Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 01.09.2014/Pykälä 292

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 292

Asianro 2652/10.02.02/2014

 

 

Oikaisuvaatimus / Rahasmäen yleiskaava

 

 

Kaupunginlakimies Vesa Toivanen
Kaupunginkanslia

 

Oikaisuvaatimus ja muutoksenhaun kohde

 

                                                          Markus Savolainen yhdessä 9 muun alueella maata omistavan henkilön kanssa on tehnyt oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen päätöksestä 26.5.2014 § 194, joka koski Nilsiässä sijaitsevan Rahasmäen alueen yleiskaavoituksen aloittamista. Kaupunginhallitus päätti, että tuulivoimayleiskaavan valmistelua ei käynnistetä, vaan Rahasmäen alueen lähtökohta on tulevaisuudessa Tahkon alueen matkailu- ja virkistyskäyttö.

                                                         

                                                          Oikaisuvaatimuksessa on vaadittu kaupunginhallitusta käsittelemään uudelleen Rahasmäen tuulivoimahankkeen. Oikaisuvaatimuksen perusteluissa on mm. vedottu siihen, että Nilsiän kaupungin ja Kuopion kaupungin yhdistymissopimuksen mukainen neuvottelukunta ei ole saanut käsitellä asiaa ennen kaupunginhallituksen tekemää päätöstä. Oikaisuvaatimuksen mukaan tuulivoimakaavan valmistelu edistää Rahasmäen alueen tulevaisuuden kehittymistä matkailu- ja virkistyskäyttöön ja alueelle tarjolla oleva investointi on yhteiskunnallisesti merkittävä. Muutoksenhakijat ovat vedonneet myös TuuliSaimaa Oy:n hanke-esittelyyn.

 

Selvitykset ja johtopäätös     

 

Yhdistymissopimuksen mukainen neuvottelukunta ei ole lakisääteinen toimielin. Yhdistymissopimuksessa on neuvottelukunnan osalta mm. todettu, että neuvottelukunta osallistuu asiantuntijaelimenä Nilsiän aluetta koskevien päätösten ja asioiden valmisteluun mm. antamalla lausuntoja.

 

Kaupunginhallitus on käsitellyt Rahasmäen yleiskaavan aloittamista koskevan asian yleiskaavajohtaja Juha Romppasen valmisteleman esityksen perusteella kokouksessaan 26.5.2014. Yleiskaavajohtajan esityksessä on selvitetty alueen kaavoitustilannetta ja yleiskaavatyön aloittamisen harkintaan liittyviä seikkoja. Yleiskaavajohtaja on myös selostanut asiaa kokouksessa.

 

Asian valmistelusta tai siitä, mitä valmisteluun kuuluu, ei ole laissa erikseen säädetty. Sen arvioiminen, onko valmistelu ollut riittävää, on toimielimen itsensä arvioitavissa. Kaupunginhallituksen johtosäännön 5 §:n 2 kohdan mukaan kaupunginhallitus johtaa yleiskaavoitusta ja 5 kohdan mukaan hyväksyy kaavoituskatsauksen.

 

Kaupunginhallitus on katsonut Rahasmäen yleiskaavan aloittamista koskevan asian valmistelun riittäväksi, eikä asiaa ole palautettu uudelleen valmistelua varten. Kaupunginhallitus on siten voinut tehdä asiassa harkintavaltaansa perustuvan päätöksen, eikä päätöstä ole syytä muutoinkaan muuttaa oikaisuvaatimuksessa esitettyjen seikkojen johdosta.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunginhallitukselle, että oikaisuvaatimus hylätään edellä mainituin perustein.

 

 

Liitteet

4

2652/2014 Oikaisuvaatimus

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Vesa Toivanen

puh.  044 718 2041

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. hylkää oikaisuvaatimuksen kaupunginlakimiehen esittämin perustein.

 

 

Päätös                                            Keskustelun kuluessa varajäsen Anton Laakso teki jäsen Sirpa Karjalaisen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen: "Kaupunginhallitus hyväksyy oikaisuvaatimuksen ja ottaa Rahasmäen yleiskaavan uudelleenkäsittelyyn."

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat varajäsen Anton Laakson tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

Nimenhuutoäänestyksellä suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä (Alho-Törrönen Sirpa, Kantanen Pekka, Kaartinen Pekka, Ruotsalainen Pauli, Rytsy Hetti, Röppänen Neeta, Savolainen Leila, Tolppanen Tapio ja Toppinen Taisto) ja 2 ei-ääntä (Laakso Anton ja Karjalainen Sirpa), joten kaupunginhallitus oli hyväksynyt kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa