Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 16.06.2014/Pykälä 56

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 56

Asianro 4046/02.02.02/2014

 

 

Talousarvion toteutumisen seuranta tammi-huhtikuu 2014

 

 

 

                                                          Kaupunginhallitus 2.6.2014 § 213:

 

Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen
Talous- ja strategiapalvelu

 

 

                                                          Talous

 

Ennusteen mukaan ydinkaupungin toimintamenot tulevat olemaan noin 697,5 milj. euroa, joka 3,5 milj. euroa budjetoitua enemmän. Ylityksestä 2,1, milj. euroa kohdistuu vuokrakuluihin. Merkittävimmät ylitykset aiheutuvat kaupunkiympäristön palvelualueen budjetoimatta jääneestä pysäköintilaitoksen vuokrasta ja toteutumatta jäävän kouluverkostoratkaisun vaikutuksesta vuokramenoihin. Asiakaspalvelujen ostojen ennakoidaan ylittyvän 1,7 milj. euroa, josta miljoona aiheutuu erikoissairaanhoidon kustannuksista ja 0,6 milj. euroa lapsiperhepalveluiden ja vanhus- ja vammaispalveluiden asiakaspalveluiden ostoista. Palvelualuekohtaiset tiedot kulueristä, joihin ylitykset ja säästöt kohdistuvat, ovat palvelualueiden laatimissa teksteissä kunkin palvelualueen käyttötalousosan yhteydessä.

 

Toimintatuotot ovat ennusteessa liki talousarvion mukaisina. Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden sekä kasvun ja oppimisen palvelualueen toimintatuottoihin ei ole vielä arvioitu asiakasmaksujen korotuksen vaikutusta.

 

Toimintakate on toteutumassa noin 3,3 milj. euroa valtuuston päättämää talousarviota heikompana. Palvelualuejohtajien ja esimiesten edellytetään etsivän keinot ja toimenpiteet raportissa esiin tulleiden määrärahaylitysten kattamiseksi ja toteuttamaan toimenpiteet yhdessä henkilöstön kanssa.

 

Verotuloennuste on tässä vaiheessa talousarvion mukainen. Verotulojen alkuvuoden kehitys on ollut positiivinen, mutta verotuloarvion tarkistamiseen ei ole tässä vaiheessa perustetta. Valtionosuudet toteutuvat 1,4 milj. euroa budjetoitua pienempänä.


Tuloslaskelmaennusteen mukaan ydinkaupungin koko vuoden tulos muodostuu – 26,0 milj. euroa alijäämäiseksi, mikä on 4,0 milj. euroa talousarviota heikompi tulos.

 

Pohjois-Savon pelastuslaitos arvioi tuloksensa muodostuvan 0,6 milj. euroa ja Kuopion Vesi liikelaitos 0,2 milj. euroa budjetoitua paremmaksi ja Kuopion Energia liikelaitos 0,4 milj. euroa budjetoitua heikommaksi. Muut taseyksiköt ja liikelaitokset arvioivat tilikauden tuloksensa toteutuvan budjetoidun mukaisena. Siten ydinkaupungin, taseyksiköiden ja liikelaitosten yhteenlasketuksi tilikauden alijäämäksi muodostuu ennusteen mukaan – 22,6 milj. euroa, kun talousarviossa tilikauden alijäämä on – 19,2 milj. euroa.

 

Talousarvioon sisältyy talousarviovalmistelun yhteydessä yhdessä päätettyjä sopeutustoimenpiteitä yhteensä 12,6 milj. euroa. Kaupunginvaltuuston 10.3.2014 tekemän kouluverkostopäätöksen vaikutuksesta sopeutustoimenpiteistä jää toteutumatta palvelualueen arvion mukaan 0,4 milj. euroa. Sopeutustoimenpiteisiin sisältyy henkilöstömenosäästöjä 4,6 milj. euroa. Vapaaehtoisin lomarahan vapaaksi vaihtojen ja palkattomien vapaiden kautta kertyy säästöä n. 1,4 milj. € ja työnantajan yksipuolisin keinoin arvioidaan toteutuvan säästöjä n. 3,3 milj. €. 

 

Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

 

Palvelualuejohtajien katsauksissa on selvitys kunkin palvelualueen toiminnasta, taloudesta sekä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta. Palvelualueet ovat toteuttaneet toiminnassaan asetettujen tavoitteiden toteutumista tukevia toimenpiteitä ja toimenpiteet ovat edenneet pääosin suunnitellun mukaisesti. Tarkemmat tiedot tavoitteiden toteutumisesta on raportissa kunkin palvelualueen kohdalla.

 

Liikelaitosten ja taseyksiköiden johtajien katsausten perusteella talous ja toiminta ovat toteutuneet pääosin suunnitellun mukaisesti. Kuopion Energia liikelaitoksen alkuvuoden liikevaihto on toteutunut arvioitua pienempänä ja siten tulos on suunniteltua heikompi. Tuloksen arvioidaan toteutuvan koko vuoden osalta budjetoitua heikompana.  Kunkin yksikön tarkemmat tiedot ovat raportissa.

 

Myös konserniyhteisöjen seurantatietojen perusteella niille asetetut tavoitteet ovat pääsääntöisesti toteutumassa.

 

Seurantaraportista tuotetaan myös sähköinen aineisto, joka siirretään kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen osoitteisiin:

 

Santra: Toimiva kaupunki/Toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta/Talousarvio/Talousarvion seuranta

 

Internet: www.kuopio.fi/Kaupunkitietoa/Raportit

 

 

Vaikutusten arviointi                Merkitään, että asia on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali.

 

 

 

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Pirjo Salmelainen

puh. +358 017 18 2807

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. merkitsee talouden ja toiminnan seurantaa koskevan osavuosikatsauksen tiedoksi ja toimittaa sen edelleen tiedoksi kv:lle.


Päätös                                            Kokouksessa jaettiin täydennys osavuosikatsaukseen, joka liitettiin pöytäkirjaan.   Liite 4.                         

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 

                                                          Täydennetty seurantaraportti  jaetaan esityslistan liiteaineistona.

 

 

Liitteet

5

4046/2014 Alkuvuoden seurantarapaportti tammi-huhtikuu

 

                                                         

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kv. merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.

 

 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa