Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.09.2014/Pykälä 323

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 323

Asianro 3859/00.02.00/2014

 

 

Varavaltuutettujen määrän täydentäminen

 

 

 

                                                          Keskusvaalilautakunta 23.5.2014 § 16:

 

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kirje:

 

Kuopion kaupungin varavaltuutettujen määrä on eräiden puolueiden osalta jäänyt vajaaksi, joidenkin valtuutettujen pyydettyä eroa valtuutetun toimesta.

 

Vaalilain 93 §:ssä todetaan varavaltuutetuista seuraavaa:

 

"Valtuutetuille valitaan varavaltuutetut siten kuin kuntalain 11 §:ssä säädetään.

 

Jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 11 §:n mukaisesti.

 

Jollei kaikkia varavaltuutetun toimia saada täytetyiksi tässä pykälässä olevien säännösten nojalla, jää varavaltuutettujen määrä vajaaksi."

 

Vaalilain 93 §:ään viitaten pyydän keskusvaalilautakuntaa täydentämään varavaltuutettujen määrää säännösten edellyttämällä tavalla jäljellä olevaksi vaalikaudeksi.

 

 

Varavaltuutettuja puuttuu seuraavista valtuustoryhmistä:

 

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

 

1         varavaltuutettu

(varavaltuutettu Pirjo Hentelä-Aho siirtynyt valtuutetuksi)

 

 

Vasemmistoliitto

 

2         varavaltuutettua

(varavaltuutettu Atik Ismail siirtynyt valtuutetuksi ja

varavaltuutettu Ritva Asikainen eronnut luottamustehtävistä)

 

 

Markku Rossi

 

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

 

 

Päätösehdotus                           Keskusvaalilautakunnan sihteeri Vesa Toivanen

 

Varavaltuutettujen täydentäminen tapahtuu siten, että kustakin puolueesta uusiksi varavaltuutetuiksi määrätään järjestyksessä ne henkilöt, jotka seuraavat varalle valittuja henkilöitä äänimäärän mukaisessa järjestyksessä keskusvaalilautakunnan 31.10.2012 vahvistamassa vaalituloksessa.

 

Uusiksi varavaltuutetuiksi jäljellä olevaksi vaalikaudeksi 2013–2016 määrätään vahvistettu vaalitulos huomioiden seuraavat henkilöt:

 

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

 

Keinänen Pentti varasijalle 12

 

Vasemmistoliitto

 

Asikainen Risto varasijalle 3

 

Karjalainen Sirpa varasijalle 4

 

 

Päätös                                            Puheenjohtaja ehdotti, että lautakunta ottaa ylimääräisen asian käsiteltäväkseen. Lautakunta yksimielisesti hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. merkitsee asian tiedoksi ja saattaa sen edelleen kv:lle tiedoksi.

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa