Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 27.08.2014/Pykälä 160

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 160

Asianro 5579/10.00.02.00/2014

 

 

Saaristokaupungin Pirttiniemen rantatonttien määräaikainen myyntimenettely

 

 

Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen
Maaomaisuuden hallintapalvelut

 

 

Kaupunki omistaa Saaristokaupungissa Pirttiniemen eteläosassa omakotitontteja. Kaupunkirakennelautakunta päätti 5.2.2014 § 23, että Pirtin kaupunginosan korttelissa 106 sijaitsevat viisi omarantaista omakotitonttia sekä korttelissa 107 sijaitseva omarantainen omakotitontti ja kaksi rantapuistoon rajoittuvaa omakotitonttia myydään tarjousten perusteella.

 

Tarjouskilpailu järjestettiin keväällä 2014. Tarjouskilpailun tuloksena kaupat tehtiin kahdesta omarantaisesta tontista.

 

Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään tarjouskilpailussa myymättä jääneiden tonttien myymistä kokeiluluontoisella jatkuvalla tarjousmenettelyllä.

 

                                                         

 

 

 

Ehdotettavassa tonttien myyntimenettelyssä tarjousten jättäminen ja käsittely vastaa pitkälti vapaaksi jääneiden tai varauksesta vapautuneiden vuokratonttien kohdalla sovellettavaa jatkuvaa kuukausihakumenettelyä. Tarjousten jättöajat noudattavat samoja hakuaikoja kuin vuokratonteilla eli pääsääntöisesti kalenterikuukausia. Hakukuukauden päättyessä saapuneet kirjalliset tarjoukset avataan, vertaillaan ja niiden perusteella tehdään tarvittavat myyntipäätökset. Myymättä jääneet tontit tulevat uudelleen myyntiin seuraavassa kuussa. Esitettävällä menettelyllä myytävien tonttien viimeinen hakuaika päättyy 28.2.2015.

 

Tonttien alimmiksi hyväksyttäviksi hinnoiksi esitetään samoja pohjahintoja (60 e/m² - 90 e/m²) kuin edellisessä tarjouskilpailussa.

 

Ehdotettavalla menettelyllä halutaan kokeilla uutta myyntitapaa ja myös piristää rantatonttien kauppaa. Jatkuvalla myyntimenettelyllä rantatontteja olisi jatkuvasti tarjolla, mikä antaa positiivista imagohyötyä kaupungille. Menettely olisi joustavampi kuin tavanomainen tarjouskilpailu, jossa on kiinteä tarjousten jättöaika. Asiakkailla on siten joustavampi mahdollisuus ostaa rantatontti kuin tavanomaisessa tarjouskilpailussa. Kokeiluluonteisella menettelyllä saadaan kokemuksia menettelyn vaikutuksesta rantatonttien kysyntään ja tarjouksissa esitettyihin hintoihin.

 

Vaikutusten arviointi                Päätösesityksellä ei ole ilmastovaikutuksia. Päätösesityksellä on positiivisia yritysvaikutuksia rakentamiseen liittyvässä teollisuudessa ja rakennusalalla, mikäli ehdotettu menettely kiihdyttää tonttikauppaa.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle seuraavassa taulukossa lueteltujen tonttien myymistä jatkuvalla tarjousmenettelyllä noudattaen taulukossa mainittuja alimpia hyväksyttäviä hintoja:

 

Tontti

Pinta-ala

Rakennusoikeus

k-m²

Yksikköhinta

€/m²

Alin hyväksyttävä hinta (€)

34-106-5

1 545

541

90

139 050

34-106-6

1 507

527

90

135 630

34-106-10

1 533

537

90

137 970

34-107-1

1 326

464

60

79 560

34-107-2

1 419

497

60

85 140

34-107-3

2 066

723

80

165 280

 

Tonttien myyntimenettelyssä noudatetaan seuraavia ehtoja:

 

1.        Tarjousten jättöaika on pääsääntöisesti kalenterikuukausi. Kirjallinen tarjous on laadittava siten, että siitä ilmenee tarjoaja, tarjouksen kohteena oleva tontti ja tontista tarjottu kokonaishinta.

2.        Tontit myydään korkeimpien tarjousten tehneille. Kukin tarjoaja voi ostaa vain yhden tontin. Tarjouksen voi kuitenkin tehdä useammasta kuin yhdestä tontista. Mikäli tarjous koskee useampaa tonttia, siitä tulee ilmetä tarjouksen tekijän asettama tonttien etusijajärjestys.  Mikäli samasta tontista tulee kaksi tai useampia hyväksyttäviä samansuuruisia tarjouksia, valitaan tontin ostaja arvonnalla.

3.        Tarjousten avaustilaisuuteen kutsutaan kaupunkirakennelautakunnan edustaja. Päätökset tonttien myymisestä tehdään toimintasäännön mukaan viranhaltijapäätöksinä tonteista saatavien tarjousten perusteella. Tarkemmat kauppaehdot määritellään tonttien myyntipäätöksissä kansliatoimenpitein.

4.        Tämä myyntimenettely on voimassa niin kauan kuin edellä mainitut tontit on myyty tai enintään siten, viimeinen hakuaika tällä menettelyllä myytäviin tontteihin päättyy 28.2.2015.

5.        Kuntalain 98 §:n nojalla tämä päätös pannaan täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jarkko Meriläinen

puh.  044 718 5531

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa