Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 26.05.2014/Pykälä 201

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 201

Asianro 1950/00.04.01/2013

 

 

Juankosken kunnan ja Kuopion kaupungin yhdistymisselvityksen kuuluttaminen

 

 

Kehittämisjohtaja Heikki Helve
Sidosryhmä- ja kaupungin edunvalvontapalvelut

 

Juankosken kaupungin ja Kuopion kaupungin yhdistymisselvitys on jatkumo prosessille, jossa Juankosken kaupunki on joutunut hakemaan ratkaisuja taloutensa tasapainottamiseen. Taloudentilan voimakas heikkeneminen on seurausta alueen voimakkaasta elinkeinorakenteen muutoksesta. Kaupungit ovat jo pitkään tunteneet toisensa ja tilanne, jossa oma-aloitteinen selvitystyö aloitettiin, ei ole tullut yllätyksenä. Palvelutuotannon yhteistyöstä on keskusteltu kuluneella vuosikymmenellä säännöllisesti. Nykyisin Kuopion kaupunki tuottaa Juankosken kaupungille kirjasto- ja kansalaisopistopalvelut. Yhteistyötä tehdään myös elinkeinojen kehittämisessä.

 

Uuden valtuustokauden alussa vuonna 2013 alkaneet keskustelut yhdistymisselvityksen toteuttamiseksi johtivat siihen, että osapuolten kaupunginjohtajat valmistelivat esityksen hallituksille prosessista, kuinka tehtävä yhdistymisselvitys toteutettaisiin.  Juankosken ja Kuopio kaupunginhallitukset hyväksyivät esityksen selvitysprosessin toteuttamisesta 30.9.2013. Tehty esitys yhdistymisselvityksen tekemisestä hyväksyttiin kummankin osapuolen toimesta yksimielisesti.

 

Hyväksytty selvitysprosessi käsitti selvitystä ohjaavat arvot, kuntalaisten osallistamisen, työn poliittisen ohjauksen, viranhaltijatyön ohjauksen, henkilöstön osallistamisen, viestinnän sekä selvitysprosessin ajallisen etenemisen ja keskeiset vaiheet. Tehty selvitystyö on noudattanut näitä määriteltyjä periaatteita, toimintatapoja ja aikataulua.

 

Selvitystyötä ohjannut hallitusten asettama poliittinen ohjausryhmä kokoontui 4 kertaa. Ohjausryhmän lisäksi hallitukset nimesivät yhdistymissopimusta valmistelevan sopimusneuvotteluryhmän, joka kokoontui prosessin aikana 4 kertaa. Valtuustojen yhteistapaaminen järjestetään 20.5.2014 ennen selvityksen päätöskäsittelyä.

 

Tärkeän osan selvitystyötä muodostivat kuntalaisten kuulemiset. Selvitystyön aluksi toteutettiin avoin kuntalaisilta, johon osallistui runsaasti juankoskelaisia.  Selvitystyön tuloksista pidettiin avoin kuntalaisilta, jossa esille nousseisiin kysymyksiin oli vastaamassa valmistelusta vastanneet työryhmien edustajat. Jokaiseen Juankosken talouteen jaettiin tiedote selvitystyön keskeisimmistä tuloksista.

 

Selvitystyöhön liittyen on kuunneltu ja keskusteltu eri sidosryhmien kanssa sekä huomioitu lähidemokratiaan liittyvä aktiivinen keskustelu ja toimintamallien kartoitus. Käytössä on ollut verkkosivut, josta on ollut saatavilla valmisteluun ja kokouksiin liittyvää aineistoa. Verkkosivuilla on myös voinut käydä keskustelua yhdistymisselvitykseen liittyen.

 

Yhdistymisselvitys käsittää yhdistymissopimuksen, palvelukokonaisuuksittain laaditut selvitykset, niiden yhteenvedon ja toimintaympäristön kuvauksen. Aineisto kokonaisuudessaan on julkaistu henkilöstölle ja avoimella verkkosivustolla 15.4.2014, jotta kaikilla henkilöstöön kuuluvilla ja kaupunkien asukkailla on mahdollisuus siihen perehtyä.

 

Kuntarakennelain 7 §;n mukaan kunnanhallituksen on varattava kunnan asukkaille ja muille, jotka katsovat asian koskettavan itseään, tilaisuus tehdä huomautus ehdotuksesta kuntien yhdistymiseksi. Huomautus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun huomautusta koskeva kuulutus on kunnassa julkaistu siten kuin kunnalliset ilmoitukset julkaistaan. Kunnanhallitus antaa huomautuksesta lausunnon ja tekee kuntien yhdistymisestä ehdotuksen valtuustolle.

 

 

Esitys                                              Esitän, että Kuopion kaupunginhallitus hyväksyy Juankosken kaupungin ja Kuopion kaupungin yhdistymisselvityksen liitteineen asetettavaksi julkisesti nähtäville.

 

 

Liitteet

29

1950/2013 Talous, henkilöstö, hallinto

 

30

1950/2013 KYP lähtötiedot

 

31

1950/2013 KYP palveluverkosto

 

32

1950/2013 Toimintaympäristö 2013

 

33

1950/2013 Yhteenveto

 

34

1950/2013 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

 

35

1950/2013 Kaupunkiympäristön palvelualue

 

36

1950/2013 Kasvun ja oppimisen palvelualue

 

37

1950/2013 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet

 

38

1950/2013 Vetovoimaisuuden palvelualue

 

39

1950/2013 Juankosken kaupungin ja Kuopion kaupungin yhdistymissopimus

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Heikki Helve

puh.  044 718 2108

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. hyväksyy kehittämisjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa