Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 16.06.2014/Pykälä 59

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 59

Asianro 3896/00.01.00/2014

 

 

Kuopion Energia liikelaitoksen toimintojen yhtiöittäminen

 

 

 

                                                          Kaupunginhallitus 2.6.2014 § 215:

 

 

Syyskuun 1. päivänä 2013 voimaan tulleen kuntalain muutoksen johdosta kuntien on annettava kilpailutilanteessa markkinoilla hoitamansa tehtävät osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi

(yhtiöittämisvelvollisuus, kuntalaki 2a §). Yhtiöittämisvelvollisuudelle annettu siirtymäaika päättyy 31.12.2014.

 

Kuopion Energia-liikelaitoksen toimintaa harjoitetaan lainsäädännön määrittelemällä tavalla kilpailutilanteessa markkinoilla, joten yhtiöittämisvelvollisuus koskee liikelaitoksen toimintoja. Kaupunginvaltuuston tulee tämän johdosta päättää lainsäädännön edellyttämällä tavalla liikelaitoksen toiminnan yhtiöittämisestä vuoden 2014 loppuun mennessä.

 

Kaupunki on valinnut energialiikelaitoksen yhtiöittämisselvityksen laatijaksi kilpailutuksen jälkeen Pöyry Oyj:n. Yhtiöittämisselvityksen tuloksia esiteltiin kaupunginvaltuuston iltakoulussa 19.5.2014. Yhtiöittämisselvityksessä on tarkasteltu kuutta vaihtoehtoista energialiiketoimintojen organisointimallia, joita ovat:

 

1.       Yhtenäinen energiakonserni

2a.  Kaukolämpöliiketoiminta osaksi Kuopion Energia Oy:tä (Kaukolämpö yhdistetään liiketoimintayksiköksi Kuopion Energia Oy:öön ja sähköverkko jatkaa liikelaitoksena)

2b.  Kaukolämpöliiketoiminta osaksi Kuopion Energia Oy:tä (Kaukolämpö yhdistetään liiketoimintayksiköksi Kuopion Energia Oy:öön ja sähköverkko yhtiöitetään)

3a.   Itsenäinen yhtiöitetty Kaukolämpö Oy (Kaukolämpö yhtiöitetään - muu rakenne nykyinen)

3b.   Itsenäinen yhtiöitetty Kaukolämpö Oy (Kaukolämpö yhtiöitetään ja sähköverkko Kuopion Energia Oy:n tytäryhtiöksi)

4.     Kaksi energiayhtiötä (Kuopion Energia -liikelaitoksen yhtiöittäminen)

 

Kaikissa esillä olleissa vaihtoehdoissa lähtökohtana on, että yhtiöt ovat täysin Kuopion kaupungin tai sen omistamien yhtiöiden omistuksessa ja että lainsäädännön edellyttämät toiminnallisen eriyttämisen vaatimukset täytetään.

 

Kaupunginjohtaja on asettanut energiatoimintojen yhtiöittämistä valmistelevan työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella toimintojen yhtiöittämistä koskeva esitys toimielinpäätöksentekoa varten siten, että lainsäädännön edellyttämät toimenpiteet voidaan toteuttaa 31.12.2014 mennessä. Työryhmän puheenjohtajana toimii palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen. Toimintojen yhtiöittämistä koskeva valmistelutyö tehdään yhteistyössä Kuopion Energia liikelaitoksen ja Kuopion Energia Oy:n kanssa. Kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2014 loppuun mennessä energiatoimintojen organisointimallista.

 

Esityslistan liiteaineistona jaetaan vertailutietoa energialiiketoimintojen organisointivaihtoehdoista

 

                                                         

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. esittää kv:lle, että

1. energiatoimintojen yhtiöittämisvalmisteluja jatketaan ensisijaisesti yhtenäisen energiakonsernin pohjalta (yhtiöittämisselvityksen vaihtoehto 1) ja

2. valtuusto päättää vuoden 2014 loppuun mennessä lopullisesta energiatoimintojen organisointimallista.

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

Merkittiin, että kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Sari Raassina poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

 

Liitteet

11

3896/2014 Energialiiketoimintojen yhtiöittäminen

 

12

3896/2014 Perustelut

 

13

3896/2014 Äänestys kv. 16.6.2014

 

                                                         

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kv. päättää, että

1. energiatoimintojen yhtiöittämisvalmisteluja jatketaan ensisijaisesti yhtenäisen energiakonsernin pohjalta (yhtiöittämisselvityksen vaihtoehto 1) ja

2. vuoden 2014 loppuun mennessä päätetään lopullisesta energiatoimintojen organisointimallista.


Päätös                                            Keskustelun kuluessa valtuutettu Kalle Keinänen ehdotti valtuutettu Kalevi Kauhasen kannattamana, että Kuopion Energian monopolitoimintoja ei Pöyryn esittämällä tavalla tarpeettomasti yhtiöitetä. Perustelut liitteenä 12.

 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti asiassa äänestettäväksi siten, että ne, jotka ovat kaupunginhallituksen ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat valtuutettu Keinäsen ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 53 jaa-ääntä ja 2 ei-ääntä neljän valtuutetun ollessa poissa, joten kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen ehdotuksen.  Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä 13.

 

Merkittiin, että varavaltuutettu Ritva Hakulinen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa