Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.09.2014/Pykälä 321

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 321

Asianro 8629/04.04.02/2013

 

 

WHO:n Euroopan Healthy Cities-verkoston vuoden 2015 vuosikokouksen järjestäminen Kuopiossa/ WHO Healthy cities Technical and business meeting, Kuopio, 24.-26.6.2015.

 

 

 

Kuopio on ollut vuodesta 2005 WHO:n Euroopan terveiden kaupunkien (Healthy Cities) verkoston aktiivinen jäsen. Verkostossa on 100 jäsenkaupunkia, Suomesta Kuopion lisäksi on Turku. Suomen Terve Kunta-verkosto kuuluu Healthy Cities-verkostoon. Terve Kunta-verkoston koordinoijana toimii Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos (THL).

 

Verkoston taustalla on Euroopan terveyspoliittisten tavoitteiden 2020 edistäminen kaupunkien toiminnoissa, mm. toimet terveyserojen kaventamiseksi. Kaupunkiverkoston toimintakausi on 5 vuotta. Kullekin kaudelle kaupungit hakevat jäsenyyttä erikseen ja valitsevat painopisteensä. Juuri on alkanut VI kausi 2014-2018. Toiminnan painopisteitä tarkistetaan kausittain.

 

Verkoston työskentelymuotoina ovat vuosikokoukset, alatyöryhmien työskentely sekä vuosittaiset monentasoiset edistymisen raportoinnit, joista kootaan laajempia raportteja. Vuosikokouksissa esiteltävät kaupunkien hyvät käytänteet ja muut esitykset (abstracts) kilpailutetaan ennakkoon. Kuopio on onnistunut useina vuosina saamaan useita esityksiä vuosikokouksiin. Jäsenkaupungit kokoontuvat vuosittain pitämään vajaan viikon mittaista vuosikokousta jossakin jäsenkaupungissa ja keskustelevat ajankohtaisista terveyden edistämisen asioista sekä esittelevät hyviä käytänteitään. Kokousisännyyttä haetaan erikseen ja isännyydet kiinnostavat, koska ne tuovat isäntäkaupungille matkailutuloja sekä kansallista että kansainvälistä näkyvyyttä.

 

Kuopion Kaupunginhallitus päätti 16.12.2013, että Kuopio hakee WHO-verkoston lokakuun 2014 vuosikokousisännyyttä. Aikataulusyistä kokous meni kuitenkin Ateenaan, mutta WHO Healthy Cities-verkoston johtaja Agis Tsouros tarjosi myöhemmin Kuopiolle mahdollisuutta isännöidä vuoden 2015 kesäkokousta.

 

WHO:n Healthy Cities –verkoston Technical & Business Meetingin tulo 2015 Kuopioon tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden alueen tutkimuksen, koulutuksen, kärkiosaamisalojen, terveysalan kärkiyritysten sekä matkailu- ym. palvelujen esille tuomiseen ja markkinointiin sekä Kuopion ja Pohjois-Savon kansainvälisen näkyvyyden vahvistamiseen. Sen onnistuneeseen läpivientiin tarvitaan alueen laajan toimijajoukon vahvaa yhteistyötä. Tapahtuman myötä on mahdollista tuoda terveysosaamistamme vieläkin näkyvämmin esille valtakunnallisesti kuin myös Kuopion ja maakunnan asukkaille järjestämällä kansalaisia kiinnostavia rinnakkaistapahtumia ja teematilaisuuksia.

 

WHO organisaatio esitti toiveen, että Kuopion kokouksen markkinointi alkaisi jo lokakuussa Ateenassa pidettävän vuosikokouksen yhteydessä. Ennakkomarkkinoinnista aiheutuviin kuluihin ei pystytty varautumaan kuluvan vuoden budjetoinnin yhteydessä. Ennakkomarkkinointi koostuu kokouksen verkkosivuista, ennakkomarkkiointimateriaaleista sekä lokakuun kokouksen esittelystandystä. Ylimääräisinä kuluvalle toimintakaudelle tulleet ensi vuoden kokouksen markkinointikulut maksetaan vetovoimaisuuden palvelualueen budjetista.

 

Kuluvan vuoden WHO-edustajien vierailukustannukset ja vieraanvaraisuus on maksettu kaupunginjohtajan 11.3.2014 päätöskokouksen mukaan edustusmäärärahoista siten, että on toimittu kaupungin matkustussäännösten mukaan edullisimpia lento- ja majoitusvaihtoehtoja käyttäen.

 

Seuraavan vuoden isäntäkaupungille on varattu esittelyosuus vuosikokouksissa. Kuopion vuosikokousta on Ateenaan lähdössä markkinoimaan ja isännyyttä vastaanottamaan kaupunginjohtaja Petteri Paronen, markkinointijohtaja Kirsi Soininen sekä hyvinvoinnin edistämisen johtaja Heli Norja omien matkustusbudjettiensa puitteissa. Lisäksi kokoukseen osallistuu poliittinen edustaja Leila Savolainen, hyvinvointikoordinaattori Säde Pirttimäki sekä Kuopiosta valitut abstraktien esittelijät. Varsinaisten verkoston yhteyshenkilöiden kulut maksetaan WHO-verkoston kuluvan vuoden toimintamenoista.

 

Kokousvalmisteluja varten kaupunginjohtaja on nimennyt työryhmän, jonka puheenjohtajana toimii markkinointijohtaja Kirsi Soininen. Kokousjärjestelyt vastuutetaan vuoden 2015 tehtävien osalta joko projektipäällikölle tai projektipäällikön työpanos hankitaan ostopalveluna.

 

Vuodeksi 2015 ajoittuvat kokousisännyydestä aiheutuvat kustannukset täsmennetään talousarvion 2015 valmistelun yhteydessä. Arvio kokonaiskustannuksista on suuruusluokkaa 250 000 euroa riippuen osallistujamäärästä (arvio 450 henkilöä). Arvio sisältää myös sihteeristön valmisteluvierailut kevään 2015 aikana. Myös ulkoisia rahoitusmahdollisuuksia selvitetään. Kuopio on lähettänyt kesäkuussa sosiaali- ja terveysministeriölle 50 000 euron avustushakemuksen kokouksen järjestelykustannuksista huomioitavaksi ministeriön ensi vuoden talousarvion valmistelussa.

 

 

Arvio yritysvaikutuksista:

Vuosikokouksen pitäminen Kuopiossa tuo alueelle matkailutuloja. Kokous kestää kolme päivää ja siihen odotetaan 350-450 kansainvälistä osallistujaa, jotka käyttävät mm. majoitus-, ravitsemus- ja kuljetuspalveluja. Tämän lisäksi kokousvieraille pyritään markkinoimaan lomaviipymää alueella kokouksen jälkeen.

 

 

Viiteaineisto

3

8629/2013 Agis Tsouroksen päätös Kuopion kokousisännyydestä

 

4

8629/2013 Verkoston isäntäkaupungille määrittelemät velvollisuudet kokousjärjestelyjen hoitamisessa

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Kirsi Soininen

puh.  017 18 2020

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. päättää, että Kuopion kaupunki varautuu WHO:n Euroopan Healthy Cities-verkoston vuoden 2015 vuosikokouksen järjestämiseen ja että asia huomioidaan vuoden 2015 talousarviovalmistelun yhteydessä.

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa