Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.07.2014/Pykälä 261

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 261

Asianro 3917/00.01.05/2014

 

 

Kuopion Energia Liikelaitoksen toimintojen yhtiöittäminen / Poliittisen seurantatyöryhmän asettaminen

 

 

 

Syyskuun 1. päivänä 2013 voimaan tulleen kuntalain muutoksen johdosta kuntien on annettava kilpailutilanteessa markkinoilla hoitamansa tehtävät osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus, kuntalaki 2a §). Yhtiöittämisvelvollisuudelle annettu siirtymäaika päättyy 31.12.2014.

 

Kuopion Energia-liikelaitoksen toimintaa harjoitetaan lainsäädännön määrittelemällä tavalla kilpailutilanteessa markkinoilla, joten yhtiöittämisvelvollisuus koskee liikelaitoksen toimintoja. Kaupunginvaltuuston tulee tämän johdosta päättää lainsäädännön edellyttämällä tavalla liikelaitoksen toiminnan yhtiöittämisestä vuoden 2014 loppuun mennessä.

 

Kaupunki valitsi energialiikelaitoksen yhtiöittämisselvityksen laatijaksi kilpailutuksen jälkeen Pöyry Oyj:n. Yhtiöittämisselvityksen tuloksia esiteltiin kaupunginvaltuuston iltakoulussa 19.5.2014. Yhtiöittämisselvityksessä tarkasteltiin kuutta vaihtoehtoista energialiiketoimintojen organisointimallia, joita olivat:

 

1.           Yhtenäinen energiakonserni

 

2a.       Kaukolämpöliiketoiminta osaksi Kuopion Energia Oy:tä (Kaukolämpö yhdistetään liiketoimintayksiköksi Kuopion Energia Oy:öön ja sähköverkko jatkaa liikelaitoksena)

 

2b.       Kaukolämpöliiketoiminta osaksi Kuopion Energia Oy:tä (Kaukolämpö yhdistetään liiketoimintayksiköksi Kuopion Energia Oy:öön ja sähköverkko yhtiöitetään)

 

3a.       Itsenäinen yhtiöitetty Kaukolämpö Oy (Kaukolämpö yhtiöitetään - muu rakenne nykyinen)

 

3b.       Itsenäinen yhtiöitetty Kaukolämpö Oy (Kaukolämpö yhtiöitetään ja sähköverkko Kuopion Energia Oy:n tytäryhtiöksi)

 

4.           Kaksi energiayhtiötä (Kuopion Energia -liikelaitoksen yhtiöittäminen)

 

Kaikissa esillä olleissa vaihtoehdoissa lähtökohtana oli, että yhtiöt ovat täysin Kuopion kaupungin tai sen omistamien yhtiöiden omistuksessa ja että lainsäädännön edellyttämät toiminnallisen eriyttämisen vaatimukset täytetään.

 

Kaupunginjohtaja on asettanut energiatoimintojen yhtiöittämistä valmistelevan työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella toimintojen yhtiöittämistä koskeva esitys toimielinpäätöksentekoa varten siten, että lainsäädännön edellyttämät toimenpiteet voidaan toteuttaa 31.12.2014 mennessä. Työryhmän puheenjohtajana toimii palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen. Toimintojen yhtiöittämistä koskeva valmistelutyö tehdään yhteistyössä Kuopion Energia liikelaitoksen ja Kuopion Energia Oy:n kanssa.

 

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 16.6.2014, että energiatoimintojen yhtiöittämisvalmisteluja jatketaan ensisijaisesti yhtenäisen energiakonsernin pohjalta (yhtiöittämisselvityksen vaihtoehto 1) ja että vuoden 2014 loppuun mennessä päätetään lopullisesta energiatoimintojen organisointimallista.

 

Luottamushenkilöiden kesken on keskusteltu siitä, että energiatoimintojen yhtiöittämistä varten perustettaisiin myös valtuustoryhmien edustajista koostuva poliittinen seurantaryhmä. Seurantaryhmän edustajien tehtävänä olisi seurata yhtiöittämisvalmistelujen etenemistä sekä informoida työn etenemisestä omia valtuustoryhmiään.

 

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta

 

Kh.

1.       nimeää valtuustoryhmien edustajista poliittisen seurantaryhmän, jonka tehtävänä on seurata energiatoimintojen yhtiöittämistä koskevan valmistelutyön etenemistä sekä informoida omaa valtuustoryhmäänsä työskentelyn etenemisestä,

2.       nimeää seurantaryhmälle puheenjohtajan,

3.       päättää, että seurantaryhmän toimikausi päättyy 31.12.2014 mennessä ja

4.       päättää, että seurantaryhmän kokouksista maksetaan kokous- ja ym. palkkiot kaupunginhallitusta koskevien määräysten mukaisesti.

Seurantaryhmän sihteerinä toimii palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen.

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen ja nimesi seurantaryhmän jäseniksi seuraavat valtuustoryhmien edustajat:

 

Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Harri Auvinen

Björn Cederberg

Isto Huttunen

Kalevi Kauhanen

Pentti Kolari

Jukka Pulkkinen

Leila Savolainen

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa