Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 27.08.2014/Pykälä 44

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 44

Asianro 3199/14.03.00/2014

 

 

Lausuntopyyntö Kuopion maaseutuohjelmaluonnoksesta 2014 - 2020 / kasvun ja oppimisen lautakunnan lausunto

 

 

Vs. henkilöstö- ja hallintopäällikkö Pekka Savolainen
Kasvun ja oppimisen palvelualue

 

Sydän-Savon maaseutupalvelujen maaseutujohtaja Juha Nykänen on pyytänyt Kuopion kaupunginhallitukselta lausuntoa Kuopion maaseutuohjelmaluonnoksesta 2014-2020. Kaupunginhallitus on edelleen pyytänyt palvelualueilta kommentit lausuntoaan varten. Kaupunginhallituksen lausunto on pyydetty 1.9.2014 mennessä ja palvelualueiden kommentit kaupunginhallitukselle 15.8.214 mennessä.

 

Maaseudun kehittämistoimia ohjaamaan on Kuopion kaupunginhallitus nimennyt maaseudun yhteistyöryhmän. Yhteistyöryhmän tehtävänä on mm. valmistella ja tehdä toimenpide-esityksiä maaseudun elinkeinojen, elinolosuhteiden ja palvelujen kehittämistoimiin liittyen ja päivittää Kuopioon laadittua maaseutuohjelmaa sekä edesauttaa siinä esitettyjen toimenpide-ehdotusten toteutumista.

 

Lausuntopyynnössä pyydettiin vastausta erityisesti seuraaviin kysymyksiin:

 

1.      Vastataanko ohjelman sisältämillä toimenpiteillä Kuopion maaseudun tarpeisiin?

2.     Puuttuuko jokin toimenpide?

3.     Voidaanko jokin toimenpide poistaa?

4.     Miten näette oman organisaationne roolin Kuopion maaseutuohjelman toteuttamisessa?

 

Ohjelmassa on otettu hyvin huomioon niin yritystoiminnan, alueen asukkaiden osallisuuden vahvistaminen ja paikallisdemokratian kehittäminen kuin palvelutarjonnan ja asukasviihtyvyyden haasteet ja kehittäminen. Ohjelma noudattaa kaupungin strategiaa ja toteutuessaan mahdollistaa virkeän ja houkuttelevan sekä elonvoimaisen alueellisen kehittymisen.

 

Ohjelmaluonnoksessa esitetyt kehittämisen ja suunnittelun toimenpiteet ovat laajat ja toimijatahot määrittyvät lausuntokierroksen jälkeen.  Esitettyjä toimenpiteitä ei tarvitse karsia tai poistaa.

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen näkökulmasta on merkittävää, että ohjelmaluonnoksessa on huomioitu alueelliset erityispiirteet (mm. Nilsiän Aholansaari ja louhosareena), jotka mahdollistavat koko kaupunkitason tapahtumapalvelujen kehittämisen. Ohjelmaluonnoksessa on myös tuotu hyvin esille ja painotettu kumppanuuden merkitystä toimijoiden kesken palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa.

 

Lausunnossa tulisi kuitenkin Kasvun ja oppimisen palvelualueen palveluverkoston kehittämiseen liittyen avata alueellisia väestökehitysennusteita laajemmin lisäämällä esimerkiksi alle kouluikäisten määrä ja määrän kehittyminen. Lisäksi myös kouluikäisten määrän ennustaminen vuoteen 2020 olisi hyvä lisätä, sillä kaupunkitasolla laaditaan parhaillaan kouluverkko selvitystä, jolla on keskeinen merkitys maaseutualueiden palveluiden järjestymisessä.

 

Kasvun ja oppimisen sekä hyvinvoinnin palvelualueiden organisaatioilla on keskeinen merkitys maaseutuohjelman totuttamisessa. Palvelualueiden palvelutuotanto kattaa väestön alle kouluikäisistä senioreihin ja kuntalaisten lakisääteisten palveluiden järjestämisen aina omaehtoisen osallistumisen ja kuntalaisten aktiivisen vaikuttamisen tukemiseen.

 

 

Vaikutusten arviointi                Lausunto on yritysvaikutuksiltaan ja ilmastopoliittisesti neutraali

 

 

 

Esitys                                              Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee tiedoksi  vs. henkilöstö- ja hallintopäällikön laatiman palvelualueiden lausunnon Kuopion  maaseutuohjelma 2014 – 2020 luonnoksesta.

 

 

 

 

Liitteet

2

3199/2014 Kuopion maaseutuohjelmaluonnos

 

                                                          Valmistelija                                                           

Pekka Savolainen

puh.  044 718 3340

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä vs. henkilöstö- ja hallintopäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Kasvun ja oppimisen lautakunta

 

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa