Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.06.2014/Pykälä 254

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 254

Asianro 4468/10.00.01.00/2014

 

 

Kiinteistöjärjestelyt Tahkon alueen kortteleissa 259 ja 260

 

 

 

                                                          Kaupunkirakennelautakunta 25.6.2014 § 135:

                                                         

Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen
Maaomaisuuden hallintapalvelut

 

                                                         

8.3.2004 allekirjoitettu Nilsiän kaupungin ja Tahko Spa Oy:n välinen yhteistoimintasopimus on rauennut 31.12.2012. Yhteistoimintasopimuksen tavoitteena oli asemakaavan laatiminen sekä sen toteuttamiseen tarvittavien kiinteistökauppojen tekeminen. Sopimus koski kokonaisuudessaan kortteleita 259 ja 260. Sopimuksen puitteissa alueelle on rakennettu 3 lomaosaketyyppistä kerrostaloa. Sopimuksen raukeaminen johtui ensisijaisesti matkailurakentamisen hiljenemisestä.

                                                         

Asemakaavan toteuttamisen edistämiseksi on neuvoteltu kiinteistöjärjestelyistä Tahkon alueen kortteleissa 259 ja 260. Järjestelyt helpottavat varautumista tulevaan rakentamiseen.

 

Tahko Spa Oy omistaa kokonaisuudessaan Kiinteistö Oy Pukkelikkolon osakekannan, joka puolestaan omistaa kiinteistön Pukkelikkolo 297-499-17-101. Kiinteistön pinta-ala on 4 380 m2 , josta ohjeellisen asemakaavan mukaista matkailua palvelevien rakennusten korttelialuetta RM-4 korttelissa 260 on noin 4 000 m2 ja lähivirkistysaluetta VL noin 380 m2 .

 

Kuopion kaupunki omistaa kortteleihin 259 ja 260 kuuluvat alueet lukuun ottamatta em. tilaa Pukkelikkolo 297-499-17-101 sekä jo aikaisemmin yhteistoimintasopimuksen perusteella muodostettuja tiloja Spa Suites Orange 297-499-144-15, Spa Suites White 297-499-144-22 ja Property 297-499-17-119. Kaupungin omistama tila on Sääskiniemi I 297-499-144-7.

 

                                                          Tilojen sijainti on esitetty oheisissa kartoissa.

 

                                                          Kiinteistö Oy Pukkelikkolon tila on osoitettu vaakaviivoituksella ja Kuopion kaupungin tila vinoviivoituksella.

 

                                               

 

 

                                              

 

 

Tila Pukkelikkolo 297-499-17-101 sijaitsee hankalasti Kaupungin omistamien alueiden keskellä ja voi vaikeuttaa huomattavasti korttelin 260 tulevaa rakentumista.

 

                                                          Kiinteistö Oy Pukkelikkolon kanssa on neuvoteltu vaihdosta, jossa Kiinteistö Oy Pukkelikkolo luovuttaa kokonaan omistamansa tilan Pukkelikkolo 297-499-17-101 ja vastaavasti Kuopion kaupunki luovuttaa noin 3750 m2 :n suuruisen määräalan tilasta Sääskiniemi I 297-499-144-7.

 

                                                          Vaihdon avulla parannetaan ja selkiytetään alueen kiinteistöjen omistusta ja edistetään asemakaavan toteuttamista.

 

                                                          Vaihdettavien alueiden sijainti on osoitettu oheisessa kartassa. Kuopion kaupungin luovuttama määräala pystyviivoituksella ja Kiinteistö Oy Pukkelikkolon luovuttama tila vaakaviivoituksella.

 

                                                

 

 

                                                          Vaihdettavien alueiden arvoksi on määritelty 465 000 euroa, mikä perustuu alueiden rakennusoikeuteen 3100 k-m2  ja rakennusoikeuden arvoon 150 €/k-m2 . Alueet vaihdetaan samanarvoisina ilman välirahaa.

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                Kiinteistöjen vaihdolla ei ole vaikutusta ilmastostrategiaan ja vaihdon yritysvaikutus on positiivinen.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle, että Kuopion kaupungin ja Kiinteistö Oy Pukkelikkolon välillä toteutetaan kiinteistöjen vaihto seuraavin ehdoin:

 

1.       Kiinteistö Oy Pukkelikkolo luovuttaa tilan Pukkelikkolo 297-499-17-101.

 

2.       Kuopion kaupunki luovuttaa noin 3750 m2 :n suuruisen määräalan tilasta Sääskiniemi I 297-499-144-7.

 

3.       Vaihdettavien alueiden arvo on 465 000 euroa ja ne vaihdetaan samanarvoisina ilman välirahaa.

 

4.       Kaupungin luovuttaman määräalan rakennusoikeus on 3100 k-m2 .

 

5.       Kiinteistö Oy Pukkelikkolo vastaa omalla kustannuksellaan siitä, että nyt korttelin 260 alueella olevat vesi- ja viemärijohdot siirretään Kaupungin osoittamaan paikkaan niin, etteivät ne haittaa korttelin 260 tulevaa rakentamista.

6.       Kiinteistö Oy Pukkelikkolo/Tahko Spa Oy hyväksyy, että kortteleihin 259 ja 260 myöhemmin rakennettavat kiinteistöt voidaan liittää olemassa oleviin vesi- ja viemärijohtoihin korvauksetta.

 

7.       Vaihdon kohteet luovutetaan vapaana velkakiinnityksistä, muista niihin verrattavista rasituksista ja erityisistä oikeuksista.

 

8.       Vaihdon osapuolet vastaavat saamiensa alueiden lainhuudatus- ja kiinteistönmuodostamiskustannuksista. Kaupunki vastaa kaupanvahvistajan palkkiosta.

 

9.       Muut vaihtokirjan ehdot sovitaan kansliatoimenpitein.

 

 

                                                          Valmistelija     

Jukka Tapani Räsänen

puh.  044 718 5537

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Merkitään, että tämä asia käsiteltiin asian nro 9 käsittelyn jälkeen.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. hyväksyy kaupunkirakennelautakunnan esityksen.

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa