Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.09.2014/Pykälä 316

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 316

Asianro 5738/03.00/2014

 

 

Kuopion kaupungin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

 

 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen parlamentaarinen ohjausryhmä on laatinut luonnoksen eduskunnalle annettavaksi hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Luonnos perustuu hallitusohjelmaan sekä eduskuntapuolueiden puheenjohtajien 23.3.2014 tekemään sopimukseen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen pääperiaatteista.

 

Hallituksen esitys sisältää säännökset sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä, tuottamisesta ja rahoittamisesta sekä erillisen voimaanpanolain, jossa määritellään toimeenpanon kannalta keskeiset asiat. Lakiesitys löytyy Intemet-osoitteesta: http://www.stm.fi/vireilla/lausuntopyynnot.

 

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kunnilta sekä muilta jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot lakiesityksestä.  Lausuntopyyntöön tulee vastata sähköisellä kyselyllä, jossa on kohdennettuja kysymyksiä hallituksen esitysluonnoksesta. Kyselyyn annettuja vastauksia on mahdollista perustella, minkä lisäksi kyselyyn on varattu runsaasti tilaa myös vapaamuotoiselle kommentoinnille.

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut uudistuksesta perehdytysmateriaaleja. Materiaalit löytyvät Intemet-osoitteesta: www.strn.fi/sote-uudistus.

 

Eduskuntapuolueiden puheenjohtajien tekemän sopimuksen mukaan muodostettavat sote-alueet rakentuvat nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta. Kuntia pyydetään ottamaan lausuntopyynnön välityksellä kantaa siihen, minkä erityisvastuualueen pohjalta muodostettavaan sote-alueeseen kunta katsoo perustelluksi kuulua. Sen vuoksi kunnille osoitettu lausuntopyyntö on kohdistettu valtuustoille. Sote-alueeseen sijoittumista koskevaan kannanottoon suhtaudutaan kunnan virallisena kantana, minkä vuoksi sitä koskevasta valtuuston päätöksestä tulee toimittaa päätösasiakirja sosiaali- ja terveysministeriöön.


Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt kuntia antamaan lausuntonsa tiistaihin 14.10.2014 klo 16.15 mennessä.

 

Kuopion kaupungin vastaukset lausuntopyyntöön on sisällytetty liitteenä olevaan kyselylomakkeeseen.

 

Oheisaineistona jaetaan sote-uudistuksen keskeistä sisältöä käsittelevä kalvosarja sekä palvelualuejohtaja Markku Tervahaudan laatima taustamuistio eräistä uudistuksen sisällöistä Kuopion kaupungin näkökulmasta. 

 

 

Liitteet

1

5738/2014 Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö

 

2

5738/2014 Kuopion kaupungin vastaukset lausuntopyyntöön

 

Viiteaineisto

1

5738/2014 Sote-uudistuksen yleisesittely

 

2

5738/2014 Taustamuistio

 

 

                                                          Valmistelija     

Markku Tervahauta

puh.  017 18 2791

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. esittää kv:lle, että

1.       Kuopion kaupunki antaa sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön liitteenä olevat vastaukset. Lausuntoon voidaan tehdä teknisluonteisia korjauksia kansliatoimenpitein.

2.       Kuopion kaupunki ilmoittaa kantanaan, että se katsoo kuuluvansa nykyisen erityisvastuualueen perusteella muodostettavaan sote-alueeseen.

 

 

Päätös                                            Kaupunginjohtaja muutti kokouksessa päätösehdotustaan siten, että kyselylomakkeen 3 luvun kohtaan 19 muutetaan EI:n sijasta KYLLÄ ja että lomakkeen 3 luvun kohtaan 21 lisätään lause: "Pidemmällä aikavälillä tuottajarakenteen tulisi sallia myös esim. julkisomisteiset yhtiöt ja aito monituottajuus muutoinkin kuin ostopalveluna/alihankintana."

 

Kaupunginjohtaja muutti kokouksessa päätösehdotustaan lisäksi siten, että lomakkeen 4 luvun vastaukset käsitellään kaupunginhallituksen seuraavassa kokouksessa 15.9.2014.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen.

 

 

Liitteet

2

5738/2014 Kuopion kaupungin vastaukset lausuntopyyntöön

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Markku Tervahauta

puh.  017 18 2791

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 8.9.2014. Kaupunginhallitus päätti, että vastauslomakkeen 4 luvun vastaukset käsitellään kaupunginhallituksen seuraavassa kokouksessa 15.9.2014. Muilta osin kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen.

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. esittää kv:lle, että Kuopion kaupunki antaa sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön liitteenä, vastauslomakkeen 4 luvussa, olevat vastaukset.

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa