Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 16.06.2014/Pykälä 55

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 55

Asianro 2170/01.00.02/2014

 

 

Henkilöstökertomus vuodelta 2013

 

 

 

                                                          Kaupunginhallitus 26.5.2014 § 199:

 

                                                   

Henkilöstöjohtaja Markku Mattila
Työnantajapalvelu

 

 

Henkilöstökertomus antaa kaupungin päättäjille, ammatilliselle johdolle ja henkilöstölle kokonaiskuvan kaupungin henkilöstötilanteen kehityksestä ja muutoksesta. Henkilöstökertomus sisältää tietoa mm. henkilöstön työkykyisyyden kehittymisestä. Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja -suunnittelun keskeinen apuväline. Se tukee päätöksentekoa mm. työvoiman määrän ja laadun ennakoinnissa sekä henkilöstön kehittämisessä.

 

Kuopion kaupunki julkaisee vuoden 2013 henkilöstötietojen osalta henkilöstökertomuksen. Tämän henkilöstökertomuksen tiedot ovat valtakunnallisesti vertailukelpoisia. Valmistelussa ja laadinnassa on otettu huomioon KT Kuntatyönantajan antamat suositukset kertomuksen laatimisesta. Henkilöstökertomus sisältää vertailutietoa palvelualueuudistuksesta 2011 alkaen. Kertomus on laadittu Kuopion kaupungin henkilöstöohjelman rakenteen mukaiseksi.

 

Vuoden 2013 henkilöstökertomuksen aineisto on kerätty ja henkilötietojärjestelmästä ja intranetissä olevasta tietovarastosta, joista tarvittava tieto löytyy kaikilla organisaatiotasoilla. Aineisto on koottu 1.2.2014 vallinneen tilanteen mukaan.

 

Henkilöstökertomus sisältää kaupungin kaikki palvelualueet, taseyksiköt ja liikelaitokset lukuun ottamatta Kuopion Energia-liikelaitosta.

 

Johtopäätöksiä henkilöstökertomuksesta:

 

-         henkilöstösuunnittelu ja – seuranta on kytkettävä entistä tiiviimmin osaksi toiminnan ja talouden suunnittelua sekä seurantaa

-         osaamisen ja motivaation johtamisessa on vielä paljon parannettavaa ja käyttämätöntä tuottavuuspotentiaalia

-         palkkausjärjestelmä on passiivinen eikä sitä käytetä johtamisen välineenä

-         henkilöstömenojen sopeuttaminen ja henkilöstömäärän vähentäminen toteutetaan kertaluonteisten keinojen sijaan vähentämällä työtä koko konsernissa sekä henkilöstötyön tuottavuutta lisäävillä toimenpiteillä, toiminnan kehittämisellä ja tuottavuustoimenpiteillä

-         yhtiöitettyjen tukipalvelujen tuottavuutta kehittämällä voidaan henkilöstö- ja muita resursseja suunnata paremmin kuntalaisille suunnattujen palvelujen tuotantoon

-         tekemättömän työn kustannukset on saatu käännettyä laskusuuntaan hyvällä työhyvinvointi- ja työturvallisuusjohtamisella sekä toimintatapaa tukevalla tietojärjestelmällä

-         työterveyshuollon palvelujen painopistettä pitää pystyä muuttamaan ennaltaehkäiseviin palveluihin

-         strategisen henkilöstötiedon tuottaminen ja ylipäätään henkilöstöraportoinnin kehittäminen tarvitsevat jatkuvan kehittämisresursoinnin.

 

Kaupungin yhteistyötoimikunta käsitteli henkilöstökertomuksen kokouksessaan 23.4.2014. Henkilöstökertomus viedään kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

 

 

Esitys                                              Henkilöstöjohtaja Markku Mattila

 

                                                          Kaupunginhallitus merkitsee henkilöstökertomuksen tiedoksi ja toteaa, että siitä vedetyt johtopäätökset pitää ottaa huomioon kaupungin toiminnan, talouden ja henkilöstön suunnittelussa ja johtamisessa.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Hannu Issakainen

puh. +358 017 18 2740

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh.

1.       hyväksyy henkilöstöjohtajan esityksen ja

2.       esittää kv:lle henkilöstökertomuksen vuodelta 2013 tiedoksi.

 

Päätös                                            Merkittiin, että jäsen Taisto Toppinen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

Liitteet

4

2170/2014 Henkilöstökertomus 2013

 

                                                         

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kv. merkitsee henkilöstökertomuksen vuodelta 2013 tiedoksi.


 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.

 

Merkittiin, että valtuutetut Mikko Lankinen ja Nelli Berg-Väänänen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn päätyttyä.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa