Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 01.09.2014/Pykälä 76

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 76

Asianro 7127/00.01.00/2013

 

 

Tuusniemen kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos

 

 

 

                                                          Kaupunginhallitus 11.8.2014 § 269:

 

Kehittämisjohtaja Heikki Helve
Sidosryhmä- ja kaupungin edunvalvontapalvelut

 

Tuusniemen kunnan ja Kuopion kaupungin yhdistymisselvitys on luontainen jatkumo osapuolten tiivistyneelle yhteistyölle. Merkittävä palvelutuotannon yhteistyö alkoi jo vuonna 2009, josta alkaen Kuopion kaupunki on tuottanut Tuusniemelle terveydenhuollon palvelut isäntäkuntana. Tämän jälkeen yhteistyö on laajentunut kattamaan mm. Tuusniemellä tuotetut Kansalaisopisto- ja kirjastopalvelut.

 

Nykyisen valtuustokauden alussa vuonna 2013 alkaneet keskustelut yhdistymisselvityksen toteuttamisesta yhdistymisen vaikutusten saamiseksi käytävän keskustelun pohjaksi johtivat siihen, että osapuolten kaupungin- ja kunnanjohtaja valmistelivat esityksen hallituksille prosessista, kuinka tehtävä yhdistymisselvitys toteutettaisiin.  Tuusniemen kunnanhallitus hyväksyi esityksen selvitysprosessin toteuttamisesta 23.9.2013 ja Kuopion kaupunginhallitus 30.9.2013. Tehty esitys yhdistymisselvityksen tekemisestä hyväksyttiin kummankin osapuolen toimesta yksimielisesti.

 

Hyväksytty selvitysprosessi käsitti selvitystä ohjaavat arvot, kuntalaisten osallistamisen, työn poliittisen ohjauksen, viranhaltijatyön ohjauksen, henkilöstön osallistamisen, viestinnän sekä selvitysprosessin ajallisen etenemisen ja keskeiset vaiheet. Tehty selvitystyö on noudattanut näitä määriteltyjä periaatteita, toimintatapoja ja aikataulua.

 

Selvitystyötä ohjannut hallitusten asettama poliittinen ohjausryhmä kokoontui 4 kertaa. Ohjausryhmän lisäksi hallitukset nimesivät yhdistymissopimusta valmistelevan sopimusneuvotteluryhmän, joka kokoontui prosessin aikana 5 kertaa. Valtuustojen yhteistapaaminen järjestettiin ennen selvityksen päätöskäsittelyä.

 

Tärkeän osana selvitystyötä muodostivat kuntalaisten kuulemiset. Selvitystyön aluksi toteutettiin avoin kuntalaisilta, johon osallistui runsaasti tuusniemeläisiä. Selvitystyön tuloksista pidettiin avoin kuntalaisilta, jossa esille nousseisiin kysymyksiin oli vastaamassa valmistelusta vastanneet työryhmien edustajat. Jokaiseen talouteen Tuusniemellä jaettiin tiedote selvitystyön keskeisimmistä tuloksista.

 

Selvitystyöhön liittyen on kuunneltu ja keskusteltu eri sidosryhmien kanssa sekä huomioitu lähidemokratiaan liittyvä aktiivinen keskustelu ja toimintamallien kartoitus. Käytössä on ollut verkkosivut, josta on ollut saatavilla valmisteluun ja kokouksiin liittyvää aineistoa. Verkkosivuilla on myös voinut käydä keskustelua yhdistymisselvitykseen liittyen.

 

Yhdistymisselvitys käsittää yhdistymissopimuksen, palvelukokonaisuuksittain laaditut selvitykset, niiden yhteenvedon ja toimintaympäristön kuvauksen. Aineisto kokonaisuudessaan on julkaistu henkilöstölle ja avoimella verkkosivustolla 15.4.2014, jotta kaikilla henkilöstöön kuuluvilla ja kaupunkien asukkailla on mahdollisuus siihen perehtyä.

 

Kuntarakennelain 7 §;n mukaan kunnanhallituksen on varattava kunnan asukkaille ja muille, jotka katsovat asian koskettavan itseään, tilaisuus tehdä huomautus ehdotuksesta kuntien yhdistymiseksi. Huomautus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun huomautusta koskeva kuulutus on kunnassa julkaistu siten kuin kunnalliset ilmoitukset julkaistaan. Kunnanhallitus antaa huomautuksesta lausunnon ja tekee kuntien yhdistymisestä ehdotuksen valtuustolle. Tuusniemen ja Kuopion yhdistymisselvitys on ollut julkisesti nähtävillä 9.6. – 9.7.2014 välisenä aikana. Nähtävillä olon aikana ei ole jätetty yhtään huomautusta.

 

Tuusniemen kunnan ja Kuopion kaupungin yhdistymisen ajankohdaksi esitetään sopimuksessa 1.1.2017. Ajankohtaan ajoittuu myös lainsäädännön uudistamista koskien mm. kuntavaalien järjestämistä. Mikäli lainsäädännön uudistaminen muuttaisi kuntavaalien ajankohtaa tai jättää niiden järjestämiseen vaihtoehtoja, tulee vaalien järjestäminen toteuttaa niin, että kuntien yhdistyminen esitettynä ajankohtana on toteutettavissa joustavasti ja ensisijaisesti ilman valtuustojen yhdistämistä.

 

 

Esitys                                              Esitän, että Kuopion kaupunginhallitus hyväksyy ja esittää edelleen Kuopion kaupunginvaltuustolle

 

1.       Tuusniemen kunnan ja Kuopion kaupungin yhdistymissopimuksen hyväksymistä ja Tuusniemen kunnan liittämistä Kuopioon 1.1.2017 alkaen

 

2.       seuraavien kuntavaalien toteuttamistavasta päätetään erikseen kun valmisteilla olevan lainsäädännön sisältö on tiedossa

 

 

                                                          Kuntaliitoksen selvitysaineisto löytyy sivuilta http://tuusniemi.kuopio.fi/

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Heikki Helve

puh.  044 718 2108

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. esittää kv:lle kehittämisjohtajan esityksen hyväksyttäväksi.

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

 

Liitteet

1

7127/2013 Tuusniemen kunnan ja Kuopio kaupungin yhdistymissopimus

 

2

7127/2013 Yhdistymisselvitys Kuopio Tuusniemi, talous, henkilöstö hallinto ja päätöksenteko

 

3

7127/2013 KYP Palveluverkosto Kuopio Tuusniemi

 

4

7127/2013 KYP Tuusniemi Kuopio lähtötiedot

 

5

7127/2013 KYP Tuusniemi Kuopio loppuraportti

 

6

7127/2013 Lopullinen yhteenveto

 

7

7127/2013 Tuusniemi-Kuopio Hyvinvointipalvelut (kulttuuri+liikunta)

 

8

7127/2013 Tuusniemi-Kuopio Kasvun ja oppimisen palvelualue

 

9

7127/2013 Tuusniemi-Kuopio Perusturva ja terveydenhuolto

 

10

1950/2013 Toimintaympäristö 2013

 

11

7127/2013 Tuusniemi-Kuopio Vetovoimaisuuden palvelualue

 

                                                         

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kv.

1. hyväksyy Tuusniemen kunnan ja Kuopion kaupungin yhdistymissopimuksen ja Tuusniemen kunnan liittämisen Kuopioon 1.1.2017 alkaen

2. päättää, että  seuraavien kuntavaalien toteuttamistavasta päätetään erikseen kun valmisteilla olevan lainsäädännön sisältö on tiedossa.


Päätös                                            Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus on kokouksessaan 1.9.2014 peruuttanut 11.8.2014 tekemänsä päätösehdotuksen. Asia poistettiin kaupunginvaltuuston esityslistalta.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa