Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 01.09.2014/Pykälä 79

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 79

Asianro 8715/10.03.01/2013

 

 

Kuopion kaupungin kävelykeskustan puhtaanapidon ottaminen kaupungin huolehdittavaksi

 

 

                                                          Kaupunginhallitus 16.6.2014 § 241:

 

                                                         

                                                          Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut

 

 

Taustaa                                          Kuopion kaupungin kauppatorin ja kävelykeskustan rakentaminen aloitettiin vuonna 2010 ja molemmat alueet ovat pääasiassa valmiita ja otetaan käyttöön tänä vuonna, myös sulanapitojärjestelmän osalta.

 

Keskustaa leimaa kuitenkin ajoittainen epäpuhtaus ja roskaantuminen varsinkin viikonloppuaamuisin. Puhtaanapitovelvoite jakaantuu usealle kiinteistölle, jotka huolehtivat puhdistamisesta eri tavoilla.

 

Esityksen liitteenä on kaupunkirakennelautakunnassa 11.12.2013 esitelty aineisto, asianro 8715/10.03.01/2013 Kaupunkirakennelautakunta päätti, että asia laitetaan yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi ja lähetetään toimenpidealueen kiinteistöille kommentteja varten.

 

Kuopion kaupungin kävelykeskustan puhtaanapidon ottamisesta kaupungille pidettiin 22.1.2014 tiedotustilaisuus valtuusto-virastotalolla. Tämän jälkeen asia oli julkisesti nähtävänä ajalla 22.1 - 22.2.2014. Asia tuodaan nyt uudelleen kaupunkirakennelautakuntaan päätöksen tekoa ja jatkokäsittelyä varten.

 

Keskitetyn puhtaanapidon alueiden määrittely ja puhtaanapitoalueet

 

Kuopion keskustan katualueiden puhtaanapidon ottamisella kaupungin huolehdittavaksi on tarkoitus poistaa ydinkeskustan puhtaanapidon tason epätasaisuus, joka johtuu siitä, että keskustan katualueet ovat pääasiassa yksityisten kiinteistöjen puhtaanpitovelvoitteisiin kuuluvia alueita ja kiinteistöillä ei ole yhteisesti sovittuja hoitotasoja katualueilla. Käytännössä puhtaanapito tarkoittaa puhtaanapitoa käsin (roskan keruu, roska-astioiden tyhjentäminen, puiden lehtien poisto ym. jätteen poisto) ja koneellista puhtaanapitoa mm. imulakaisuautolla. Puhtaanapito on ympärivuotista toimintaa.

 

Ottaessaan puhtaanapidon huolehtiakseen kaupunki hoitaisi työn määräalojen ja hoitoluokitusten mukaisesti esitetyllä alueella ja laskuttaisi keskitetyn puhtaanapidon alueella olevia kiinteistöjä syntyneiden kustannusten perusteella.

 

Hoitotasot                                     Kävelykeskustan katujen alueella puhtaanapidon taso on jaettu kahteen hoitotasoon liitekartan mukaisesti: hoitotaso 1 (oranssi) ja hoitotaso 2 (vihreä). Alueet on esitetty liitteenä olevassa kartassa. Hoitotasot on esitetty 11.12.2013 kaupunkirakennelautakunnassa.

 

Vaikka kaupunki ottaisi huolehtiakseen keskustan kävelykatujen puhtaanapidon, se ei poista katualueilla toimivien yritysten puhtaanapitovelvoitetta muina aikoina, jos toiminta aiheuttaa roskaamista.

 

Kiinteistöille voi jäädä myös tontilla sijaitsevia välittömästi katualueeseen rajoittuvia alueita, joiden puhtaanapito kuuluu kiinteistölle.

 

Kustannukset ja niiden jakautuminen

 

Kaupunkiympäristön palvelualueen kunnossapito on arvioinut keskustan katualueiden puhtaanapidon kustannuksia pyytämällä hinta-arvion Kuopion kuntatekniikkaliikelaitokselta. Kuntatekniikkaliikelaitoksella on työhön soveltuva erikoiskalusto ja henkilöstöresurssit. Alkuperäisen esityksen mukaan työn suorittaja olisi Kuopion kaupunki kuntatekniikkaliikelaitos ja työ tehtäisiin ja laskutettaisiin toteutuneilla kustannuksilla.

 

Hoitotason 1 mukaisilta alueilta hinta-arvio on noin 100 000 euroa ja hoitotason 2 mukaisilta alueilta noin 28 000 euroa. Yhteensä noin 128 000 euroa. Arvioidut keskimääräiset neliöhinnat ovat hoitotaso 1:ssä 5,82 euroa ja hoitotaso 2:ssa 1,57 euroa.

 

Esityksen liitteenä on kartta puhtaanapitoalueista ja arvio kustannuksien jakautumisesta kiinteistöille. Karttaan on merkitty tonttikohtaisesti puhtaanapitoneliöiden jakautuminen hoitoluokittain. Kustannukset jakautuvat: kokonaispuhtaanapitokustannus 128 000 euroa jaettuna kiinteistökohtaisilla puhtaanapitoneliöillä (hoitotason mukaan, samalla kiinteistöllä voi olla eri hoitotasoja). Kiinteistöltä perittävät kustannukset määräytyvät hoitotason perusteella ja laskutetaan toteutuneilla kustannuksilla.

 

Esityksessä ovat mukana alueella sijaitsevat kaupungin kiinteistöt, puistot ja kauppatori.

 

Nähtävillä oloajan kommentit

 

Kuopion kaupungin kävelykeskustan puhtaanapidon ottamisesta kaupungille pidettiin 22.1.2014 tiedotustilaisuus valtuusto-virastotalon valtuustosalissa. Tilaisuus oli avoin yleisötilaisuus ja tilaisuuteen oli kutsuttu puhtaanapitoalueen kiinteistöjen edustajat. Keskustelussa tuli esille hoitotasojen ja kustannusvaikutuksien lisäksi esille työn kilpailuttaminen.

 

Nähtävillä oloajalla palautetta antoivat seuraavat tahot: Asunto Oy Kuopion Metropol, Kiinteistö Oy Kuopion Rengastalo, As Oy Kauppakatu 49, Kauppakeskus H-talo, Asunto Oy Kuopion Vuorikatu 16 - 18. Kiinteistöjen palautteet koskivat pääasiassa kustannuksia, hoitotasoa sekä kiinteistöjen alueiden puhtaanpidon päällekkäisyyttä. Lisäksi palautetta antoi Ari Paanala, Kuopion Hyötypyöräilijät.

 

Esityksen liitteenä on kooste saadusta palautteesta ja alkuperäiset taloyhtiöiden kommentit.

 

Tämän jälkeen asiaa on käyty läpi myös joidenkin paikallisten kiinteistönhoitoyritysten kanssa. Kommenttien ja keskustelujen perusteella on päädytty ehdottamaan keskustan keskitetyn puhtaanapidon käynnistämistä kahden vuoden koeajalla.

 

 

Vaikutusten arviointi                Kävelykeskustassa sijaitsevalle yritystoiminnalle arvioidaan olevan positiivisia vaikutuksia paremman viihtyvyyden vuoksi.

 

Keskitetty puhtaanapito muuttaa kiinteistöpalveluita tarjoavien yritystoimintaa alueella ja voi merkitä joidenkin yritysten osalta lyhytaikaisia menetyksiä. Vaikutukset rajautuvat kuitenkin varsin suppealle alueelle. Puhtaanapidon ottaminen saattaa avata näille yrityksille uusia mahdollisuuksia jatkossa, kun toiminnan jatkamisesta päätetään.

 

Yhtenäinen puhtaanapito parantaa kävelykeskustan yleistä viihtyvyyttä. Yhtenäisellä puhtaanapidolla on myös ilmastollisia vaikutuksia, kun puhtaanapidosta vastaa pääsääntöisesti yksi toimija. Paremmalla puhtaanapidolla on myönteisiä vaikutuksia kaupungin imagoon ja kaupunkikuvaan.

 

Edelleen asialla on myönteisiä terveysvaikutuksia.

 

Kaupungin riskinä on mahdollisten puhtaanapitoon liittyvien vahingonkorvausten siirtyminen kaupungille. Riski on kuitenkin vähäinen hyvän puhtaanapitotason vuoksi. 

 

 

 

Esitys                                              Kaupunkirakennelautakunnan päätöksessä 11.12.2013 on päätetty, että kävelykeskustan puhtaanapidon ottaminen kaupungille tuodaan yleisen nähtävillä olon ajan (30 pv) ja kommenttien jälkeen uudelleen kaupunkirakennelautakuntaan päätöksen tekoa varten.

 

                                                          Esitän, että kaupunkirakennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunki ottaa esityksen mukaisesti kävelykeskustan puhtaanapidon kaupungin huolehdittavaksi vuoden 2015 alusta alkaen kahden vuoden koeajalle. Koeajalla työn suorittaa Kuopion kaupunki kuntatekniikkaliikelaitos, jolla on työhön soveltuva erikoiskalusto ja henkilöstöresurssit.

 

Keskustan keskitetyn puhtaanapidon jatkosta päätetään koeajan aikana.

 

 

                                                          Valmistelija     

Hannele Kauppinen

puh.  044 718 5713

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

 

Päätös                                            Merkitään, että puheenjohtaja Iris Asikainen, varapuheenjohtaja Keijo Voutilainen ja Jaakko Kosunen poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Tämän asian osalta puheenjohtajana toimi Pekka Pollari.

 

Esittelijä täydensi esitystä lisäyksellä: Saatujen kokemusten perusteella tilanne arvioidaan uudelleen koeajan jälkeen myös kilpailutuksen näkökulmasta.

 

Täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. esittää kv:lle kaupunkirakennelautakunnan esityksen hyväksyttäväksi.

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsen Neeta Röppänen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

 

Liitteet

24

8715/2013 Kustannuslaskelma

 

25

8715/2013 Kiinteistökustannuskartta

 

26

8715/2013 Katuosuuksien määräalat

 

27

8715/2013 Nähtävänäoloaikana saadut lausunnot ja niiden yhteenveto

 

Viiteaineisto

1

8715/2013 Kaupunkirakennelautakunnan päätös 11.12.2013 § 246

 

                                                         

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kv. päättää, että kaupunki ottaa esityksen mukaisesti kävelykeskustan puhtaanapidon kaupungin huolehdittavaksi vuoden 2015 alusta alkaen kahden vuoden koeajalle. Koeajalla työn suorittaa Kuopion kaupunki kuntatekniikkaliikelaitos, jolla on työhön soveltuva erikoiskalusto ja henkilöstöresurssit.

Keskustan keskitetyn puhtaanapidon jatkosta päätetään koeajan aikana.  Saatujen kokemusten perusteella tilanne arvioidaan uudelleen koeajan jälkeen myös kilpailutuksen näkökulmasta.

 

 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa