Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 16.06.2014/Pykälä 54

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 54

Asianro 3870/00.03.00/2014

 

 

Kuopion kaupungin tilintarkastuskertomus vuodelta 2013, tilinpäätöksen 2013 hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

 

 

 

                                                          Tarkastuslautakunta 2.6.2014 § 54:

 

Vt. tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen
Tarkastustoimi

 

 

                                                          Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tällaisia ovat tilintarkastuskertomukseen sisältyvät asiat, kuten vastuuvapauden myöntäminen. Tilintarkastajien on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.

 

Kuntalain 75 §:n mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenille ja johtaville viranhaltijoille (tilivelvollisille) myöntää vastuuvapaus. Jos tilintarkastajat havaitsevat, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia ja valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon.

 

Kuntalain 75 § 3 kohdan mukaan tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaiset selitykset sekä kaupunginhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

 

Kaupunginhallitus on käsitellyt Kuopion kaupungin tilinpäätöstä 31.3.2014 ja 26.5.2014. Tilinpäätös osoittaa 989.088,69 euron ylijäämää. BDO Audiator Oy vastuullisena tilintarkastajanaan Johanna Lundström, JHTT, HTM on antanut 31.5.2014 tilintarkastuskertomuksen Kuopion kaupungin vuoden 2013 hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastamisesta. Tilintarkastuskertomukseen ei sisälly kuntalain 75 §:ssä tarkoitettua tilivelvolliseen kohdistuvaa muistutusta.

 

Tilintarkastuskertomuksen mukaan kaupungin hallintoa on hoidettu lain ja kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti.

 

Tilintarkastaja on esittänyt antamassaan tilintarkastuskertomuksessa, että tilinpäätös voidaan hyväksyä ja vastuuvapaus voidaan myöntää kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013.

 

                                                         

                                                          Valmistelija                                                           

Tapani Laitinen

puh. +358 044 718 2808

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Vt. tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen

 

Tarkastuslautakunta päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

1) merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja

2) hyväksyy tilinpäätöksen ja

3) myöntää vastuuvapauden kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tilivelvollisille viranhaltijoille.

Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastetaan tässä kokouksessa.

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

Liitteet

3

3870/2014 Tilintarkastuskertomus 2013

 

                                                         

Päätösehdotus                           Tarkastuslautakunta

 

Kv.

1) merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi

2) hyväksyy tilinpäätöksen ja

3) myöntää vastuuvapauden kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tilivelvollisille viranhaltijoille.

 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi tarkastuslautakunnan päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa