Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 16.06.2014/Pykälä 57

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 57

Asianro 4043/02.02.02/2014

 

 

Talousarviomuutokset vuodelle 2014

 

 

 

                                                          Kaupunginhallitus 2.6.2014 § 214:

 

Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen
Talous- ja strategiapalvelu

 

Käyttötalous

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta esittää musiikkikeskuksen toimintamenoihin 174.303 euron lisäystä. Esitys perustuu musiikkikeskuksen 3-vuotisbudjetointimalliin, jonka mukaan edellisen vuoden toimintakatteen alitus voidaan seuraavan vuoden toimintakulujen lisäykseksi. Muutos heikentää toimintakatetta vastaavasti..

 

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta esittää 445.203 euron toimintatuottojen ja –kulujen vähennystä, jotka kohdistuvat Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille tuotettuihin ensihoitopalveluihin.

 

Investoinnit

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta esittää kaupunginteatterin ja musiikkikeskuksen radiotaajuuksien muuttumisesta aiheutuvien langattomien radiomikrofonien hankintaan 131.383 euron määrärahan lisäystä ja vastaavasti hankintaan saadun avustuksen 131.383 euron tulonlisäystä. Lisäksi kaupunginteatterin valo- ja äänitekniikan hankintaan esitetään 510. 000 euron määrärahan lisäystä. Vastaavasti hankintaan saatu avustus, joka on budjetoitu tilakeskuksen investointiosaan tuloksi, siirretään hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen investointiosaan tuloksi.

 

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta esittää vuoden 2013 keskeneräisten kalustohankintojen määrärahaa 143.454 euroa siirrettäväksi vuodelle 2014 kalustohankintojen loppuunsaattamiseksi.

 

Tilakeskus esittää vuoden 2013 keskeneräisten perusparannushankkeiden määrärahaa siirrettäväksi vuodelle 2.780.058 euroa 2014 hankkeiden loppuunsaattamiseksi. Teatteri-investointiin varattua määrärahaa esitetään pienennettäväksi 2.700.000 euroa. Tuloarviota esitetään pienennettäväksi 762.000 euroa, koska budjetoituun OPM:ltä teatteri-investointiin anottuun avustukseen saatiin kielteinen päätös.

 

Talousarviomuutosten vaikutuksesta ydinkaupungin toimintamenot talousarviossa kasvavat 0,2 milj. euroa, joten toimintakate heikkenee vastaavasti ollen -582,3 milj. euroa. Talousarviomuutosten jälkeen ydinkaupungin tilikauden tulos muodostuu – 22,2 milj. euroa alijäämäiseksi ja koko kaupungin tulos 19,4 milj. alijäämäiseksi.  Kaupungin talousarvion nettoinvestointimenot kasvavat 1,5 milj. euroa ja ovat talousarviomuutosten jälkeen 56,4 milj. euroa.

 

 

Esityslistan liitteenä jaetaan yksityiskohtaisempi erittely talousarviomuutoksista.

 

 

Vaikutusten arviointi                Merkitään, että asia on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Pirjo Salmelainen

puh. +358 017 18 2807

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. esittää talousarviomuutokset kv:lle hyväksyttäväksi.

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 

 

Liitteet

6

4043/2014 Talousarviomuutokset 2014

 

                                                         

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kv. hyväksyy talousarviomuutokset.

 

 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa