Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.06.2014/Pykälä 249

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 249

Asianro 115/02.02.02/2014

 

 

Kuukausiseuranta toukokuu ja ennuste loppuvuodelle 2014

 

 

Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen
Talous- ja strategiapalvelu

 

 

                                                          Raportissa on ydinkaupungin viiden kuukauden toteuma ja ennuste koko tilikauden tulokseksi sekä yhteenveto ydinkaupungin, taseyksiköiden ja liikelaitosten ennusteista kuluvan vuoden toteumaksi. Ennuste perustuu palvelualueiden, taseyksiköiden ja liikelaitosten itse laatimiin ennusteisiin.

 

Ennusteen mukaan ydinkaupungin toimintamenot tulevat olemaan noin 698,2 milj. euroa, joka 4 milj. euroa budjetoitua enemmän. Ylityksestä 2,0 milj. euroa kohdistuu vuokrakuluihin. Merkittävimmät ylitykset aiheutuvat kaupunkiympäristön palvelualueen budjetoimatta jääneestä pysäköintilaitoksen vuokrasta, hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen kasvavista vuokrakustannuksista ja toteutumatta jäävän kouluverkostoratkaisun vaikutuksesta vuokramenoihin. Asiakaspalvelujen ostojen ennakoidaan ylittyvän 1,7 milj. euroa, josta 0,9 milj. euroa aiheutuu vanhus- ja vammaispalveluiden asiakaspalveluiden ostojen ylittymisestä ja 0,8 milj. euroa lapsiperhepalveluiden ylittymisestä. Palvelualuekohtaiset tiedot kulueristä, joihin ylitykset ja säästöt kohdistuvat, ovat palvelualueiden laatimissa teksteissä kunkin palvelualueen käyttötalousosan yhteydessä.

 

Toimintatuotot ovat ennusteessa liki talousarvion mukaisina. Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden sekä kasvun ja oppimisen palvelualueen toimintatuottoihin ei ole vielä arvioitu asiakasmaksujen korotuksen vaikutusta.

 

Toimintakate on toteutumassa noin 3,7 milj. euroa valtuuston päättämää talousarviota heikompana ollen – 586 milj. euroa.

 

Verotuloennuste on tässä vaiheessa talousarvion mukainen. Verotulojen alkuvuoden kehitys on ollut positiivinen, mutta verotuloarvion tarkistamiseen ei ole tässä vaiheessa perustetta. Valtionosuudet toteutuvat 1,3 milj. euroa budjetoitua pienempänä.

 

Pitkäaikaista lainaa nostettiin toukokuussa 30 milj. euroa. Korkomenoennustetta on laskettu 0,5 milj. euroa lainan noston ajoituksesta ja alhaisena jatkuvasta korkotasosta johtuen.


Tuloslaskelmaennusteen mukaan ydinkaupungin koko vuoden tulos muodostuu – 26,2 milj. euroa alijäämäiseksi, mikä on 4,0 milj. euroa talousarviota heikompi tulos.

 

Pohjois-Savon pelastuslaitos arvioi tuloksensa muodostuvan 0,7 milj. euroa ja Kuopion Vesi liikelaitos 0,2 milj. euroa budjetoitua paremmaksi ja Tilakeskus 0,2 milj. euroa budjetoitua heikommaksi. Muut taseyksiköt ja liikelaitokset arvioivat tilikauden tuloksensa toteutuvan budjetoidun mukaisena. Siten ydinkaupungin, taseyksiköiden ja liikelaitosten yhteenlasketuksi tilikauden alijäämäksi muodostuu ennusteen mukaan – 22,5 milj. euroa, kun talousarviossa tilikauden alijäämä on – 19,2 milj. euroa.

 

Talousarvioon sisältyy talousarviovalmistelun yhteydessä yhdessä päätettyjä sopeutustoimenpiteitä yhteensä 12,6 milj. euroa. Kaupunginvaltuuston 10.3.2014 tekemän kouluverkostopäätöksen vaikutuksesta sopeutustoimenpiteistä jää toteutumatta palvelualueen arvion mukaan 0,4 milj. euroa. Sopeutustoimenpiteisiin sisältyy henkilöstömenosäästöjä 4,6 milj. euroa. Vapaaehtoisin lomarahan vapaaksi vaihtojen ja palkattomien vapaiden kautta kertyy säästöä n. 1,4 milj. € ja työnantajan yksipuolisin keinoin arvioidaan toteutuvan säästöjä n. 3,3 milj. €. 

 

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan toiminta tulee toteuttaa siten, että talousarvioon ei tarvita valtuustoon nähden sitovien määrärahojen lisäyksiä tai tuloarvioiden vähennyksiä. Talousarviopoikkeamiin tulee reagoida välittömästi. Kuukausiraportin mukaan menot tulevat ylittämään talousarvion 3,7 milj. €. Palvelualueiden tulisi esittää kuukausiraportin seurantateksteissä toimenpiteet, joilla ne tulevat oikaisemaan tilanteen. 

  

Merkitään, että asia on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali.

 

 

Liitteet

3

115/2014 Toukokuun kk-seuranta

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Pirjo Salmelainen

puh. +358 017 18 2807

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. keskustelee taloustilanteesta ja päättää, että kunkin palvelualueen johtajat ja esimiehet velvoitetaan välittömästi etsimään keinot ja toimenpiteet raportissa esiin tulleiden määrärahaylitysten kattamiseksi ja toteuttamaan toimenpiteet yhdessä henkilöstön kanssa.

 

Päätös                                            Kaupunginjohtaja täydensi kokouksessa päätösehdotustaan siten, että kaupunginhallitus velvoittaa palvelualuejohtajat yksityiskohtaisesti raportoimaan kaupunginhallitukselle 1.9.2014 kokouksessa osaltaan toiminnallista ja taloudellista tilannetta. 

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan täydennetyn päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa