Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 16.06.2014/Pykälä 61

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 61

Asianro 3613/05.15.02/2013

 

 

Päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen muutosehdotus

 

 

 

                                                          Kaupunginhallitus 2.6.2014 § 218:

 

 

                                                          Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä:

                                                         

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän hallitus ja yhtymävaltuusto ovat valmistelleet kuntayhtymän perussopimuksen muuttamista. Muutostarve johtuu kuntaliitosten myötä jäsenkunnissa tapahtuneista muutoksista sekä toimintaympäristön muutoksesta.

 

Kuntalain 79 §:n mukaan kuntayhtymän perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien kuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Päätöksen perussopimuksen muuttamisesta tekevät jäsenkuntien valtuustot, joissa asia päätetään normaaliin tapaan enemmistöpäätöksellä

kuntalain 59 §:ää noudattaen.

 

Luonnos uudeksi Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän perussopimukseksi on ollut jäsenkunnissa lausuntokierroksella keväällä 2013.

 

Toivomme jäsenkuntien kaupungin-/kunnanvaltuustojen päätöstä perussopimuksen muuttamisesta 31.5.2014 mennessä.

 

                                                          Lausunto 8.5.2014

                                                          mielenterveysjohtaja Heimo Viinamäki:

 

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä on pyytänyt lausuntoa Kuopion kaupungilta, joka on yksi kuntayhtymän jäsenkunta, päivitettävästä perussopimuksesta. Perussopimus tulisi voimaan 1.1.2014 ja edellinen päivitys on tehty 1.1.1997.

 

Olen mielenterveysjohtajan ominaisuudessa tutustunut sopimusluonnokseen ja esitän hyväksyttäväksi perussopimuksen muutokset / lisäykset.

 

Samassa yhteydessä todetaan kuitenkin, että Kuopion kaupungin käyttö vuonna 2012 on ollut hyvin vähäistä (15 palvelupäivää), Nilsiä ja Maaninka eivät tätä palvelua ole vuonna 2012 käyttäneet lainkaan.

 

                                                          Esityslistan liiteaineistona jaetaan uusi perussopimusluonnos ja viiteaineistona voimassa oleva sopimus.

 

 

                                                          _ _ _ _


 

 

Kuntalain 84 §:n mukaisesti jäsenkunta voi erota kuntayhtymästä. Jos muuta ei ole perussopimuksessa sovittu, eroaminen tapahtuu valtuutettujen toimikauden päättyessä jäsenkunnan ilmoitettua eroamisesta toimikauden päättymistä edeltävän kalenterivuoden loppuun mennessä.

 

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän perussopimusluonnoksen 19 §:n mukaisesti mikäli kunta eroaa kunta yhtymästä, sille ei yhtymävaltuuston päätöksellä suoritettaisi kunnan osuutta peruspääomasta tai osaa siitä, ellei yhtymävaltuusto niin päätä. Mikäli muut kunnat eivät lunasta eroavan jäsenkunnan pääomaosuutta, alennettaisiin pääomaa. Peruspääomaosuuden korvaukselle ei maksettaisi korkoa.

 

Oikeuskirjallisuudessa on kiinnitetty huomiota siihen, että kuntayhtymästä eroavan jäsenkunnan kannalta on olennaista, että sillä on oikeus saada korvaus osuudestaan kuntayhtymän varoihin erotilanteessa. Korvauksen määrän osalta on huolehdittava siitä, etteivät muut jäsenkunnat saa perusteetonta etua kuntayhtymästä eroavan kunnan kustannuksella. Vaikka kuntayhtymän perussopimuksen mukaan olisi mahdollista, että koko eroavan kunnan peruspääomaosuutta ei korvattaisikaan, niin kohtuullinen korvaus on kuitenkin suoritettava. ”Nollakorvausta” ei pidetä erotilanteessa oikeuskirjallisuuden mukaan lainmukaisena. (Harjula-Prättälä, Kuntalaki - tausta ja tulkinnat, Helsinki 2012, sivu 671).

Edellä mainittu tulisi ottaa huomioon myös muutettaessa Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän perussopimusta.

Perussopimusta muutettaessa tulisi lisäksi huomioida, että Maaningan kunta liittyy osaksi Kuopion kaupunkia 1.1.2015 lukien, joten Maaningan kunta tulisi poistaa perussopimusluonnoksen 2 §:stä (jäsenkunnat).

 

                                                          Valmistelija                                                           

Heikki Vienola

puh.  017 18 2021

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. esittää kv:lle, että se

1. ei hyväksy Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen muutosta perussopimuksen 19 §:n osalta ja

2. hyväksyy muilta osin Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen muutokset.

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 

Liitteet

25

3613/2013 Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän perussopimusluonnos

 

Viiteaineisto

1

3613/2013Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän perussopimus

 

                                                         

 

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kv.

1. ei hyväksy Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen muutosta perussopimuksen 19 §:n osalta ja

2. hyväksyy muilta osin Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen muutokset.

 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.

 

Puheenjohtaja totesi, että esityslistan sivulla 25 mainittu perussopimuksen voimaantulopäivä korjataan kirjoitusvirheenä olemaan 1.1.2015.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa