Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 16.06.2014/Pykälä 60

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 60

Asianro 2912/00.01.00/2014

 

 

Savonia-ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen

 

 

 

                                                          Kaupunginhallitus 26.5.2014 § 198:

 

Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen
Talous- ja strategiapalvelu

                                                         

Kuntayhtymänä toimivien ammattikorkeakoulujen tulee hakea toimilupaa 15.9.2014 mennessä. Savonia-ammattikorkeakoulun toimilupa edellyttää toiminnan yhtiöittämistä 1.1.2015 mennessä. Jäsenkuntien edustajat ovat yhdessä kuntayhtymän edustajien kanssa valmistelleet vuoden 2014 aikana ammattikorkeakoulun toimintojen yhtiöittämistä.

 

                                                          Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 24.3.2014 ja päätti ilmoittaa alustavana kantanaan kuntayhtymälle, että Kuopion kaupunki voi hyväksyä luonnosvaiheessa olleen osakassopimuksen periaatteet.

 

                                                          Neuvotteluja ammattikorkeakoulutoimintojen yhtiöittämisestä on jatkettu kevään 2014 aikana. Savonia-ammattikorkeakoulu on lähettänyt jäsenkunnille ammattikorkeakoulutoiminnan yhtiöittämistä koskevat asiakirjat toimielinten päätöksiä varten. Savonia-ammattikorkeakoulu Oy:n osakkaiksi tulevia jäsenkuntia pyydetään hyväksymään 17.6.2014 mennessä kaikki yhtiöittämiseen liittyvät sopimukset ja asiakirjat.

 

                                                          Esityslistan liiteaineistona jaetaan Savonia-ammattikorkeakoulun toiminnan yhtiöittämistä koskevat asiakirjat.

 

 

Esitys                                              Esitän kh:lle ja edelleen kv:lle, että se hyväksyy Savonia-Ammattikorkeakoulu Oy:n osakassopimuksen ja Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1.1.2015 alkaen.

 

 

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. hyväksyy talousarviopäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

 

Liitteet

14

2912/2014 Saatekirje Savonia kuntayhtymä

 

15

2912/2014 Savonia-ammattikorkeakoulu Oy:n osakassopimus

 

16

2912/2014 Perussopimuksen vertailu vanha ja uusi

 

17

2912/2014 Yhtiöjärjestys 1.1.2015 lukien

 

18

2912/2014 Yhtiöjärjestys

 

19

2912/2014 Perustamissopimus

 

20

2912/2014 Selvitys kiinteistöistä

 

21

291272014 Talous- rahoitus- ja investointiselvitys omistajakunnille

 

22

2912/2014 Selvitys osakepääoman ja sen jakautumisesta

 

23

2912/2014 Talous- rahoitus- ja investointiselvitys omistajakunnille oy ja ky

 

24

2912/2014 Savonia-ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen, kh. 9.6.2014 § 28

 

                                                         

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kv. hyväksyy Savonia-ammattikorkeakoulun Oy:n osakassopimuksen ja Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1.1.2015 alkaen.

 

 

Päätös                                            Puheenjohtaja totesi, että valtuutetuille oli tämän asian käsittelyä varten jaettu ote kaupunginhallituksen pöytäkirjasta 9.6.2014 § 28, jossa kaupunginhallitus oli merkinnyt osakassopimuksen 8.2 kohtaa koskevan muutoksen tiedoksi ja päättänyt ilmoittaa muutoksesta 16.6 kokoontuvalle kaupunginvaltuustolle.    Liite 24.

 

Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kaupunginhallituksen päätösehdotuksen kaupunginhallituksen 9.6.2014 § 28 päätöksessä mainituin täsmennyksin.

 

Merkittiin, että varavaltuutettu Pirjo Simonen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.  

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa