Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.09.2014/Pykälä 328

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 328

Asianro 6037/10.00.01.04/2014

 

 

Tonttia 297-12-16-2 koskeva maankäyttösopimus

 

 

Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen
Maaomaisuuden hallintapalvelut

 

 

                                                          Kiinteimistö Oy Puijo-Aitta omistaa tontin 297-12-16-2. Tontti sijaitsee Puijonlaaksossa osoitteessa Hiihtäjäntie 11. Tontilla sijaitsee yhtiön omistamat liikerakennukset. Tontin sijainti on esitetty oheisessa kartassa.

 

                          

                                                  

 

                                                          Kaupunki on laatinut tonttia koskevan asemakaavan muutosehdotuksen, joka on ollut julkisesti nähtävillä 26.5. – 27.6.2014.

 

                                                          Tontti on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi (KL). Tontilla on rakennusoikeutta 1400 k-m2.

 

                                                          Asemakaavan muutosehdotuksen mukaan sopimusalue osoitettaisiin liikerakennusten korttelialueesta (KL) asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK).

 

                                                          Asemakaavan muutoksessa muodostettavalle tontille ei ole merkitty rakennusoikeuksia vaan rakennusoikeus muodostuu kerrosluvun (V), rakennusalan ja suurinta sallittua runkosyvyyttä (13 m) rajoittavan kaavamääräyksen mukaan. Rakennusoikeudeksi muodostuu siten noin 5155 k-m2 .

 

                                                          Kaavoitettavan alueen rakennusoikeus kasvaisi näin ollen voimassa olevan asemakaavan mukaisesta 1400 k-m2 :stä asemakaavaehdotuksen mukaiseen noin 5155 k-m2 :iin.

 

                                                          Maanomistaja saa asemakaavan muutoksesta aiheutuvasta rakennusoikeuden lisäyksestä ja käyttötarkoituksen muutoksesta maankäyttö- ja rakennuslain 91 a §:ssä tarkoitettua merkittävää hyötyä. Maanomistaja on siten maankäyttö- ja rakennuslain mukaan velvollinen osallistumaan kaupungille yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Kaupunginvaltuuston 18.6.2007 § 65 hyväksymän maapoliittisen ohjelman mukaan asemakaavasta merkittävää hyötyä saavien maanomistajien kanssa on neuvoteltava maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittama maankäyttösopimus.

 

                                                          Kiinteimistö Oy Puijo-Aitan kanssa on neuvoteltu tonttia 297-12-16-2 koskeva maankäyttösopimus. Neuvottelutuloksen mukaan maanomistaja maksaa kaupungille yhdyskuntarakentamisen kustannusten korvauksena 165 000 euroa.

 

 

Vaikutusten arviointi                Vaikutukset on arvioitu asemakaavan laatimisen yhteydessä.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunginhallitukselle, että Kiinteimistö Oy Puijo-Aitan kanssa tehdään tonttia 297-12-16-2 koskeva esityslistan liitteenä jaettavan luonnoksen mukainen maankäyttösopimus.

 

Sopimusluonnokseen saadaan tehdä teknisluontoisia tarkistuksia tai korjauksia ennen päätöksen täytäntöönpanoa. Kuntalain 98 §:n nojalla tämä päätös pannaan täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Esityslistan liitteenä jaetaan maankäyttösopimusluonnos.

 

 

Liitteet

9

6037/2014 Maankäyttösopimus

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jukka Tapani Räsänen

puh.  044 718 5537

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa