Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 16.06.2014/Pykälä 52

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 52

Asianro 1868/02.02.02/2014

 

 

Kuopion kaupungin tilinpäätös vuodelta 2013

 

 

 

                                                          Kaupunginhallitus 31.3.2014 § 130:

                                                         

Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen
Talous- ja strategiapalvelu

 

Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

 

Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen.  Kuopion kaupungin taseyksiköiden ja liikelaitosten tilinpäätökset on yhdistelty ydinkaupungin tilinpäätökseen rivi riviltä sisäiset erät eliminoiden. Tilinpäätökseen sisältyy konsernitilinpäätös.

 

Kuntalain 68 §:n mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat kaupunginhallituksen jäsenet ja kaupunginjohtaja. Kuntalain 69 §:n 3 momentin mukaan kaupunginhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tuloksenkäsittelyeriä ovat investointivarauksen, poistoeron tai rahaston lisäykset ja vähennykset.

 

Tilikauden tulos ennen tuloksenkäsittelyeriä on 638.199,87 euroa ylijäämäinen. Tilikauden tuloksen jälkeen kirjataan poistoeron tuloutus suunnitelman mukaan ydinkaupungissa 41.005,12 euroa, tilakeskuksessa 33.354,48 euroa Kuopion Vesi liikelaitoksessa 27.069,37 euroa, Pohjois-Savon pelastuslaitoksessa 249.459,85 euroa ja, yhteensä 350.888,82 euroa.

 

Tuloksenkäsittelyerien jälkeen tilikauden 2013 ylijäämäksi muodostuu 989.088,69 euroa. Yhdessä tilikauden ylijäämän kanssa taseen oman pääoman edellisten tilikausien ylijäämäksi muodostuu 7.794.004,68 euroa.

 

Kuopion kaupungin tilikauden tulos oli 7,8 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempi. Ennakoitua parempi tulos johtuu pääosin budjetoitua suuremmista verotuloista ja satunnaisista tuloista sekä osittain vuoden aikana toteutetuista sopeutustoimenpiteistä. Budjetoitua suuremmat verotulot puolestaan aiheutuvat valtion tekemistä muutoksista kuntien saamaan jako-osuuteen ja verotilitysten aikaistamisesta. Valtio tilitti kunnille joulukuussa jäännösveroja, jotka normaalin aikataulun mukaan olisi tilitetty tammikuussa 2014. Vuonna 2014 verotuloista siten puuttuu kyseinen erä. Positiivisesta tuloksesta huolimatta meidän on välttämätöntä jatkaa rakenteellisten ja muiden pitkävaikutteisten sopeutustoimenpiteiden toteuttamista, jotta voimme saavuttaa tavoitteena olevan tasapainoisen talouskehityksen ja pystymme siten vastaamaan asiakkaiden tarvetta vastaavan palvelutuotannon haasteisiin.

 

 

Vaikutusten arviointi                Merkitään, että asia on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali.

 

 

Kuopion kaupungin vuoden 2013 tilinpäätös jaetaan esityslistan liitteenä.

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh.

1.       hyväksyy ja allekirjoittaa Kuopion kaupungin tilinpäätöksen vuodelta 2013 ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi.

2.       saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi ja esittää vuoden 2013 tuloksen käsittelystä kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

 

·                              puretaan poistoeroa 350.888,82 euroa

·                              tilikauden ylijäämä 989.088,69 euroa siirretään taseen Oman pääoman erään Edellisten tilikausien yli- ja alijäämä.

3.       oikeuttaa talous- ja strategiapalvelun tekemään tilinpäätökseen mahdolliset tekniset korjaukset.

 

 

Päätös                                            Henkilöstöjohtaja Mattila ja talousarviopäällikkö Salmelainen olivat kuultavana. Kokouksessa jaettiin korjaussivut (Liite).

 

Valtuuston II varapuheenjohtaja Sokka poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 

Merkitään, että kh.  on kokouksessaan 2.6.2014 hyväksynyt tilinpäätökseen korjauksia, joilla ei ole vaikutusta tilikauden tulokseen. Listan mukana jaettuun tilinpäätökseen on tehty kyseiset korjaukset.

 

 

Liitteet

1

1868/2014 Tilinpäätös 2013

 

                                                         

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kv. merkitsee tilinpäätöksen 2013 tiedoksi (asiaa koskeva päätöskäsittely on kohdassa 5).

 

 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.

 

Merkittiin, että valtuutettu Pauli Ruotsalainen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana ja hänen tilalleen kokoukseen saapui seuraava esteetön varavaltuutettu Teija Savolainen-Lipponen.

 

Merkittiin, että valtuutettu Riitta Korhonen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa