Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.06.2014/Pykälä 258

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 258

Asianro 1/00.02.01/2014

 

 

Kh:n tiedonantoja

 

 

 

                                                          Kh:lle saapuneet kirjeet ym.:

 

3148/2012                                     Juankosken kaupunginvaltuuston 12.6.2014 pöytäkirjanote kirjastosopimuksen tarkentamisesta. Jälj. hyvinvoinnin edistämisen palvelualue.

 

3848/2014                                     Myönteinen suunnittelutarveratkaisu / Vehmasmäki 435-16-4 määräala.

 

4452/2014                                     Itä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt kaupunginhallitukselta lausuntoa Haapaniemen HP-2 voimalaitoksen ympäristöluvan muuttamisesta koskien savukaasupesurin toimintaa ja toiminnanaloittamislupaa Kuopiossa. Kaupunginhallitus ei anna asiasta lausuntoa.

 

4750/2014                                     Valtioneuvoston päätös koskien Kuopion kristillisen päiväkodin ja koulun kannatusyhdistys ry:n hakemusta perusopetuslain 7 §:n nojalla toistaiseksi voimassa olevaa lupaa perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien opetuksen järjestämiseksi Kuopion kaupungissa 1.8.2014 alkaen sekä oppilasmäärärajoitteen poistamista. Lupa on myönnetty päätöksestä tarkemmin ilmenevin ehdoin. Oppilasmäärä esiopetuksessa ja perusopetuksessa voi olla yhteensä enintään 120. Jälj. kasvun ja oppimisen palvelualue.

 

4872/2014                                     Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtionavustusta 108.000,oo euroa Nilsiän monitoimitilan muutos –hankkeeseen. Jälj. talous- ja strategiapalvelu, Tilakeskus ja hyvinvoinnin edistämisen palvelualue.

 

                                                          Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry ilmoittaa, että luottamusmiessopimuksen mukaisena JUKO:n pääluottamusmiehenä ja varaluottamusmiehenä jatkaa Tiia Hentunen 31.7.2015 saakka.

                                                         

                                                          Tekniikka ja Terveys KTN: liityttyä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n jäseneksi 1.6.2014 JUKO ry ilmoittaa, että kunnan KTN ry:n luottamusmiehet siirtyvät samasta päivämäärästä JUKO ry:n luottamusmiehiksi toimikaudelle 1.6.2014 – 31.7.2015. Luottamusmiehet edustavat KTN:n jäsenliittojen jäseniä Teknisten sopimuksen soveltamisalalla.

 

Jäljennös paikallisesta virkaehtosopimuksesta: Yhteispäivystykseen osallistuvien terveyskeskuslääkäreiden hälytystyörahakorvaukset.

 

Kuopion Romanityöryhmän muistio 17.6.2014.

 

                                                          Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on päättänyt, että Kuopion Energia Liikelaitos saa rakennuttaa Kuopion kaupungissa sijaitsevilta Kuopion kaupungin Silmäsuon ja Jätekukko Oy:n Heinälammenrinteen kaatopaikoilta lähtevän Pitkälahden lämpökeskuksen alueelle ja Pelastusopiston alueelle johtavat biokaasun jakeluputkistot (putkistojen pituudet n. 5350 m ja n. 390 m) siten kuin ne on esitetty hakemuksessa.

 

                                                          Kuopion on kaupunki on allekirjoittanut sopimuksen osallistumisesta AKUSTI- yhteistyöprojektiin. Projektin tarkoituksena on luoda kuntatoimijoiden yhteistyölle sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnossa toimintamallit sekä alueiden kesken että aluetasolla ja ottaa ne käyttöön vuoden 2015 loppuun mennessä. Projektin tavoitteena on vakiinnuttaa luotu yhteistyömalli ja –rakenne ja jatkaa sitä projektin päätyttyä vakinaisena toimintana. Toiminnan jatkamisesta ja sen rahoituksesta vuoden 2015 jälkeen päätetään erikseen.

 

                                                          Pohjois-Savon käräjäoikeuden 19.6.2014 antaman tuomion mukaisesti TeliaSonera Finland Oyj velvoitetaan suorittamaan Kuopion kaupungille:

1.       sopimusperusteisena vahingonkorvauksena ylimääräisistä henkilöstökustannuksista aiheutuneesta taloudellisesta vahingosta 46.119,02 euroa korkolain 4 luvun 1 §:n mukaisine viivästyskorkoineen haasteen tiedoksiantopäivästä 19.3.2012 lukien,

2.       perusteettomasti maksetuista kiinteiden- ja mobiililiittymien kuukausimaksuista 162.216.77 euroa korkolain 4 luvun § 1:n mukaisine viivästyskorkoineen haasteen tiedoksiantopäivästä 19.3.2012 lukien,

3.       sopimusrikkomuksen johdosta aiheutuneista ylimääräisistä ilmoituskuluista 2.482,18 euroa korkolain 4 luvun 1 §:n mukaisine korkoineen vaatimusten tiedoksiantopäivästä 22.10.2012 lukien ja

4.       asianosais- ja oikeudenkäyntikuluista 50.000,00 euroa korkolain 4 luvun 1 §:n mukaisine viivästyskorkoineen 19.7.2014 lukien.

sekä Nilsiän kaupungille (nykyisin Kuopion kaupunki):

1.       sopimusperusteisena vahingonkorvauksena ylimääräisistä henkilöstökustannuksista aiheutuneesta taloudellisesta vahingosta 2.373,56 euroa korkolain 4 luvun 1 §:n mukaisine viivästyskorkoineen haasteen tiedoksiantopäivästä 19.3.2012 lukien,

2.       perusteettomasti maksetuista kiinteiden- ja mobiililiittymien kuukausimaksuista 12.652.23 euroa korkolain 4 luvun 1 §:n mukaisine viivästyskorkoineen haasteen tiedoksiantopäivästä 19.3.2012 lukien ja

3.       asianosais- ja oikeudenkäyntikuluista 50.000,00 euroa korkolain 4 luvun 1 §:n mukaisine viivästyskorkoineen 19.7.2014 lukien.

 

Työ- ja elinkeinoministeriön kirje koskien kuntakokeiluhankkeiden bonuksia

ja bonuksen käyttöä.

 

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirja

06/24.6.2014.

 

Savon koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirja 7/16.6.2014.

 

Purkamisaikomusilmoitus, joka koskee tonttia 7-33-30  (Tupatie 27).

 

                                                          Koillis-Savon Kehitys Oy:n pesänselvittäjä on laatinut ennakkojakopäätöksen yhtiön tilille kertyneiden varojen jakamisesta ns. ennakkojakona osakkeenomistajille. Kuopion kaupungin ennakkojako-osuus on 19.634.47 euroa. Kaupunki on allekirjoittanut ennakkojakopäätöksen ja toimittanut sen seuraavaan allekirjoituskuntaan.

 

                                                          Maaninkan kunnanvaltuuston 16.6.2014 pöytäkirjanote koskien talousarviomuutosta Maaningan kirjaston aineiston irrottamista, tietokantojen yhdistämistä ja liittämistä Kuopioon. Jälj. talous- ja strategiapalvelu ja hyvinvoinnin edistämisen palvelualue.

 

 

                                                          Seuraavat pöytäkirjajäljennökset:

-         hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan kokouksista 5/10.6.2014 ja 1/2014S,

-         kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksista 4/11.6.2014 ja 3/11.6.2014 S,

-         kaupunginjohtajan palkantarkistuspäätökset 1/6.6.2014 ja 2/18.6.2014,

-         Kuopion Energia Liikelaitoksen johtokunnan kokouksesta 6/18.6.2014,

-         perusturva- ja terveyslautakunnan kokouksesta 6/17.6.2014,

-         ympäristö- ja rakennuslautakunnan kokouksista 6/12.6.2014 ja S/12.6.2014. 

 

 

                                                          Seuraavat konsernipalvelun ja vetovoimaisuuden palvelualueen viranhaltijoiden päätökset ajalta 9.-22.6.2014:

 

Asiakirjan nro

Päätöksentekijä

Asiakirjan tyyppi

§ / vuosi

Päätöspvm

Otsikko

4886/2014-1

elinkeinojohtaja - VVP Elinkeinojohtaja

Muut asiat

2 § / 2014

19.6.2014

Yrityspalvelun osuus Pohjois-Savon liiton tietopalvelusopimuksen mukaisesta  liiketoimintakuvaajien laskutuksesta

4568/2014-1

henkilöstöjohtaja - KON Henkilöstöjohtaja

Henkilöstöasiat

12 § / 2014

12.6.2014

Istekki Oy:n tarjous / tietotekniikkakoulutus syksy 2014

6522/2013-3

kaupunginlakimies - KON Kaupunginlakimies

Vahingonkorvaukset

4 § / 2014

10.6.2014

Vahingonkorvaushakemus / auton vaurioituminen

5600/2013-3

kaupunginlakimies - KON Kaupunginlakimies

Vahingonkorvaukset

5 § / 2014

10.6.2014

Vahingonkorvaus / auton vaurioituminen

2408/2014-4

kaupunginlakimies - KON Kaupunginlakimies

Vahingonkorvaukset (S)

3 § / 2014

10.6.2014

Vahingonkorvaus/ liukastuminen

1302/2014-3

kaupunginlakimies - KON Kaupunginlakimies

Vahingonkorvaukset (S)

4 § / 2014

10.6.2014

Vahingonkorvaushakemus / kompastuminen

8296/2013-3

kaupunginlakimies - KON Kaupunginlakimies

Vahingonkorvaukset (S)

6 § / 2014

10.6.2014

Vahingonkorvaushakemus / liukastuminen

4274/2013-3

kaupunginlakimies - KON Kaupunginlakimies

Vahingonkorvaukset (S)

5 § / 2014

10.6.2014

Vahingonkorvaushakemus / auton vaurioituminen

8866/2013-3

kaupunginlakimies - KON Kaupunginlakimies

Vahingonkorvaukset (S)

2 § / 2014

10.6.2014

Vahingonkorvaushakemus / auton vaurioituminen

7544/2013-4

kaupunginlakimies - KON Kaupunginlakimies

Vahingonkorvaukset (S)

1 § / 2014

9.6.2014

Vahingonkorvaushakemus / kaatuminen pyörällä

826/2014-4

kaupunginlakimies - KON Kaupunginlakimies

Vahingonkorvaukset

6 § / 2014

10.6.2014

Vahingonkorvaushakemus / auton vaurioituminen

4456/2014-1

konserniohjausjohtaja - KON Konserniohjausjohtaja

Hankinta- ym. sopimukset

10 § / 2014

16.6.2014

Siivouspalvelut sopimuskaudella 1.1.2015 - 31.12.2016, Hatsalan klassillinen koulu, Pyörön koulun Ylä-Pyörön rakennus ja Kotkankallion väestönsuojan tilat, toimittajan valinta

4449/2014-1

konserniohjausjohtaja - KON Konserniohjausjohtaja

Henkilöstöasiat

6 § / 2014

11.6.2014

Henkilökohtaisen lisän maksaminen, asiakkuuspäällikkö

4737/2014-1

markkinointijohtaja - VVP Markkinointijohtaja

Hankinta- ym. sopimukset

12 § / 2014

17.6.2014

Pohjois-Savon markkinointiohjelman näkyvyys Jääskeläisen Auto Oy:n  busseissa

4614/2014-2

markkinointijohtaja - VVP Markkinointijohtaja

Hankinta- ym. sopimukset

11 § / 2014

13.6.2014

Mainospaikkasopimus Ykkösmedia Oy:n kanssa Kuopion lentoasemalla

4557/2014-1

markkinointijohtaja - VVP Markkinointijohtaja

Hankinta- ym. sopimukset

9 § / 2014

12.6.2014

Minna Canth-foorumin tuotannon osarahoitukseen osallistuminen

4713/2014-2

rakennuttajapäällikkö - TLK Rakennuttajapäällikkö

Hankinta- ym. sopimukset

38 § / 2014

16.6.2014

Nilsiän kirjaston ja virastotalon LV-korjaus, urakoitsijan valinta

 

 

Esityslistan viiteaineistona jaetaan kaupunginjohtajan johtoryhmän täyttölupapäätökset 24.6.2014.

 

 

Viiteaineisto

3

1/2014 Täyttölupapäätökset 24.6.2014

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. merkitsee edellä olevat asiat tiedoksi ja päättää, etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja ettei edellä mainituissa pöytäkirjoissa olevia päätöksiä oteta kh:n käsiteltäväksi.

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa