, jotka katsovat asian koskettavan itseään, tilaisuus tehdä huomautus ehdotuksesta kuntien yhdistymiseksi. Huomautus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun huomautusta koskeva kuulutus on kunnassa julkaistu siten kuin kunnalliset ilmoitukset julkaistaan. Kunnanhallitus antaa huomautuksesta lausunnon ja tekee kuntien yhdistymisestä ehdotuksen valtuustolle.

 

 

Esitys                                              Esitän, että Kuopion kaupunginhallitus hyväksyy Tuusniemen kunnan ja Kuopion kaupungin yhdistymisselvityksen liitteineen asetettavaksi julkisesti nähtäville.

 

 

Liitteet

18

7127/2013 Yhdistymisselvitys Kuopio Tuusniemi, talous, henkilöstö hallinto ja päätöksenteko

 

19

7127/2013 KYP Palveluverkosto Kuopio Tuusniemi

 

20

7127/2013 KYP Tuusniemi Kuopio lähtötiedot

 

21

7127/2013 KYP Tuusniemi Kuopio loppuraportti

 

22

7127/2013 Lopullinen yhteenveto

 

23

7127/2013 Tuusniemi-Kuopio Hyvinvointipalvelut (kulttuuri+liikunta)

 

24

7127/2013 Tuusniemi-Kuopio Kasvun ja oppimisen palvelualue

 

25

7127/2013 Tuusniemi-Kuopio Perusturva ja terveydenhuolto

 

26

7127/2013 Tuusniemi Kuopio Toimintaympäristö

 

27

7127/2013 Tuusniemi-Kuopio Vetovoimaisuuden palvelualue

 

28

7127/2013 Tuusniemi Kuopio yhdistymissopimus

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Heikki Helve

puh.  044 718 2108

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. hyväksyy kehittämisjohtajan esityksen.

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa