Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 13.08.2014/Pykälä 154

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 154

Asianro 5321/08.00.00/2014

 

 

Nopeusrajoitusten muuttaminen: Kelkkailijantie (ent. Rajalantie), Viestikatu, Päivärinteentie, Julkulan luoteisosa, Kettulanlahti

 

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

 

 

Tiivistelmä

Kelkkailijantien 40 km/h nopeusrajoitus esitetään muutettavaksi 30 km/h. Viestikadun 50 km/h nopeusrajoitus esitetään muutettavaksi 30 km/h, Päivärinteentien 40 km/h nopeusrajoitus esitetään muutettavaksi 30 km/h, Julkulan luoteisosan 40 km/h nopeusrajoitus esitetään muutettavaksi 30 km/h sekä Kettulanlahden asuntoalueiden nopeusrajoitus 40/30 km/h esitetään yhtenäistettävän 30 km/h.

 

Kelkkailijantie (ent. Rajalantie)

 

Yleistä

 

Kohde sijaitsee Puijonlaakson (12) kaupunginosassa. Alueelle tulee Puijonlaakson etelärinteen asemakaavan myötä uudisrakentamista.

 

Kelkkailijantien (entinen Rajalantie) länsipuolelle rakennetaan 4 metriä leveä kevyen liikenteen väylä. Kyseisellä osalla on ennestään pelkkä ajorata. Ajoradan leveydeksi tulee yhteensä 6 metriä. Kelkkailijantien alkuosaan itäpuolelle n. 60 metrin matkalle tulee lisäksi 2 metriä leveä jalkakäytävä.

 

Kelkkailijantie on tonttikatu. Kevyen liikenteen väylän myötä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden olosuhteet paranevat. Niuvantieltä n. 230 metrin matkalla Kelkkailijantie on katu, tämän jälkeen Kelkkailijantie jatkuu kevyen liikenteen väylänä Taivaanpankontien suuntaan. Suurimmalla osalla kevyen liikenteen väylää tontille ajo on sallittu. Läpiajo ei kuitenkaan ole sallittua.

 

Liikenneverkko

 

Kelkkailijantie on n. 230 metriä pitkä umpitie ja tonttikatu. Kelkkailijantie liittyy Niuvantiehen, joka on etuajo-oikeutettu.

 

Muutokset nykyiseen nopeusrajoitukseen

 

Niuvantien nopeusrajoitus on 50 km/h ja Kelkkailijantien 40 km/h. Kelkkailijantie on pituuskaltevuutensa takia jyrkkä. Lisäksi se on tonttikatuna toimiva umpitie. Kadun luonteen vuoksi nopeusrajoitusta voidaan alentaa siten, että uusi nopeusrajoitus on 30 km/h.

 

 

Viestikatu                                     Yleistä

 

Kohde sijaitsee Savilahden (13) kaupunginosassa. Alueella on useita toimitilarakennuksia. Katu on pitkä (n. 600 metriä), suora ja tasainen. Tämän vuoksi ajonopeudet nousevat kadulla helposti. Uuden katusuunnitelman mukaisesti Viestikadulle rakennetaan yksi korotettu suojatie ja lisätään suojateitä, mikä tukee nopeusrajoituksen muutosta.

 

Liikenneverkko

 

Viestikatu on umpitie ja tonttikatu. Viestikatu liittyy Niiralankatuun, johon on rakenteilla kiertoliittymä.

 

Muutokset nykyiseen nopeusrajoitukseen

 

Niiralankadun nopeusrajoitus on 50 km/h ja Viestikadun 50 km/h. Koska Viestikatu on tonttikatuna toimiva umpitie, voidaan kadun luonteen vuoksi nopeusrajoitusta alentaa siten, että uusi nopeusrajoitus on 30 km/h.

 

Päivärinteentie                          Yleistä

 

Kohde sijaitsee Linnanpellon (11) kaupunginosassa. Se on aikaisemmin ollut läpiajettava Linnanpellon alueelle, mutta Pappilanmäen kaavan uudistamisen yhteydessä muutettu umpikaduksi, koska jyrkkä mäki soveltuu huonosti läpiajoliikenteeseen. Puutarhakadun remontin yhteydessä poistuu kadun toinen liittymä Puutarhakatuun.

 

Liikenneverkko

 

Päivärinteentie on n. 470 metriä pitkä umpitie ja tonttikatu. Päivärinteentie liittyy Puutarhakatuun, joka on kokoojakatu.

 

Muutokset nykyiseen nopeusrajoitukseen

 

Päivärinteentien nopeusrajoitus on 40 km/h. Koska Päivärinteentie on tonttikatuna toimiva umpitie, voidaan kadun luonteen vuoksi nopeusrajoitusta alentaa siten, että uusi nopeusrajoitus on 30 km/h.

 

Julkulan luoteisosa                   Yleistä

 

Kohde sijaitsee Julkulan (21) kaupunginosassa. Alueella on pientaloja, mutta kokoojakatuluonteiset Paloahontie sekä Reposaarentie ovat varsin leveitä ja ajonopeudet nousevat tarpeettomasti. Jalkakäytävä ja suojatiet puuttuvat osittain pientaloalueen puolelta. Suunnitelmissa on rakentaa kaduille pysäköintitaskuja ja samalla kaventaa ajorataa.

 

Liikenneverkko

 

Paloahontie - Reposaarentie - Saturannantie -lenkki muodostaa alueen kokoojaväylän, johon pientaloalueen kadut liittyvät pohjoisen puolelta. Pääkatu Puijonsarventie on alueen itäpuolella.

 

Muutokset nykyiseen nopeusrajoitukseen

 

Alueen nopeusrajoitus on 40 km/h. Uusilla pientaloalueilla nopeusrajoituksena käytetään 30 km/h ja vanhoja alueita on muutettu vähitellen yhtenäisesti saman rajoituksen piiriin. Alueen luonteen vuoksi nopeusrajoitusta alennetaan siten, että uusi nopeusrajoitus on 30 km/h.

 

Kettulanlahti                               Yleistä

 

Kohteet sijaitsevat Kettulanlahden (16) kaupunginosassa Kallantien ja Kettulanlahdentien länsipään sekä Päivärannantien ja Kettulanlahdentien itäpään välissä. Alueella on pientaloja ja kadut ovat varsin kapeita. Jalkakäytävät puuttuvat pääosin.

 

Liikenneverkko

 

Kallantie sekä Kettulanlahdentie - Päivärannantie muodostavat alueen kokoojaväylät, johon pientaloalueiden kadut liittyvät.

 

Muutokset nykyiseen nopeusrajoitukseen

 

Alueen nopeusrajoitus on pääosin 40 km/h, muutamalla kadulla 30 km/h. Uusilla pientaloalueilla nopeusrajoituksena käytetään 30 km/h ja vanhoja alueita on muutettu vähitellen yhtenäisesti saman rajoituksen piiriin. Alueen luonteen vuoksi nopeusrajoitusta alennetaan siten, että uusi nopeusrajoitus on kaikilla tonttikaduilla 30 km/h. Kokoojakatujen rajoitukset säilyvät ennallaan.

 

Vaikutusten arviointi                Päätöksellä on lievä positiivinen vaikutus ihmisiin ja ympäristöön liikkumisen turvallisuuden parantuessa. Päätöksestä aiheutuu vähäisiä investointikustannuksia, jotka osittain ohjautuvat yrityksille materiaalitoimituksista.

 

Esitys                                              Esitän, että:

 

        Kelkkailijantien uusi nopeusrajoitus on 30 km/h

        Viestikadun uusi nopeusrajoitus on 30 km/h

        Päivärinteentien uusi nopeusrajoitus on 30 km/h

        Julkulan luoteisosan uusi nopeusrajoitus on 30 km/h

        Kettulanlahden asuntoalueiden uusi nopeusrajoitus on 30 km/h

 

Liitteet

8

5321/2014 Kelkkailijantien nopeusrajoituksen muutosalue

 

9

5321/2014 Viestikadun nopeusrajoituksen muutosalue

 

10

5321/2014 Päivärinteentien nopeusrajoituksen muutosalue

 

11

5321/2014 Julkulan luoteisosan nopeusrajoituksen muutosalue

 

12

5321/2014 Kettulanlahden asuntoalueiden nopeusrajoituksen muutosalue

 

                                                          Valmistelija                                                           

Juha Hällström

puh. +358 044 718 5334

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa