Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 27.08.2014/Pykälä 164

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 164

Asianro 7592/10.02.03/2013

 

 

Tiedonanto vireilletulosta / Asemakaavan muutos / Varastokatu 3-5 (1-37-1 ja -2)

 

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

 

Kaavatyössä tutkitaan tontin 1-37-1 (Varastokatu 5) osalta suojelutavoitteet huomioon ottaen rakennuksen korottamismahdollisuus ja varasto- ja konttorikorttelialueen muuttaminen asuin- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Tontin 1-37-2 (Varastokatu 3) osalta asemakaava saatetaan vastaamaan suojelutavoitteita. Lisäksi kaavatyössä tutkitaan Varastokadun liittämistä korttelialueeseen. Vuodelta 1948 oleva asemakaava on vanhentunut, sillä se ei vastaa mm. alueeseen kohdistuvia yleiskaavallisia tai suojelullisia tavoitteita. Kaavatyön yhteydessä selvitetään ja tarkennetaan myös Kirkkokadun ja Hallituskadun välisellä ranta-alueella olevan autopaikkarakennusten korttelialueen pysäköintijärjestelyjä ja aluevarausta.

 

Vaikutusten arviointi                Rakennuksen korottaminen ja pysäköintilaitoksen rakentaminen pysäköintialueelle muuttaa lähialueen kaupunkikuvaa sekä vaikuttaa lähinaapureiden näkymiin ja olosuhteisiin. Uusien asuntojen rakentamismahdollisuus on keskustan palvelujen säilymisen kannalta perusteltua ja vastaa asuntojen kysyntätilanteeseen. Hanke lisää jonkin verran liikennettä ja pysäköintipaikkojen tarvetta alueella.

 

Kaavahanke on ilmastopoliittisen ohjelman mukainen, koska se edistää olevien rakennusten hyötykäyttöä ja mahdollistanee täydennysrakentamista.

 

Kaavaehdotus toteuttaa Kuopion kaupungin yritysstrategiaa tarjoamalla työtä rakentamisaikana sekä monipuolistamalla ja lisäämällä kaupungin keskustan asuntotarjontaa.

 

 

Esitys                                              MRL 63 §:n sekä MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville tuleva vireilletuloaineisto annetaan kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi.

 

 

Liitteet

10

7592/2013 osallistumis- ja arviointisuunnitelma liitteineen

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jussi Partanen

puh. +358 017 18 5416

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa