Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 16.06.2014/Pykälä 71

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 71

Asianro 4746/06.00.00/2014

 

 

Kokouksessa jätetty valtuustoaloite / Kuopion perusterveydenhuollon kustannustehokkuuden ja perus- ja erikoissairaanhoidon saumattoman yhteistyön parantaminen

 

                                                          Jaakko Kosunen jätti  16.6.2014 itsensä ja 18 muun valtuutetun allekirjoittaman seuraavasti kuuluvan valtuustoaloitteen:

 

                                                          Suomen terveydenhoito oli v 1972 kansanterveyslain jälkeen yksi toimivimmista järjestelmistä kansainvälisesti arvioituna. Viimevuosikymmenen aikana terveydenhuoltojärjestelmä on yhtä pitävien asiantuntija-arvioiden mukaan kriisiytynyt. OECD:n arvion mukaan myös Suomen terveyden-/sairaanhoidon rakenne aiheuttaa huomattavaa sosiaalista eriarvoisuutta.

 

Poliittinen vaikeus tehdä rakenteellisia terveydenhoidon ratkaisuja on hankaloittanut tilannetta. Edellä mainittu kehitys on vaikuttanut oleellisesti myös Kuopion kykyyn tuottaa kustannustehokkaasti terveyden ja sairaanhoidon palveluja. Kuopion perusterveydenhuollon kriisiytyminen näkyy vaikeutena saada henkilökuntaa, etenkin lääkäreitä . Kuopion kaupunginosista osasta puuttuu jatkuvasti väestövastuulääkäri. Kuopion terveyskeskus on yliopiston yleisterveydenhuollon koulutusyksikkö, joten koulutus ja koulutettavien saama kuva perusterveydenhuollon toiminnasta heikkenee ja henkilökunnan vähentyessä voi käydä myös mahdottomaksi.

 

Sote-uudistuksesta on tehty periaatepäätös. Terveydenhuollon perusrakenteen uusiminen on kuitenkin tehtävä käytännön tasolla. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhoidon yhteystyön toimimattomuus korostuu Kuopiossa. Keskussairaaloihin on keskushallinnon toimesta perustettu perusterveydenhuollon yksiköt, näiden merkitys on jäänyt vähäiseksi toimintojen integroimisessa.

 

KYS:n taholla on menossa voimakas uudisrakentaminen ja sen jälkeen vanhan sairaalan saneeraaminen. Saneerauksen yhteydessä vapautuu tiloja. Lopulliset suunnitelmat tehtäneen syksyllä.

 

Me allekirjoittaneet esitämme, että selvitetään pikaisesti Kuopion avohoidon vastaanottotoiminnan sijoittamista KYS:n saneerattaviin tiloihin perusterveydenhuollon avohoitoklinikaksi. Tällöin laboratorio-, rtg-tutkimukset ja yliopiston perusterveydenhuollon koulutus voidaan keskittää ko. klinikalle.

 

Keskustassa sijaitsevat vastaanottotoimintaan käytetyt rakennukset voidaan ohjata esimerkiksi asuntorakentamiseen. Pyörön jatkuvasti sisäilmaongelmallisiin tiloihin voidaan suunnitella sopivampaa käyttöä. Integroidussa tiloissa johtaminen, kustannustehokkuus, laadun varmistus, yhteispäivystys ja henkilökunnan saatavuus on näin toteutettavissa paremmin.

 

 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa