Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.06.2014/Pykälä 253

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 253

Asianro 5412/06.00.00/2013

 

 

Selvitys Itä-Suomen aluehallintovirastolle / hoidon järjestäminen suun terveydenhuollossa viimeistään kuuden kuukauden kuluessa

 

 

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta 17.6.2014 § 55

 

Päätöksessään 11.2.2014 välittömästä yhteydensaannista Kuopion suun terveydenhuollossa Aluehallintovirasto katsoo, että hoitoon pääsy tilanne on huolestuttava, sillä hoitoa jonottavien potilaiden määrä näyttää alkuvuodesta lisääntyvän. Aluehallintovirasto pyytää tilanteen kehittymisestä selvityksen Kuopion kaupungin kaupunginhallitukselta 15.7.2014 mennessä. Selvityksen saatuaan aluehallintovirasto harkitsee, antaako selvitys aihetta aluehallintoviraston toimenpiteisiin asian saattamiseksi lain edellyttämälle tasolle.

 

Aluehallintovirasto korostaa, että jos kunta ei voi itse antaa hoitoa terveydenhuoltolain 51§:n enimmäisajoissa, on sen saman lain 54§ mukaan järjestettävä hoito hankkimalla se muilta palveluntuottajilta.

 

Vastine

 

THL pitää kahta rekisteriä: Hoitoon pääsyn odotusaika suun terveydenhuollossa ja Hoitoa odottavat asiakkaat suun terveydenhuollossa. Kuopion kaupungin suun terveydenhuollossa 8.5.2014 ei ollut yhtään yli 180 päivää jonottanutta henkilöä jonossa AvoHilmon Hoitoon pääsyn odotusaika suun terveydenhuollossa rekisterin mukaan. Tätä rekisteriä Aluehallintoviranomainen ja Valvira seuraa.

 

THL:n Hoitoa odottavat asiakkaat suun terveydenhuollossa – tilaston mukaan Kuopion suun terveydenhuollossa on 85 yli 6 kuukautta jonottanutta potilasta. Thl:n kehittämispäällikkö Kaisa Möllärin mukaan nämä 85 yli 6 kuukautta jonottanutta ovat vuoden 2014 alusta kertyneitä tietoja, jotka voivat olla virheellisiä ja tästä syystä Thl ei näitä tietoja ota valvonnan seurantaan.

 

Hoitoa odottamaan jää potilaita virheellisesti, jos esim. jonopotilas vaihtaa ensimmäistä jonotarkastusaikaa myöhemmäksi sähköisen asioinnin kautta. Hoitosaatavuus ei tässä tapauksessa sulkeudu. Hoitotakuu seuranta jatkuu potilaan kohdalla, vaikka sen pitäisi sulkeutua. Toinen syy on, että kaikki hammaslääkärit ja suuhygienistit eivät olleet sulkeneet hoidonsaatavuusdialogia ensikäynnin jälkeen.

 

AvoHilmon käyttö on kerrattu koko henkilöstölle. Joidenkin hammaslääkäreiden jonopotilaiden osalta hoidonsaatavuudet on tarkastettu manuaalisesti ja tarvittaessa suljettu. Effica- potilastietojärjestelmästä näitä virhetietoja ei saada poimittua, vain ohjelmistotoimittaja Tiedolta virhetilasto on pyydetty. Tilanteen korjautuminen näkyy Thl:ssä kuukausittain tehtävän hoidonsaatavuus tilastoajon jälkeen. Seuraavan ajo tehdään kesäkuun alussa ja tämän jälkeen virheellisten yli 6 kuukautta jonottaneiden määrä pitäisi olla vähäisempi.

 

Loppuyhteenvetona on todettavissa, että Kuopion suun terveydenhuollossa hoitotakuu toteutuu kaikilta osin.

 

 

                                                          Valmistelija     

Jari Saarinen

puh.  044 718 6301

Maija Tulla

puh.  017 186 601

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta merkitsee selvityksen tiedoksi ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallituksen tulee antaa selvitys Itä-Suomen aluehallintovirastolle 15.7.2014 mennessä.

 

Päätös                                            Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

 

 

Viiteaineisto

2

5412/2013 Aluehallintoviraston päätös 11.2.2014

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. päättää antaa asiasta Itä-Suomen aluehallintovirastolle perusturva- ja terveyslautakunnan laatiman selvityksen.

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa