Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 09.10.2014/Pykälä 53

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 53

Asianro 6508/02.08.00.01/2014

 

 

Kuopion Veden toimitilat

 

 

Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen
Kuopion Vesi Liikelaitos

 

 

Nykytilanne

 

Kuopion Veden henkilöstö työskentelee viidessä eri toimipisteessä: Itkonniemellä , Lehtoniemessä, Kelloniemessä, Suokadulla Valtuusto-Virastotalossa sekä Tulliportinkadulla.  Itkonniemen vesilaitoksella työskentelee 26 henkilöä, Lehtoniemen jätevedenpuhdistamolla 21 henkilöä, Kelloniemen verkoston tukikohdassa 21 henkilöä, VaVi-talolla 17 henkilöä ja Tulliportinkadulla 2 henkilöä.

 

Jo pitkään on pyrkimyksenä ollut, että mahdollisimman moni Kuopion Veden henkilöistä saataisiin samoihin toimitiloihin. Suunnitelmat uusien toimitilojen rakentamisesta teetettiin 2000-luvun alkupuolella Itkonniemelle, mutta tämä suunnitelma hylättiin vuonna 2007. Tämän jälkeen on etsitty valmiita vuokrattavia toimitiloja.

 

Verkoston vastuualue

 

Pahin tilanne työtilojen suhteen on verkoston vastuualueella, jonka toimitilat sijaitsevat Kelloniemessä entisessä kaupungin varikkokeskuksessa. Nämä tilat ovat yleisestikin ottaen tyhjenemässä. Kaupungin tilakeskuksen mukaan ko. tiloja ei tulla remontoimaan. Kelloniemen tilat eivät täytä nykyvaatimuksia toimisto-, korjaamo- ja sosiaalitiloiltaan.  Näissä tiloissa on havaittu sisäilmaongelmia, joiden vuoksi kaksi työnjohtajaa on sijoitettu väistötiloihin Tulliportinkadulle. Aiemminkaan Kellonimen toimistotiloihin ei ole mahtunut koko verkoston henkilöstöä, esimerkiksi verkostopäällikön työhuone on VaVi-talolla. Korjaamotila on aivan liian pieni verkoston vastuualueella tehtäviin korjaustöihin. Lisäksi tiloista puuttuu huoltoautojen säilytystilat. Henkilökunnan taukotila ei täytä vaadittuja määräyksiä toimiakseen ruokailutilana. Taukotilassa ei ole vesipistettä eikä ilmastointia.

 

Verkoston vastuualueen henkilöstön sosiaalitilat eli pukukaapit ja peseytymistilat sijaitsevat toisessa rakennuksessa, johon on mentävä ulkokautta. Verkoston työntekijät työskentelevät sekä talousveden että viemäripuolen työkohteissa. Nykyisten hygieniamääräysten mukaan työntekijöillä tulee olla erilliset sosiaalitilat puhtaille vaatteille ja ns. likaisten töiden vaatteille. Nykyisin sekä puhtaan että likaisen työn vaatteet ovat samassa pukuhuoneessa ja kuivaustiloissa. Työnjohtajille ei riitä ko. tilassa pukukaappeja. Verkoston työntekijät ja työnjohto joutuvat tekemään töitä aika ajoin hyvinkin vaikeissa olosuhteissa (vesisade- ja pakkaskeleillä, pimeällä). Puutteelliset peseytymis- ja pukeutumistilat aiheuttavat näissä työolosuhteissa myös riskejä.

 

 

 

 

 

Uusien toimitilojen tarve

 

Kuopion Veden verkoston vastuualueen työntekijöille on löydyttävä uudet, asianmukaiset ja vaatimukset täyttävät toimitilat. Samalla on pyrittävä siihen, että mahdollisuuksien mukaan myös muuta Kuopion Veden henkilökuntaa saadaan samoihin toimitiloihin verkoston kanssa. Tämä tuo toiminnallisia etuja koko liikelaitokselle ja sen asiakkaille. Kuopion Veden hallinnon, asiakaspalvelun, suunnittelun ja verkoston henkilöt tekevät paljon yhteistyötä keskenään ja heillä on myös paljon yhteisiä asiakasrajapintoja. Yhteistyö helpottuu ja paranee, jos kaikki henkilöt työskentelevät samoissa tiloissa.  Normaaliaikaisten tehtävien lisäksi samoissa tiloissa työskentely parantaa valmiuksia hoitaa mahdollisia erityistilanteita (kuten laaja-alaiset verkostohäiriöt), kun tiedonkulku eri vastuualueiden kesken on välitöntä.

 

Yhteisiä tiloja on etsitty aktiivisesti usean vuoden ajan. Nyt Kuopion Vedelle on tarjottu mahdollisuutta vuokrata tiloja Varikkokatu 2:ssa (ent. Fenestran tilat) sijaitsevista tiloista. Tilat omistaa L-House Oy. Tarjotut tilat sopivat Kuopion Veden tarpeisiin erittäin hyvin.  Tiloista on valmiina pääpiirteissään ulkoseinät ja tiloihin on mahdollista rakentaa juuri Kuopion Veden tarpeisiin sopivat toimisto-, korjaamo-, autohalli-, varasto- ja sosiaalitilat. Näihin tiloihin voidaan sijoittaa Kuopion Veden hallinnon, suunnittelun ja verkoston vastuualueiden henkilöt eli noin 40 henkilöä.

 

Tilojen sijainti on erinomainen verkoston operatiivisen toiminnan kannalta.  Suunnittelun vastuualueen henkilöiden, jotka tekevät yhteistyötä kaupunkiympäristön vastuualueen kanssa, työ voi osittain vaikeutua (kokoukset yms.) ennen kuin sopivat menettelytavat ko. yhteistyölle ovat vakiintuneet. Toisaalta osa suunnittelun vastuualueen henkilöistä tekee muun muassa verkostosuunnittelua ja verkostotietojen ylläpitoa, joiden osalta yhteistyö verkoston vastuualueen kanssa tiivistyy ja paranee. Kuopion Veden toimintojen keskittäminen ja Kuopion Veden henkilöiden välinen yhteistyö on liikelaitoksen toiminnan kannalta ensi arvoisen tärkeää. Samoin nyt tarjotuissa toimitiloissa on riittävästi paikoitustilaa myös vierailijoiden käyttöön, joten kokouksia on mahdollista pitää VaVi-talon sijaan siellä.

 

Kuntatekniikkaliikelaitos Mestar on jo vuokrannut toimitilat samalta alueelta Varikkokadulla.  He ovat muuttamassa uusiin tiloihinsa vuodenvaihteessa. Kuntatekniikkaliikelaitos on tärkeä yhteistyökumppani Kuopion Vedelle. Molempien liikelaitosten sijainti vierekkäisissä toimitiloissa helpottaa yhteisten hankkeiden läpivientiä. Samoin joitain tiloja, esim. varastotilat sekä kaluston ja autojen pesutilat, voidaan mahdollisesti yhteisesti hyödyntää. Yhteisiä kokouksia on mahdollista pitää nykyistä joustavammin ja helpommin. 

 

Uusien toimitilojen alustava suunnittelu on tehty. Suunnitelman mukaan kaikki Kuopion Veden henkilöt, joita on ajateltu uusiin tiloihin, pystyvät sijoittumaan näihin tiloihin.

 

Vuokrasopimustarjous

 

L-House Oy on antanut vuokrasopimustarjouksen perustuen alustaviin suunnitelmiin. Tarjous on esityslistan viitemateriaalina. Tarjottava tila on pohjapinta-alaltaan noin 1.350 m2 sekä toiseen kerrokseen rakennettava lisätila noin 680 m2, yhteensä noin 2.030 m2. Tarjoukseen sisältyy kaikki rakennus- ja suunnittelukustannukset. Vuokrasopimus esitetään tehtäväksi 10-20 vuodelle.

 

Vuokra jakaantuu pääomavuokraan ja hoitovuokraan. Pääomavuokran suuruus on 23.400 €/kk eli keskimäärin laskettuna 11,53 €/m2/kk. Hoitovuokran suuruus on 2.100 €/kk eli keskimäärin 1,03 €/m2/kk. Hoitovuokraan sisältyvät muu kiinteistön huolto, korjaukset, lämmitys, vesi sekä piha-alueiden valaistus ja hoito. Vuokralainen vastaa siivouksesta, jätehuollosta ja sähkökuluista.  L-House Oy:n tarjouksen mukaisesti vuokrakustannukset olisivat siis 306.000 € vuodessa. 

 

Aikataulullisesti L-House Oy esittää, että vuokrasopimus tehtäisiin tämän vuoden aikana, rakentaminen aloitettaisiin tammikuussa 2015 ja rakennus olisi valmis ja muutettavissa viimeistään 1.9.2015.

 

Nykyisten tilojen vuokrakustannukset

 

Tällä hetkellä Kuopion Vesi vuokraa toimitilansa VaVi-talolla , Tulliportinkadulla ja Kelloniemessä Tilakeskukselta. Vavi-talon neliövuokra on keskimäärin 24,30 €/m2/kk, joka sisältää myös tilojen ylläpidon ja siivouksen. Kelloniemen neliövuokra on teollisuushallille 15,70 €/m2/kk ja lämpimälle varastolle 8,40 €/m2/kk. Yhteensä Kuopion Vesi maksaa Tilakeskukselle tilavuokraa noin 130.000 € vuodessa.

 

Vaikka neliövuokrakustannukset pienenevät huomattavasti nykyiseen verrattuna, vuosikustannukset nousevat johtuen suuremmasta neliömäärästä. On kuitenkin huomattava, että verkoston nykyiset toimitilat ovat ala-arvoiset eivätkä täytä työ- ja hygieniavaatimuksia, jotka asetetaan talousveden kanssa työskentelevien henkilöiden työtiloille.  Hygieniavaatimukset ovat kuitenkin ensi arvoisen tärkeitä, jotta jaettavan talousveden laatua ei vaaranneta, kun tehdään töitä talousveden johtamiseen liittyvissä tehtävissä. Kaikille verkoston työntekijöille ei ole yleensäkään työtiloja Kelloniemessä. 

 

Nykyisten Kuopion Veden tilojen pinta-ala Kelloniemessä ja VaVi-talolla on noin 710 m2. Neliömäärää vääristää se, että siihen ei ole laskettu kaikkia Kuopion Veden käyttämiä varastoja, käytäviä sekä sosiaali- ja WC-tiloja. Nykyistä suuremmalla pinta-alalla saadaan etenkin verkoston vastuualueelle asianmukaiset ja vaatimukset täyttävät toimisto-, korjaamo-, autohalli- ja sosiaalitilat. Verkoston tilat suurenevat noin kolminkertaiseksi nykyisistä.  VaVi-talolla työskentelevien hallinnon ja suunnittelun vastuualueiden henkilöiden työhuoneiden koko säilyy ennallaan. Pinta-alan lisäystä tulee myös kokous- ja neuvottelutiloista sekä sosiaalitiloista.

 

Yhteenveto

 

Vaikka vuokrakustannukset nousevat, Kuopion Veden muutto uusiin toimitiloihin on verkoston vastuualueen osalta välttämätöntä sekä hallinnon ja suunnittelun osalta erittäin tärkeää ajatellen Kuopion Veden toimintaa ja sen kehittämistä sekä eri vastuualueiden tekemän yhteistyön parantamista. Vuokrakustannusten nousua voi ajan kuluessa kompensoida mahdollisesti työviihtyvyyden ja työturvallisuuden lisääntymisen myötä koituvilla mahdollisilla säästöillä; ko. kustannuksia on kuitenkin mahdotonta tällä hetkellä arvioida. 

 

Kuopion Veden henkilökunta on osallistunut aktiivisesti uusien toimitilojen suunnitteluun. Samoin Kuopion kaupungin työsuojeluvaltuutettu on antanut lausuntonsa sekä nykyisistä verkoston toimitiloista että uusien toimitilojen alustavista suunnitelmista.

 

 

Viiteaineisto

1

Vuokrasopimustarjous

 

 

 

Päätösehdotus                          Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen

 

Johtokunta valtuuttaa toimitusjohtajan jatkamaan Kuopion Veden uusien toimitilojen suunnittelua sekä neuvottelemaan edelleen vuokrasopimuksesta L-House Oy:n kanssa.

 

 

Päätös                                          Merkitään, että toimitusjohtaja poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginhallituksen johtosäännön mukaisesti kaupunginhallitus päättää rakennusten ja huoneistojen vuokraamisesta kaupungin käyttöön ulkopuoliselta vuokranantajalta.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa