Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.07.2014/Pykälä 266

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 266

Asianro 1/00.02.01/2014

 

 

Kh:n tiedonannot

 

 

 

Kh:lle saapuneet kirjeet ym.:

 

3805/2012                                     Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on päätöksellään myöntänyt valtionavustuksen hankkeelle ”Sähköisen potilaskertomusarkiston käyttöönotto Kuopion kaupungin perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla (”Karisto3”)”. Jälj. Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue.

 

6870/2013                                     Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen myönteinen poikkeamispäätös koskien asuinrakennuksen, autovajan ja rantasaunan rakentamista ranta-alueelle Kuopion kaupungin Vehmasmäen kylän tilalle Metsola 297-435-22/2.

 

6877/2013                                     Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen myönteinen poikkeamispäätös koskien asuinrakennuksen, autovajan ja rantasaunan rakentamista ranta-alueelle Kuopion kaupungin Vehmasmäen kylän tilalle Metsola 297-435-22/1.

 

7978/2013                                     Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueen kuntien terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston on hyväksynyt suunnitelman 9.6.2014 § 15.

 

9270/2013                                     Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt Kuopion kaupungilta vastinetta lausuntoihin koskien Kuopion Puijolla sijaitsevan Konttilan tilan suojelemista rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla. Kuopion kaupungilla ei ole lisättävää aikaisemmin lähetettyyn lausuntoon, joten vastinetta ei anneta.

 

9377/2013                                     Itä-Suomen aluehallintoviraston myönteinen päätös koskien lupaa laiturin ja sen käyttöön tarvittavan täytön pysyttämistä Syvärin Tahkolahteen Nilsiän kylään kiinteistön Honkala edustalle Kuopion kaupungissa. Jälj. Alueellisen ympäristönsuojelun palvelut.

 

75/2014                                          Oikeusministeriö on vahvistanut vaalilain 188 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnalle suoritettavan europarlamenttivaalien vaalimenojen kertakorvauksen määräksi 2 euroa jokaiselta vuoden 2014 europarlamenttivaalien lainvoimaiseen äänioikeusrekisteriin otetulta kunnan asukkaalta. Jälj. Keskusvaalilautakunta.

 

83/2014                                          Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan ilmoituksesta muutoksista palvelualassa. Hengitysliitto ry on ilmoittanut muutoksista Kuopion ja Tampereen Verve-toimipaikoissa. Kuntoutustoiminnan laajennuksista on tehty merkintä 27.6.2014 lukien yksityisten palvelunantajien rekisteriin. Jälj. Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue.

 

83/2014                                          Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttamisesta. Attendo Oy on pyytänyt luvan muuttamista siten, että Valvira hyväksyisi terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan Helsingin, Kainuun, Kuopion, Kymenlaakson ja Tampereen Attendo kotisairaanhoito -toimipaikkoihin. Jälj. Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue.

 

83/2014                                          Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston myönteinen päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttamisesta. Suomen Ensiapupalvelu Oy on pyytänyt luvan muuttamista siten, että Valvira hyväksyisi uusiksi toimipaikoiksi Kuopion kotihoidon, Oulun kotihoidon, Pääkaupunkiseudun kotihoidon, Seinäjoen kotihoidon ja Turun kotihoidon. Jälj. Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue.

 

83/2014                                          Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitus Tesama Oy:n yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta. Jälj. Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue.

 

423/2014                                        Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös valitukseen kaupunginvaltuuston päätöksestä 10.3.2014 § Kettulan koulun järjestelyt. Hallinto-oikeus jättää valituksen tutkimatta.

 

530/2014                                        Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallituksen virastogollegion pöytäkirjanote koskien Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän ja Kuopion kaupungin välistä maanvaihtoa. Kirkkohallitus päätti hyväksyä maanvaihdon. Jälj. Kaupunkiympäristön palvelualue.

 

579/2014                                        Itä-Suomen aluehallintoviraston myönteinen päätös koskien eläinsuojan toiminnan aloittamista muutoksenhausta huolimatta noudattaen ympäristöluvassa nro 23/2014/1 (2.4.2014) annettuja määräyksiä. Jälj. Alueellisen ympäristönsuojelun palvelut.

 

1515/2014                                     Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päätös koskien Sibelco Nordic Oy Ab:lle annettuja Kinahmi ja Kvartsila kaivospiirejä koskevat yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeelliset määräykset. Jälj. yleiskaavajohtaja Romppanen ja Alueellisen ympäristönsuojelun palvelut.

 

3434/2014                                     Vaasan hallinto-oikeuden tiedoksianto Sibelco Nordic Oy Ab:n antamasta lisäselvityksestä koskien Kinahmin louhokselta tulevaa veden määrää. Jälj. Alueellisen ympäristönsuojelun palvelut.

 

5020/2014                                     Valtiovarainministeriön tiedote kuntaliitoksen toteuttaville kunnille mahdollisuudesta hakea asiantuntijatukea uuden kunnan ICT-toiminnan järjestämiseen. Asiantuntijatuki suunnitellaan kuntaliitoskuntien ja valtiovarainministeriön yhteistyönä. Jälj. Talous- ja strategiapalvelu ja Tietohallinto.

 

5027/2014                                     Adressi toripaikkojen hinnoittelusta. Adressissa pyydetään tarkistamaan paikkahinnat ja myyntiajat uudelleen ja kohtuullisemmiksi. Läh. Kaupunkiympäristön palvelualue.

 

5068/2014                                     Opetus- ja kulttuuriministeriön kielteinen valtionavustuspäätös koskien Kulttuurihistoriallisen museon Kuopion historiallinen kartta -hanketta. Ministeriö ei voinut myöntää haettua avustusta ottaen huomioon määrärahan käyttötarkoituksen, hakuohjeissa esitetyt myöntökriteerit ja riittämättömät määrärahat. Jälj. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue.

 

5165/2014                                     Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys. Omavalvonta on osa toimintayksikössä toteutettavaa laadunhallintaa ja perustuu riskinhallintaan. Omavalvontasuunnitelma on laadittava toimintayksikön johdon ja henkilökunnan yhteistyönä. Määräys tulee voimaan 1.1.2015. Jälj. Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue.

 

5166/2014                                     Itä-Suomen aluehallintoviraston Työsuojelun vastuualueen tiedustelu, onko Jynkän, Paloahon ja Riistaveden koulujen sisäilmaongelmat poistettu. Jälj. Tilakeskus.

 

Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut ja Pieksänkosken vesiosuuskunta kartoittavat kyselyllä Murtolahden alueen asukkaiden halukkuutta liittyä mahdollisesti rakennettavaan vesi- ja viemäriverkostoon. Kysely on pyydetty palauttamaan 31.7.2014 mennessä.

 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 67 §:n mukainen purkamisaikomuksesta tiedottaminen. VR Yhtymä Oy on hakenut purkamislupaa rakennukselleen.

 

Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokouksen pöytäkirja 1/4.6.2014. Jälj. Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue.

 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston pöytäkirja 2/9.6.2014.

 

Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen sähköpostikokouksen pöytäkirja 5/19.6.–26.6.2014 Jälj. Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue.

 

Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan pöytäkirja 6/26.6.2014. Jälj. Talous- ja strategiapalvelu.

 

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymävaltuuston pöytäkirja 5/3.7.2014.

 

 

Seuraavat pöytäkirjajäljennökset:

-        Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan kokouksesta 6/18.6.2014,

-        kaupunkirakennelautakunnan kokouksista 5/25.6.2014 (S) ja 10/25.6.2014

 

 

Seuraavat konsernipalvelun ja vetovoimaisuuden palvelualueen viranhaltijoiden päätökset ajalta 23.6.–13.7.2014:

 

Asiakirjan nro

Päätöksentekijä

Asiakirjan tyyppi

§ / vuosi

Päätöspvm

Otsikko

Julk.

6412/2013-17

asiakkuuspäällikkö II - TLK Asiakkuuspäällikkö II

Vuokraus ja varausasiat

10 § / 2014

3.7.2014

Konttilan rakennusten ja määräalan vuokraus

J

4976/2014-1

asiakkuuspäällikkö II - TLK Asiakkuuspäällikkö II

Vuokraus ja varausasiat

9 § / 2014

25.6.2014

Kiinteistö Oy Karttulan pankkitalo, vuokrauspäätös 2014

J

5128/2014-1

kaupunginjohtaja - KON Kaupunginjohtaja

Henkilöstöasiat

1 § / 2014

10.7.2014

Talous- ja rahoitusjohtajan valinta

E

5103/2013-3

kaupunginlakimies - KON Kaupunginlakimies

Vahingonkorvaukset

13 § / 2014

9.7.2014

Vahingonkorvaushakemus / auton vaurioituminen

J

1317/2014-3

kaupunginlakimies - KON Kaupunginlakimies

Vahingonkorvaukset (S)

8 § / 2014

9.7.2014

Takaisinsaantivaatimus / vahingonkorvaushakemus Valtiokonttori / liukastuminen

O

2183/2014-5

kaupunginlakimies - KON Kaupunginlakimies

Vahingonkorvaukset (S)

7 § / 2014

9.7.2014

Vahingonkorvaushakemus / liukastuminen

S

9031/2013-4

kaupunginlakimies - KON Kaupunginlakimies

Vahingonkorvaukset

7 § / 2014

3.7.2014

Vahingonkorvaushakemus /auton vaurioituminen

J

6282/2013-2

kaupunginlakimies - KON Kaupunginlakimies

Vahingonkorvaukset

8 § / 2014

3.7.2014

Vahingonkorvaushakemus / auton renkaan vaurioituminen

J

2225/2014-3

kaupunginlakimies - KON Kaupunginlakimies

Vahingonkorvaukset

12 § / 2014

7.7.2014

Vahingonkorvaushakemus / puun kaatuminen / Pielisensuun Teollisuushallit Oy

J

814/2014-3

kaupunginlakimies - KON Kaupunginlakimies

Vahingonkorvaukset

9 § / 2014

3.7.2014

Vahingonkorvaushakemus / suksien naarmuuntuminen

J

4015/2013-3

kaupunginlakimies - KON Kaupunginlakimies

Vahingonkorvaukset

11 § / 2014

3.7.2014

Vahingonkorvaushakemus / auton vaurioituminen

J

9224/2013-3

kaupunginlakimies - KON Kaupunginlakimies

Vahingonkorvaukset

15 § / 2014

11.7.2014

Vahingonkorvaus / auton vaurioituminen

J

7665/2013-4

kaupunginlakimies - KON Kaupunginlakimies

Vahingonkorvaukset

10 § / 2014

3.7.2014

Vahingonkorvaushakemus / auton vaurioituminen

J

261/2014-5

kaupunginlakimies - KON Kaupunginlakimies

Vahingonkorvaukset

14 § / 2014

11.7.2014

Vahingonkorvaushakemus / auton vaurioituminen

J

5007/2014-1

palvelualuejohtaja - KON Palvelualuejohtaja kyp

Muut asiat

1 § / 2014

26.6.2014

Valuma-aluehankkeiden ohjausryhmän jäsenyydestä eroaminen

J

5043/2014-1

rakennuttajapäällikkö - TLK Rakennuttajapäällikkö

Hankinta- ym. sopimukset

41 § / 2014

27.6.2014

Pääterveysaseman lukitusjärjestelmän uusiminen, urakoitsijan valinta

J

4920/2014-1

rakennuttajapäällikkö - TLK Rakennuttajapäällikkö

Hankinta- ym. sopimukset

40 § / 2014

24.6.2014

Niiralan koulun LV-korjaus, urakoitsijan valinta

J

 

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta

 

Kh. merkitsee edellä olevat asiat tiedoksi ja päättää, etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja ettei edellä mainituissa pöytäkirjoissa olevia päätöksiä oteta kh:n käsiteltäväksi.

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa