Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 16.06.2014/Pykälä 64

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 64

Asianro 3220/00.00.01.00/2014

 

 

Maaninka-neuvottelukunnan jäsenet

 

 

 

                                                          Kaupunginhallitus 19.5.2014 § 178:

 

                                                          Kuopion ja Maaningan yhdistymishallitus 5.5.2014 § 11:

                                                         

Maaningan kunnanvaltuusto päätös 14.4.2014 § 21:

 

Valtioneuvosto on 13.3.2014 tehnyt päätöksen Kuopion kaupungin ja Maaningan kunnan yhdistymisestä. Maaningan kunta lakkaa ja yhdistyy Kuopion kaupunkiin. Päätös perustuu Kuopion kaupunginvaltuuston ja Maaningan kunnanvaltuuston 12.11.2012 hyväksymään yhdistymissopimukseen. Päätös tulee voimaan 1.1.2015.

 

Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin yhdistymissopimuksen mukaan Kuopion kaupunki perustaa Maaningan alueella toimivan erillisen toimielimen, Maaninka-neuvottelukunnan, jonka toiminta käynnistyy yhdistymisen voimaantullessa.

 

Neuvottelukunta osallistuu asiantuntijaelimenä Maaningan aluetta koskevien päätösten ja asioiden valmisteluun, hyväksyy osaltaan Maaningan aluetta koskevien EU- ynnä muiden kehittämishankkeiden toteutusjärjestyksen sekä tekee kaupunginhallitukselle talousarviota ja alueen investointeja koskevia esityksiä. Neuvottelukunta toimii myös Maaningan alueelle perustettavien tai aluetta muutoin koskevien kehittämishankkeiden ohjausryhmänä.

 

Lisäksi neuvottelukunnan tehtäviin kuuluu:

 

-         yhdistymissopimuksen valvonta ja lausunnon antaminen sen toteutumisesta kaupunginhallitukselle

-         paikalliset tapahtumat ja niiden järjestäminen

-         kansalaiskuulemiset ja –foorumit

-         yleinen lausunto- ja aloiteoikeus paikallisiin asioihin liittyen (esim. kaavat, toimintojen ja palveluiden budjettiesitykset, rakennusjärjestykset, yksityistieavustusten kohdentamistavoitteet)

-         antaa vuosittainen arvio Maaningan alueen kehityksestä ja palveluiden

tilasta kaupunginvaltuustolle

 

Neuvottelukunta ja kaupunginhallitus voivat pitää tarpeen vaatiessa yhteiskokouksia ajankohtaisista asioista. Lisäksi neuvottelukunta osallistuu Maaningan alueella mahdollisesti järjestettävien kaupunginhallituksen ja lautakuntien kyselytuntitilaisuuksien järjestämiseen yhteistoiminnassa kaupunginhallituksen ja lautakuntien kanssa.

 

Kuopion kaupunki varaa vuosittain talousarviossaan tarvittavan määrärahan neuvottelukunnan toiminnan kulujen kattamiseen ja kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien, kylä- kotiseutu- ja asukasyhdistysten toiminnan sekä harrastus- ja liikuntatoiminnan edistämiseen Maaningan alueella. Vuosina 2015 - 2017 tämä määräraha on 50 000 euroa/vuosi.

 

Neuvottelukuntaan tuotavien asioiden valmistelijaksi ja neuvottelukunnan esittelijäksi nimetään nykyisin Maaningan kunnan palveluksessa oleva tai Maaningan alueella asuva viranhaltija.

 

Kuopion kaupunginvaltuusto hyväksyy neuvottelukunnalle oman toimintasäännön. Kuopion kaupunginvaltuusto valitsee neuvottelukuntaan 10 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Neuvottelukunta muodostetaan Maaningan alueen asukkaista. Esityksen Maaninkaneuvottelukunnan jäsenistä tekee Maaningan kunnanvaltuusto vuoden 2014 aikana.

 

Ehdotus                                      Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto tekee esityksen Maaninka-neuvottelukuntaan valittavista 10 jäsenestä ja henkilökohtaisista varajäsenestä Kuopion kaupunginvaltuustolle.

 

Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto tekee esityksen Kuopion kaupunginvaltuustolle Maaninka-neuvottelukunnan puheenjohtajasta ja esittelijästä.

 

Päätös                                         Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

Käsittely:                                    Jorma Häiväläinen esitti neuvottelukuntaan valittavaksi seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:

 

Varsinainen jäsen                                                   Henkilökohtainen varajäsen

 

Antti Pylkkönen                                                       Ville Blom

Hanna Jaakkola                                                        Eeva-Liisa Tikkanen

Auli Pääkkönen                                                        Tarja Pylkkönen

Marjatta Parviainen                                               Minna Kukkonen

Eija Pietarinen                                                          Saana Rantonen

Jarkko Rantonen                                                     Matti Solehmainen

Marko Huttunen                                                     Kati Heikura

Kai Valta                                                                      Jari Kuosmanen

Aarne Blom                                                               Esa Manninen

Merja Rekonen                                                       Jouni Piirainen

 

 

Lisäksi Häiväläinen esitti neuvottelukunnan puheenjohtajaksi Marjatta Parviaista ja esittelijäksi Ritva Rytköstä.

 

Jari Kuosmanen esitti neuvottelukunnan puheenjohtajaksi Aarne Blomia.

 

Puheenjohtaja totesi, että Maaninka -neuvottelukunnan puheenjohtajaksi on tehty kaksi ehdotusta, ja että asia on ratkaistava vaalilla. Vaali suoritettiin suljettuna lippuvaalina.

 

Suoritetussa vaalissa annettiin 20 ääntä, jotka jakautuivat seuraavasti:

 

Aarne Blom                                  11 ääntä

Marjatta Parviainen                  9 ääntä

 

 

Valtuusto esittää Kuopion kaupunginvaltuustolle, että Maaninka- neuvottelukuntaan valitaan seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:

 

Varsinainen jäsen                                                   Henkilökohtainen varajäsen

 

Antti Pylkkönen                                                       Ville Blom

Hanna Jaakkola                                                        Eeva-Liisa Tikkanen

Auli Pääkkönen                                                        Tarja Pylkkönen

Marjatta Parviainen                                               Minna Kukkonen

Eija Pietarinen                                                          Saana Rantonen

Jarkko Rantonen                                                     Matti Solehmainen

Marko Huttunen                                                     Kati Heikura

Kai Valta                                                                      Jari Kuosmanen

Aarne Blom, pj.                                                        Esa Manninen

Merja Rekonen                                                       Jouni Piirainen

 

Lisäksi valtuusto esittää Kuopion kaupunginvaltuustolle, että Maaninka -neuvottelukunnan puheenjohtajaksi valitaan Aarne Blom ja esittelijäksi Ritva Rytkönen.

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Yhdistymishallitus esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että

1.       Maaninka- neuvottelukuntaan valitaan seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:

Varsinainen jäsen                                           Henkilökohtainen varajäsen

Antti Pylkkönen                                              Ville Blom
Hanna Jaakkola                                                Eeva-Liisa Tikkanen
Auli Pääkkönen                                               Tarja Pylkkönen
Marjatta Parviainen                                       Minna Kukkonen
Eija Pietarinen                                                  Saana Rantonen
Jarkko Rantonen                                             Matti Solehmainen
Marko Huttunen                                             Kati Heikura
Kai Valta                                                             Jari Kuosmanen
Aarne Blom, pj.                                               Esa Manninen
Merja Rekonen                                               Jouni Piirainen

2.       Maaninka -neuvottelukunnan puheenjohtajaksi valitaan Aarne Blom ja esittelijäksi Ritva Rytkönen ja

3.       Maaninka - neuvottelukuntaan valitaan varapuheenjohtaja.

 

 

Päätös                                            Yhdistymishallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. Jäsen Auli Pääkkösen ehdotuksesta yhdistymishallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Maaninka-neuvottelukuntaan valitaan varapuheenjohtajaksi Marjatta Parviainen.

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. ehdottaa kv:lle, että

1.       Maaninka- neuvottelukuntaan valitaan seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:

Varsinainen jäsen                                           Henkilökohtainen varajäsen

Antti Pylkkönen                                              Ville Blom
Hanna Jaakkola                                                Eeva-Liisa Tikkanen
Auli Pääkkönen                                               Tarja Pylkkönen
Marjatta Parviainen                                       Minna Kukkonen
Eija Pietarinen                                                  Saana Rantonen
Jarkko Rantonen                                             Matti Solehmainen
Marko Huttunen                                             Kati Heikura
Kai Valta                                                             Jari Kuosmanen
Aarne Blom, pj.                                               Esa Manninen
Merja Rekonen                                               Jouni Piirainen

2.       Maaninka -neuvottelukunnan puheenjohtajaksi valitaan Aarne Blom, varapuheenjohtajaksi Auli Pääkkönen ja esittelijäksi Ritva Rytkönen.

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kv. päättää, että

1. Maaninka- neuvottelukuntaan valitaan seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:

Varsinainen jäsen                                                   Henkilökohtainen varajäsen

Antti Pylkkönen                                                       Ville Blom
Hanna Jaakkola                                                        Eeva-Liisa Tikkanen
Auli Pääkkönen                                                        Tarja Pylkkönen
Marjatta Parviainen                                               Minna Kukkonen
Eija Pietarinen                                                          Saana Rantonen
Jarkko Rantonen                                                     Matti Solehmainen
Marko Huttunen                                                     Kati Heikura
Kai Valta                                                                      Jari Kuosmanen
Aarne Blom, pj.                                                        Esa Manninen
Merja Rekonen                                                       Jouni Piirainen

2. Maaninka -neuvottelukunnan puheenjohtajaksi valitaan Aarne Blom, varapuheenjohtajaksi Auli Pääkkönen ja esittelijäksi Ritva Rytkönen.


 

 

Päätös                                            Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen päätösehdotuksen kohdassa 2 on kirjoitusvirhe ja Maaninka-neuvottelukunnan puheenjohtajaksi x) ehdotetaan valittavaksi yhdistymishallituksen esityksen mukaisesti Marjatta Parviainen.

 

Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kaupunginhallituksen päätösehdotuksen puheenjohtajan toteamin korjauksin.

 

x)  Korjataan kirjoitusvirheenä: varapuheenjohtajaksi

 

24.9.2014

 

Vesa Toivanen

 

                                                         

 

                                                           


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa