Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.09.2014/Pykälä 315

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 315

Asianro 938/09.06.00/2014

 

 

Kuopion kaupungin valmiussuunnitelman yleisen osan päivittäminen

 

 

 

                                                          Johtokeskuksen johtoryhmä 3.9.2014 § 8:

 

                                                          Esitys kansliasihteeri Pauli Kurkirinne:

 

Varautuminen kuuluu osana kaikkien hallinalojen toimintaan. Varautumisvelvollisuus kunnassa perustuu useisiin lakeihin, erityisesti valmiuslakiin.  Nykyisin varautumisen painopiste on normaaliolojen ja häiriötilanteissa ja kriisijohtamisessa.

 

Kuopion kaupungin valmiussuunnittelu koostuu kaupunkikohtaisesta valmiussuunnitelman yleistä osasta, palvelualue- ja liikelaitoskohtaisista valmiussuunnitelmista ja häiriötilanneviestintäohjeesta.

 

Kuopion kaupungin valmiussuunnitelman yleinen osa on tiivis kuvaus Kuopion kaupungin varautumisesta häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin, yhteenveto yksiköiden valmiussuunnitelmin tavoitteista ja toimenpiteistä, kuvaus kaupungin elintärkeistä toiminnoista, uhkamalleista ja linjaus kriisijohtamisesta eri tilanteissa

 

Turvallisuustilanteet ovat normaaliolot, häiriötilanteet ja poikkeusolot. Kaupungin organisaatioiden valmiusasteet ovat perusvalmius, tehostettu valmius ja täysvalmius. Normaalioloissa rakennettavat järjestelmät ja varautumistoimenpiteet luovat perustan toiminnalle poikkeusoloissa. Normaaliaikaisten häiriöiden sisällyttämisellä varautumiseen saavutetaan se merkittävä etu, että järjestelyistä saadaan joustavat ja tilanteiden vakavoituessa portaattomasti toimivat. Viranomaiset joutuvat kaikissa olosuhteissa vastaamaan niille kuuluvista tehtävistä. Hyvän hallinnon ja valmiuslain periaatteiden mukaan kaupungin toiminta tulee hoitaa mahdollisimman häiriöttömästi kaikissa olosuhteissa.

 

Varautuminen on ymmärrettävä riittävän laajasti, ja varautumistehtävät ovat osa normaaleja työtehtäviä, jotka parantavat kansalaisten turvallisuutta. Poikkeusolojen yleisenä edellytyksenä on, että viranomaiset tarvitsevat tilanteiden hallitsemiseksi lisävaltuuksia. Normaalioloissa esiintyvät häiriötilanteet hallitaan viranomaisten tavanomaisin toimivaltuuksin ja voimavaroin (Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010).

 

Kuopion kaupunginhallitus on edellisen kerran 21.5.2012 päivittänyt valmiussuunnitelman yleinen osan vastaamaan Kuopion kaupungin organisaatiota. Päivityksen yhteydessä valmiussuunnitelman yleisessä osassa otettiin huomioon mm. pelastuslain muutokset (379/2011), valmiuslain muutokset (1552/2011) ja valtioneuvoston periaatepäätöksellä 16.12.2010 hyväksytyn ”Yhteiskunnan turvallisuusstrategian” linjaukset.

 

Kuntalaisten sisäistä turvallisuutta ja toimijoiden välistä yhteistyötä edistetään Kuopion kaupungin turvallisuussuunnitelmalla 2012 - 2015 (päivitetty 26.2.2014) ja sen toimeenpanolla. Kuopion kaupungin turvallisuussuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa v. 2014

 

Kuntalakiin vuonna 2012 tehtyjen muutosten myötä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä on saatettu voimaan laintasoiset säännökset aiempien Suomen kuntaliiton suositusten sijaan. Kuntalain v. 2014 alusta tulleen muutoksen mukaan kaupungin hallintosääntöä on tarkennettu siten, että siinnä annetaan tarpeelliset määräykset hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Käytännön riskienhallintatyöhön on laadittu v. 2004 Kuopion kaupungin riskienhallinto-opas.  Kaupunginvaltuusto on päättänyt 10.3.2014 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista.

 

Kuopion kaupungin häiriötilanneviestinnän yleisohje on uusittu elokuussa 2013. Kaupungin tietoturvaa hallitaan Istekki Oy:n ja kaupunki- ja palvelualuekohtaisten tietoturvasuunnitelmien avulla.

 

Valmiussuunnitelman yleisen osan päivityksessä on otettu huomioon uusi vesihuoltolakiluonnos, jonka mukaan uuden vesihuoltolain mukaisen vesihuoltolaitoksen tulisi huolehtia varautumisesta verkostojensa alueella eli kunnan hyväksymillä toiminta-alueillaan, kun taas kunnan tulee varautua erityistilanteisiin vesihuoltolaitosten verkostojen ulkopuolella.

 

Valmiussuunnitelman yleinen osa on laadittu siten, että varsinainen tekstiosa on julkinen, julkisuuslain perusteella salattava aineisto on koottu liitteisiin. Julkisuuden lisäämisen tavoite on pelastusopiston linjauksen mukainen ja palvelee mm. henkilöstön perehtymistä varautumiseen kunnassa.

 

Valmiussuunnitelman yleisen osan laadintaa on valvonut johtokeskuksen johtoryhmän nimeämä valmiussuunnittelutyöryhmä. Laatimisessa on saatu ohjeistusta ja apua Pohjois-Savon pelastuslaitokselta.

 

 

Esitys                                              Esitän, että johtokeskuksen johtoryhmä hyväksyy liitteenä olevan valmiussuunnitelman yleisen osan päivitetyn version ja vie sen kaupunginhallituksen käsittelyyn.

 

 

                                                          Valmistelija     

Pauli Kurkirinne

puh.  044 718 2803

Pekka Karpansalo

puh.  017 18 5630

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                           Kansliasihteeri Pauli Kurkirinne

 

Johtokeskuksen johtoryhmä hyväksyy esityksen.

 

 

Päätös                                            Johtoryhmä hyväksyi esityksen.

 

                                                          Kansliasihteeri Pauli Kurkirinne esittelee asiaa kh:n kokouksessa.

 

 

Liitteet

1

938/2012 Valmiussuunnitelman yleinen osa

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. hyväksyy Kuopion kaupungin valmiussuunnitelman yleisen osan.

 

 

Päätös                                            Kansliasihteeri Pauli Kurkirinne selosti asiaa kokouksessa.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

Kansliasihteeri Pauli Kurkirinne poistui kokouksesta asiakohdan esittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa