Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 27.08.2014/Pykälä 40

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 40

Asianro 4434/06.01.00/2014

 

 

Seksuaaliterveyden edistämisen hankehakemusten esittely / Turvallisex mimmistä mummoksi ja poijasta vaariksi sekä MAUSTE -maahanmuuttajien seksuaaliterveyden ja turvataito-osaamisen edistäminen

 

 

 

                                                         

Hyvinvointikoordinaattori Säde Pirttimäki

Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut

Lehtori Päivi Hoffren, Savonia amk, terveysala

 

a)      Turvallisex mimmistä mummoksi ja poijasta vaariksi

 

Savonia amk on hakemassa THL:n terveyden edistämisen määrärahoista seksuaali- ja lisääntymisterveyden painopisteellä hankerahoitusta vuosille 2015-2017. Hankkeen vastuuhenkilö on rehtori Mervi Vidgren, Savonia ammattikorkeakoulu.

 

Yhteistyötahot:

        Savonia -ammattikorkeakoulu, Terveysala, tekniikka ja muotoilu

        Kuopion kaupunki, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, perhesuunnittelu- ja ikäneuvolat, nuorisotoimi, varhaiskasvatus, asukastuvat, Terve Kuopio kioski ja hyvinvoinnin edistämisen palvelualue; kansalaistoiminnan aktivointi

        Herrax- hanke

        Kuopio Innovation

        Tyttöjen talot/tuvat, Kuopio, Iisalmi, Leppävirta, Helsinki, Turku, Tampere

        Itä-Suomen yliopisto

        Siilinjärvi

        KYS

        Tervis- hanke

 

Päämääränä on edistää seksuaaliterveyttä osallistamalla kohderyhmät (tytöt, naiset, erityisesti pojat/miehet ja ikäihmiset) toimintaan ja kehittämällä matalankynnyksen palveluja. Vahvistetaan eri ammattilaisten ja ammattiin valmistuvien seksuaaliterveyden osaamista. Tuotoksena 1)Turvataitojen lisääminen 2) Seksuaalisuusputki; mobiiliteknologian ja muotoilun

hyödyntäminen 3) Liikkuva ja eri-ikäisille muuntuva SeksLoota 4) Pop In- vastaanotto 5) Koulutus ja koulutusmateriaalin tuottaminen 6) 8lk nuorten seksuaalineuvonta 7) Arviointi, kyselyt ja julkaisut 8) Alueellisten verkostojen yhteistyö. Kouluterveyskyselyt (Kuopio) ja muut tutkimustulokset osoittavat, että poikien ja miesten seksuaalitietoutta (pk pojat 13%,vs tytöt 20%,aol pojat 18% vs tytöt 34%) on vahvistettava ja tyttöjen seksuaalisen häirintää (pk 55%,lukio 51%) ja väkivaltaa (pk/lukio14%, aol19 %), tytöt enemmän kuin pojat) on ennaltaehkäistävä ja saatava vähenemään. Turvataitoja tulee käydä läpi jo päivähoitoikäisten kanssa(MLL2014).Matalan kynnyksen ja liikkuvien palveluiden avulla mahdollistetaan aktiivinen seksuaalisuus- ja lisääntymisterveyden palvelujen käyttö. Seksuaaliterveyteen liittyvää tietoa tulee välittää eri menetelmillä ja tähän asti nuorten omaa näkökulmaa on painotettu vähän. Nuorten omien tiedontarpeiden tunnistaminen on tärkeää (Rinkinen 2012). Poikien (Kuortti 2012), miesten näkemykset ja vaihdevuosi-ikäisten seksuaalinen haluttomuus(>55 yli 50%) ovat jääneet vähälle huomiolle (Kontula 2008, GSSAB). Ikäihmisten seksuaalisuuden tukemiseen tarvitaan ohjeistuksia ja uusia käytänteitä(THL2014).

 

Pitkän aikavälin tavoitteena on lisätä seksuaali- ja lisääntymisterveyden tietoutta ja taitoja vähentää seksuaalista häirintää ja väkivaltaa. Tuloksena ovat 1)Opetuksen ja ops:n kehittäminen 2) Hyvät seksuaalisuuden turvataidot varhaiskasvatuksessa ja kouluikäisillä 3) Nuorten ja poikien/miesten oman näkökulman esille tuominen ja hyvät tiedot seksuaaliterveydessä 4) Kehitetään uusia innovatiivisia mobiileja ja muunneltavia matalankynnyksen palveluja 5) Palvelujen kohdentaminen ja helppo muunneltavuus vaihdevuosi-ikäisten ja ikäihmisten seksuaalisuuden tukemiseen sekä syrjäytymisvaarassa oleviin 6) Uudet toimintamallit ja toiminnallisuus tulevat eläviksi niin koulutuksessa kuin käytännön toiminnassa 7) Hanke-, verkosto- ja kolmannen sektorin yhteistyön tuloksena luodaan, juurrutetaan ja levitetään uusia käytänteitä 8) Jatkuvan arvioinnin avulla saadaan tietoa hankkeen vaikuttavuudesta ja kehittämistarpeista 9) Hankkeen avulla yhdistetään eri seksuaaliterveyden edistämisen alueelliset hallinnolliset tahot.

 

Kuopion kaupungin osalta hanke tarkoittaa varhaiskasvatuksen ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, tartuntatautien vastaanoton, perhesuunnitteluneuvolan, Rehti –hankkeen, Terve Kuopio -kioskin, ikäneuvolan, asukastupien ja nuorisotoimen henkilöstön sekä hyvinvointikoordinaattorin työpanosta. Työpanos on konkretisoitu hankesuunnitelman budjetissa.

 

b)      MAUSTE – Maahanmuuttajien seksuaaliterveyden ja turvataito-osaamisen edistäminen hankehakemus.

 

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu on hakemassa THL:n terveyden edistämisen määrärahoista seksuaali- ja lisääntymisterveyden painopisteellä hankerahoitusta vuosille 2015-2017.

 

Hankkeen vastuuhenkilö on Latvala Eila, yksikön johtaja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Yhteyshenkilö on Riitta Ala-Luhtala, lehtori, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Päivi Hoffren, lehtori, Savonia ammattikorkeakoulu.

 

Hankkeessa on tarkoituksena edistää fertiili-ikäisten maahanmuuttajien seksuaaliterveyspalveluiden käyttöä ja parisuhteeseen, vanhemmuuteen sekä turvataitoihin liittyviä seksuaalitietoja ja -taitoja. Hankkeessa vahvistetaan ammattilaisten monikulttuurista seksuaaliterveyden osaamista.

 

Tuotoksena ovat 1) seksuaalikasvatus koulutus ammattihenkilöille 2) malli seksuaaliterveyspalveluista neuvolatyössä (yhtenä osan maahanmuuttajien seksuaaliterveyden edistäminen) 3) erityyppiset vertaisryhmät ja vertaisryhmäkouluttajakoulutus 4) alueelliset ja kansalliset verkostot 5) mobiiliohjauksen hyödyntäminen vertaisryhmissä ja 6) kotimaiset ja kansainväliset julkaisut tuotoksista.

 

Savonia ammattikorkeakoulu toimii partnerina hankkeessa Itä-Suomen alueella ja lehtori Päivi Hoffren seksuaalineuvoja amk, toimii Itä-Suomessa pilottina, koulutusmateriaalien tuottajana yhdessä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa. Toivoisimme yhteistyötä Kuopion kaupungin neuvolan kanssa (esim. Neulamäki), sekä terveydenhoitaja Leila Savolaisen kanssa, joka kohtaa maahanmuuttaja asiakkaita. Yhteistyötä toivotaan koulutuksien järjestämisessä, niiden vastaanottamisessa ja arvioinnissa.

 

Kuopion kaupungin palvelualuejohtajilta, Markku Tervahaudalta ja Pekka Vähäkankaalta on pyydetty 5.6.2014 Kuopion kaupungin alustava myönteinen suhtautuminen ja kiinnostus hankehakemuksia kohtaan sekä ehdollista myönteistä päätöstä osallistumisesta työpanoksella hankkeisiin.

 

 

Vaikutusten arviointi                Asia on ilmasto- ja yrityspoliittisesti neutraali.

 

Seksuaaliterveyden edistämisen hankkeet ovat ihmisiin kohdistuvien vaikutusten näkökulmasta lyhyen ja pitkän aikavälin näkökulmasta positiiviset seurauksiltaan.

 

Yritysvaikutuksiltaan asia on positiivinen.

 

 

Esitys                                              Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee tiedoksi seksuaaliterveyden edistämisen hankehakemukset ja suhtautuu myönteisesti hankehakemuksiin Kuopion kaupungin osalta.

 

 

 

Viiteaineisto

1

4434/2014 Maahanmuuttajien seksuaalisuushankehakemus

 

2

4434/2014 Turvallisexhankesuunnitelma

 

3

4434/2014 Turvallisex ja maahanmuuttajien seksuaalisuushankkeiden diaesitys

 

                                                          Valmistelija                                                           

Säde Pirttimäki

puh.  0447182462

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

                                                          Lehtori Päivi Hoffren, Savonia amk, terveysala

                                                          paivi.hoffren@savonia.fi                              puh. 0447856474 

                                                         

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvointikoordinaattorin esityksen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätös                                            Kasvun ja oppimisen lautakunta

 

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Tämän asian jälkeen klo 15.18 alkaen opetusjohtaja Leena Auvinen piti tilannekatsauksen kouluverkostoselvityksestä ja asiasta keskusteltiin.

 

Pekka Lindell saapui kokoukseen klo 15.30 opetusjohtaja Leena Auvisen esittelyn aikana.

 

Sirpa Alho-Törrönen saapui kokoukseen klo 15.46 opetusjohtaja Leena Auvisen esittelyn aikana.

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa