Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 18.08.2014/Pykälä 277

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 277

Asianro 1950/00.04.01/2013

 

 

Juankosken ja Kuopion kaupunkien yhdistymissopimus

 

 

Kehittämisjohtaja Heikki Helve
Sidosryhmä- ja kaupungin edunvalvontapalvelut

 

Juankosken kaupungin ja Kuopion kaupungin yhdistymisselvitys on jatkumo prosessille, jossa Juankosken kaupunki on joutunut hakemaan ratkaisuja taloutensa tasapainottamiseen. Taloudentilan voimakas heikkeneminen on seurausta alueen voimakkaasta elinkeinorakenteen muutoksesta. Kaupungit ovat jo pitkään tunteneet toisensa ja tilanne, jossa oma-aloitteinen selvitystyö aloitettiin, ei ole tullut yllätyksenä. Palvelutuotannon yhteistyöstä on keskusteltu kuluneella vuosikymmenellä säännöllisesti. Nykyisin Kuopion kaupunki tuottaa Juankosken kaupungille kirjasto- ja kansalaisopistopalvelut. Yhteistyötä tehdään myös elinkeinojen kehittämisessä.

 

Nykyisen valtuustokauden alussa vuonna 2013 alkaneet keskustelut yhdistymisselvityksen toteuttamiseksi johtivat siihen, että osapuolten kaupunginjohtajat valmistelivat esityksen hallituksille prosessista, kuinka tehtävä yhdistymisselvitys toteutettaisiin. Juankosken ja Kuopio kaupunginhallitukset hyväksyivät esityksen selvitysprosessin toteuttamisesta 30.9.2013. Tehty esitys yhdistymisselvityksen tekemisestä hyväksyttiin kummankin osapuolen toimesta yksimielisesti.

 

Hyväksytty selvitysprosessi käsitti selvitystä ohjaavat arvot, kuntalaisten osallistamisen, työn poliittisen ohjauksen, viranhaltijatyön ohjauksen, henkilöstön osallistamisen, viestinnän sekä selvitysprosessin ajallisen etenemisen ja keskeiset vaiheet. Tehty selvitystyö on noudattanut näitä määriteltyjä periaatteita, toimintatapoja ja aikataulua.

 

Selvitystyötä ohjannut hallitusten asettama poliittinen ohjausryhmä kokoontui 4 kertaa. Ohjausryhmän lisäksi hallitukset nimesivät yhdistymissopimusta valmistelevan sopimusneuvotteluryhmän, joka kokoontui prosessin aikana 4 kertaa. Valtuustojen yhteistapaaminen pidettiin 20.5.2014.

 

Tärkeän osan selvitystyötä muodostivat kuntalaisten kuulemiset. Selvitystyön aluksi toteutettiin avoin kuntalaisilta, johon osallistui runsaasti juankoskelaisia. Selvitystyön tuloksista pidettiin avoin kuntalaisilta, jossa esille nousseisiin kysymyksiin oli vastaamassa valmistelusta vastanneet työryhmien edustajat. Jokaiseen Juankosken talouteen jaettiin tiedote selvitystyön keskeisimmistä tuloksista.

 

Selvitystyöhön liittyen on kuunneltu ja keskusteltu eri sidosryhmien kanssa sekä huomioitu lähidemokratiaan liittyvä aktiivinen keskustelu ja toimintamallien kartoitus. Käytössä on ollut verkkosivut, josta on ollut saatavilla valmisteluun ja kokouksiin liittyvää aineistoa. Verkkosivuilla on myös voinut käydä keskustelua yhdistymisselvitykseen liittyen.

 

Yhdistymisselvitys käsittää yhdistymissopimuksen, palvelukokonaisuuksittain laaditut selvitykset, niiden yhteenvedon ja toimintaympäristön kuvauksen. Aineisto kokonaisuudessaan on julkaistu henkilöstölle ja avoimella verkkosivustolla 15.4.2014, jotta kaikilla henkilöstöön kuuluvilla ja kaupunkien asukkailla on mahdollisuus siihen perehtyä.

 

Kuntarakennelain 7 §:n mukaan kunnanhallituksen on varattava kunnan asukkaille ja muille, jotka katsovat asian koskettavan itseään, tilaisuus tehdä huomautus ehdotuksesta kuntien yhdistymiseksi. Huomautus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun huomautusta koskeva kuulutus on kunnassa julkaistu siten kuin kunnalliset ilmoitukset julkaistaan. Kunnanhallitus antaa huomautuksesta lausunnon ja tekee kuntien yhdistymisestä ehdotuksen valtuustolle. Juankosken ja Kuopion yhdistymisselvitys on ollut julkisesti nähtävillä 9.6. – 9.7.2014 välisenä aikana. Nähtävillä olon aikana ei ole jätetty yhtään huomautusta.

 

Juankosken ja Kuopion kaupunkien yhdistymisselvityksen yhteydessä on tullut esille nykyisen Kuntarakennelain muutostarpeita taloudellisten kriisikuntien nykyistä oikeudenmukaisemmaksi huomioimiseksi sekä kuntarakenteiden muuttamisen kannusteiden selkeyttämiseksi. Tähän liittyen on Kuopion kaupunginhallitus tehnyt 9.6.2014 esityksen Valtioneuvostolle Kuntarakennelain muuttamiseksi kuntien yhdistymisten ns. ketjuttamiseksi katsottavan menettelyn tarkentamiseksi sekä taloudellisten kriisikuntien avustamisesta ja käsittelystä yhdessä vapaaehtoisesti tapahtuvien kuntien yhdistymisen kanssa. Valtioneuvoston kantaa esitykseen ei ole tällä hetkellä tiedossa.

 

Juankosken ja Kuopion kaupunkien yhdistymisen ajankohdaksi esitetään sopimuksessa 1.1.2017. Ajankohtaan ajoittuu myös lainsäädännön uudistamista koskien mm. kuntavaalien järjestämistä. Mikäli lainsäädännön uudistaminen muuttaisi kuntavaalien ajankohtaa tai jättää niiden järjestämiseen vaihtoehtoja, tulee vaalien järjestäminen toteuttaa niin, että kaupunkien yhdistyminen esitettynä ajankohtana on toteutettavissa joustavasti ja ensisijaisesti ilman valtuustojen yhdistämistä.

 

 

                                                          Liiteaineistona jaetaan yhdistymissopimus. Muu aineisto löytyy osoitteesta:

                                                          http://juankoski.kuopio.fi/

 

 

Esitys                                              Esitän, että Kuopion kaupunginhallitus hyväksyy ja esittää edelleen Kuopion kaupunginvaltuustolle

 

1.       Juankosken kaupungin ja Kuopion kaupungin yhdistymissopimuksen hyväksymistä ja Juankosken kaupungin liittämistä Kuopioon 1.1.2017 alkaen

 

2.       seuraavien kuntavaalien toteuttamistavasta päätetään erikseen kun valmisteilla olevan lainsäädännön sisältö on tiedossa.

 

 

Liitteet

2

1950/2013 Juankosken ja Kuopion kaupunkien yhdistymissopimus

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. esittää kv:lle kehittämisjohtajan esityksen hyväksyttäväksi.

 

 

Päätös                                            Merkittiin, että jäsen Hetti Rytsy poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa