Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.09.2014/Pykälä 319

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 319

Asianro 4046/02.02.02/2014

 

 

Talousarvion tavoitteiden toteumaseuranta tammi-elokuu 2014

 

 

Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen
Talous- ja strategiapalvelu

 

Talous

 

Kaupungin taloustavoitteiden toteumaseuranta ja ennusten kuluvan vuoden toteumaksi esitetään elokuun kuukausiraportissa, joka valmistuu 17.9.2014 ja on kaupunginhallituksessa 22.9.2014. Elokuun kuukausiraportti liitetään kaupunginvaltuustolle lähetettävään osavuosikatsaukseen.

 

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

 

Palvelualuejohtajien katsauksissa on selvitys kunkin palvelualueen toiminnasta, taloudesta sekä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta. Palvelualuejohtajien katsauksissa olevat viittaukset taloustilanteeseen pohjautuvat heinäkuun kuukausiraporttiin ja saattavat poiketa elokuun kuukausiraportin tiedoista.

 

Palvelualueet ovat toteuttaneet toiminnassaan talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumista tukevia toimenpiteitä. Toimenpiteet ovat edenneet pääosin suunnitellun mukaisesti. Tarkemmat tiedot tavoitteiden toteutumisesta on raportissa kunkin palvelualueen kohdalla. Tasapainoinen talous –tavoite ei tule toteutumaan, koska heinäkuussa laaditun ennusteen mukaan ydinkaupungin tilikauden tulos tulee olemaan – 28,7 milj. euroa (budjetoitu – 22,1).

 

Tasapainotustoimenpiteillä tavoiteltiin 7,2 milj. euron säästöjä, joista palvelualueet ovat raportoineet toteutuneeksi 4,5 milj. euroa. Palvelualueet arvioivat, että tavoitteesta jää saavuttamatta noin 1,0 milj. euroa.

 

Liikelaitosten ja taseyksiköiden johtajien katsausten perusteella talous ja toiminta ovat toteutuneet pääosin suunnitellun mukaisesti. Kunkin yksikön tarkemmat tiedot ovat raportissa.

 

Myös konserniyhteisöjen seurantatietojen perusteella niille asetetut tavoitteet ovat pääsääntöisesti toteutumassa. Servican alijäämä on kasvanut kesä-heinäkuussa 1,9 milj. eurolla, joten tulos tullee olemaan selkeästi budjetoitua heikompi. Alijäämää on kertynyt heinäkuun loppuun mennessä 2,8 milj. euroa, kun budjetti oli laadittu 1,2 milj. euroa alijäämäiseksi.

 

Seurantaraportista tuotetaan myös sähköinen aineisto, joka siirretään kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen osoitteisiin:

Santra: Toimiva kaupunki/Toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta/Talousarvio/Talousarvion seuranta

Internet: www.kuopio.fi/Kaupunkitietoa/Raportit

 

 

Vaikutusten arviointi                Merkitään, että asia on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali.

 

 

Liitteet

4

4046/2014 Vuoden 2014 toinen osavuosikatsaus

 

 

                                                          Valmistelija

Pirjo Salmelainen

puh. +358 017 18 2807

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. merkitsee talouden ja toiminnan seurantaa koskevan osavuosikatsauksen tiedoksi ja toimittaa sen edelleen tiedoksi kv:lle.

 

 

Päätös                                            Kaupunginjohtaja täydensi kokouksessa päätösehdotustaan siten, että kh. oikeuttaa korjaamaan ja täydentämään osavuosikatsausta elokuun tiedoilla.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa