Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.09.2014/Pykälä 339

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 339

Asianro 4867/10.03.01.02/2014

 

 

Valtuustoaloite Sairaalakadun rakennuksien ja puiston säilyttämiseksi kaupunkilaisten yleishyödyllisessä käytössä

 

 

 

                                                          Valtuustoaloite 16.6.2014

                                                          Kaija Räsänen ja yksi muu valtuutettu:

 

Valkeisenlammen Sairaalakadun rakennukset ja puisto on säilytettävä

kaupunkilaisten yleishyödyllisessä käytössä Valkeisenlammen puisto on kaikenikäisille ihmisille tärkeä virkistys- ja ulkoilupaikka. Eniten ulkoilijoita

on lammen Sairaalakadun puoleisella osalla. Matalat rakennukset sopivat hyvin vehreään ympäristöön.  Nyt tämä osa puistosta ja rakennukset uhkaavat tuhoutua, kun sinne on suunnitteilla korkeita kerrostaloja. Valkeisen sairaalan ja Savonian kampusalueesta Kuopion kaupunki on järjestänyt arkkitehtuuri- ja tontinluovutuskilpailun, johon on tullut kaksi ehdotusta. Toisen ehdotuksen mukaan jopa 13-kerroksisia tornitaloja nousisi lammen rannalle. Kaupunki on jo tyhjentänyt Valkeisen sairaalan asukkaista talon purkua varten.

 

Kaupunkilaiset ovat vastustaneet hanketta. Savon Sanomien yleisönosastolla on ollut useita mielipiteitä suunnitelmien peruuttamiseksi. Kaupunkilehden haastattelussa 31.5.2014 erityisesti lähitalojen asukkaat ovat huolissaan kaupungin rakennussuunnitelmista tälle alueelle. He ovat käynnistäneet

internetissä nimien keruun adressin ja keränneet nimiä myös paperiseen adressiin lammen alueella. Savon Sanomien 11.5.2014 mukaan adresseihin on tullut useita satoja nimiä. Valkeisenlammen asuintalojen rakentamista vastaan on kertynyt noin 450 alle kirjoittajaa ja nettiadressiin yli 300 nimeä.

Lisäksi Tulli tupa-kaupassa on 50 allekirjoittajaa.

 

Valkeisen sairaalan ja Savonian ammattikorkeakoulun kampusalueelle olisi monia yleishyödyllisiä käyttötarkoituksia. Valkeisenlammen Sairaalakadun rakennukset voisivat olla ikäihmisten toimintakeskuksena. Eläkeläisjärjestöt tarvitsevat toimitilaa. Samoin vammaisjärjestöt. Myös omaishoitajat ja omaishoidettavat voisivat virkistäytyä siellä. Sairauksista ja leikkauksista toipuvat ihmiset voisivat kuntoutua Valkeisen sairaalassa ja lammen puistossa. Saattohoidolle alue olisi sopivan rauhallinen paikka. Huonojalkaisille, rollaattoreilla ja pyörätuoleilla liikkuville lammen puisto on hyvä ulkoilupaikka.

Valkeisen sairaala on valmis käyttöön. kun se on muutama vuosi sitten remontoitu. Valkeisenlammen puisto on erinomaisessa kunnossa, kun sitä on kaunistettu miljoonilla euroilla. Säilytetään koko lammen puisto rakennuksineen kaupunkilaisten vihreänä olohuoneena. Onhan se osalle kaupunkilaisia

kesämökin korvike. Se on vihreä keidas aivan torin lähellä. Myös Kuopion matkailulle ja maineelle Valkeisenlammen luontopuisto on arvokas ja säilyttämisen arvoinen asia.

 

Me Kuopion kaupunginvaltuutetut esitämme, että Valkeisenlammen Sairaalakadun rakennukset otetaan kaupunkilaisten yleishyödylliseen käyttöön ja että rakennuksia ei pureta eikä sinne rakenneta korkeita kerrostaloja. Esitämme ,että Valkeisenlammen puisto säilytetään luonnonmukaisena kaupunkilaisten ulkoilun ja virkistäytymisen paikkana. Esitämme myös, että asia tuodaan erikseen kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

 

 

Kaupunkirakennelautakunta 10.9.2014 § 169:

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen

Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

 

Asemakaavoitus on valmistellut valtuustoaloitteesta kaupunkirakennelautakunnan käsittelyä varten seuraavan lausuntoesityksen:

 

Ruutukaava-alueen reunalla, aivan keskustan palvelujen äärellä, on avautunut ainutlaatuinen täydennysrakentamis- ja kehittämismahdollisuus, kun Savonia Sairaalakadun sairaanhoito-oppilaitoksen kampuksen toiminta on lopetettu alueella vuoden 2014 aikana ja kun Kuopion kaupunki on päättänyt luopua Valkeisen sairaalasta vuoden 2017 loppuun mennessä ja kehittää aluetta uuteen käyttöön asemakaavamuutoksella. Kaavaprosessin aikana on aineisto ollut laajasti esillä ja esitelty mm. yleisötilaisuudessa.

 

Sairaalakadun kehittämisessä on pyritty ottamaan huomioon mahdollisimman hyvin alueen kulttuurihistorialliset arvot sekä alueen välittömässä yhteydessä sijaitsevan Valkeisenpuiston virkistys- ja ulkoiluarvot. Alueen haasteellisuuden vuoksi hankkeen parhaaksi etenemistavaksi osoittautui järjestää alueelle yleinen arkkitehtuuri- ja tontinluovutuskilpailu, jonka avulla edellä kuvatut arvot pystyttäisiin parhaiten huomioimaan.

 

Kaupunkikuvallisesti arkkitehtuuri- ja tontinluovutuskilpailun voittanut ehdotus Malmgrenin ranta toteuttaa hienosti kilpailuohjelmassa alueelle asetetut tavoitteet ja on perusilmeeltään hillitty ja elegantti. Voittaneen ehdotuksen uudisrakentaminen muodostaa ehjän ja harmonisen taustan suojelluille rakennuksille. Teema sitoo uuden rakennuskannan olemassa oleviin rakennuksiin, mutta muodostaa kuitenkin uudisrakennuksille oman identiteetin. Julkisivumateriaali ja -väritys on kauttaaltaan yhtenäisen vaalea. Se kunnioittaa olemassa olevaa vanhaa rakennusperintöä jättäytymällä taka-alalle. Sairaalakadun ja Valkeisenkadun massat rajaavat katulinjaa 6-kerroksisina, viistetyillä kattomuodoilla häivytetään ylin kerros katulinjasta taidokkaasti. Ehdotus luo kaavallisesti kauniin pihapiirien sarjan jättäen tilaa suojelurakennuksille ja lisäksi ehdotus säästää Valkeisenpuiston arvokkaan puistokokonaisuuden kaupunkilaisten ulkoilu- ja virkistysalueena tuoden sinne kuitenkin mahdollisesti uusia palveluja kuten kahviloita ja ravintoloita. Lisäksi voittaneessa ehdotuksessa säilyy suurin osa korttelialueilla olevasta puustosta.

 

Myös toiminnallisesti ehdotus on monipuolinen tarjoten julkisia toimintoja Valkeisenkadun puolelle mm. ravintoloita, jotka tukeutuvat vastapäisen teatterin käyttäjiin. Palveluasuminen osoitetaan suojeltuihin rakennuksiin. Vanhan lääninsairaalan pohjakerroksen vuokrattavat palvelu- työ ja harrastetilat toimivat luontevasti. Lisäksi kaavoitusprosessin aikana voi osiin vahoista rakennuksista tulla vielä lisää yleishyödyllisiä tiloja tai hotellirakentamista. Eläkeläis- ja vammaisjärjestöt voivat olla asemakaavoituksen ja rakentamisen aikana aktiivisia ja esittää omat tarpeensa suoraan voittaneelle työyhteenliittymälle, joka voi tutkia niiden toteuttamisedellytyksiä.

 

Vaikka Valkeisen sairaala on sinänsä valmis kokonaisuus, on kilpailijoiden tarkoissa kustannus-, toiminta- ja tarvekartoituksissa tultu siihen lopputulokseen, että kyseisen rakennuskokonaisuuden säilyttämiselle tai korjaamiselle ei ole löytynyt toteuttamisedellytyksiä.

 

Voittaneen ehdotuksen pohjalta laadittavassa asemakaavassa tulee Valkeisen Sairaalakadun suojellut rakennukset säilymään ja alueen uudisrakentaminen tullaan sopeuttamaan niitä kunnioittaen ja Valkeisenpuisto tullaan säilyttämään kaupunkilaisten yleishyödyllisessä käytössä.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy tämän lausunnon toimitettavaksi edelleen kaupunginhallitukselle vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

Valmistelija     

Jouni Pekonen                            puh. +358 044 718 5419

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. esittää kv:lle saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

Päätös                                            Merkittiin, että jäsen Nelli Berg-Väänänen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa