Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.09.2014/Pykälä 341

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 341

Asianro 1/00.02.01/2014

 

 

Kh:n tiedonantoja

 

 

 

                                                          Kh:lle saapuneet kirjeet:

 

3267/2014                                     Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt kaupungille valtion erityisavustusta 64.000,00 € opettajien pedagogiseen ICT-ohjaukseen, jolla kehitetään perusopetuksen laatua. Jälj. kasvun ja oppimisen palvelualue sekä talous- ja strategiapalvelu.

 

4022/2014                                     Savo-Pielisen jätelautakunta on päätöksellään hyväksynyt Jätehuollon yhteistyöstrategian. Jälj. ympäristö- ja rakennuslautakunta.

 

4182/2014                                     Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen myönteinen (päätöksestä tarkemmin ilmenevin ehdoin) poikkeamispäätös koskien loma-asunnon, talousrakennuksen ja rantasaunan rakentamista  Kuopion (297) Puutosmäen (465) kylässä, määräala Pitkälahti tilasta 7-68. Jälj. strateginen maankäytönsuunnittelu.

 

5215/2014                                     Kaupunki on antanut lausunnon Itä-Suomen aluehallintovirastolle koskien laiturin rakentamista Kallaveden Särkilahteen tilalle Honkalahti 297-428-5-21 sekä valmistelulupaa ja käyttöoikeushakemusta yhteisiin vesialueisiin.

 

5957/2014                                     Myönteinen suunnittelutarveratkaisu / Vehmasmäki 435-25-36 (Kurkimäentie 340).

 

6003/2014                                     Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistukselle (sote-uudistus) johtoryhmän ja toimeenpanoryhmän valmistelemaan ja toimeenpanemaan sote-uudistusta. Toimikausi on 1.1.2014 – 31.3.2017. Johtoryhmään on nimetty jäseneksi kaupunginjohtaja Petteri Paronen.

 

6317/2014                                     Pohjois-Savon Kylät ry:n kannanotto koskien ekopisteiden vähentämistä. Yhdistys vastustaa ekopisteverkoston karsimista.

 

6325/2014                                     Taiteen edistämiskeskus on myöntänyt kaupungille erityisavustusta 41.500,00 € prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen –hankkeelle vuodelle 2014. Jälj. hyvinvoinnin edistämisen palvelualue sekä talous- ja strategiapalvelu.

 

6328/2014                                     Aloite Minna Canthin asuintaloon hänen nimeään kantavan kulttuurikeskuksen perustamiseksi. Jälj. kaupunginjohtaja Paronen, palvelualuejohtaja Vähäkangas sekä museokeskuksen päällikkö Jaatinen.

 

6369/2014                                     Aurinkorannan Veden neuvottelupyyntö kaupungin edustajan nimeämiseksi vesihuollon järjestämiseen liittyvissä asioissa. Jälj. palvelualuejohtaja Pirhonen ja kaupunkiympäristön palvelualue.

 

Nordea Pankki Suomi Oyj:n ilmoitus takauksen 10 vuoden vanhentumisajan katkaisemiseksi. Velallinen Pohjois-Soisalon Vesiosuuskunta.

 

                                                          Purkamisaikomusilmoitukset, jotka koskevat tontteja 18-2-3, Honkasaarentie 5 ja 35-43-1, Vitostie 1779.

 

                                                          Kuopion romanityöryhmän muistio 5/23.9.2014.

 

                                                          Savon koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirja 10/12.9.2014.

 

                                                          Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymävaltuuston pöytäkirja 6/11.9.2014.

 

                                                          Seuraavat pöytäkirjajäljennökset:

-         kaupunkirakennelautakunnan kokouksista 8/10.9.2014 S ja 13/10.9.2014,

-         Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunnan kokouksesta 8/11.9.2014,

-         Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan kokouksesta 7/9.9.2014,

-         Savo-Pielisen jätelautakunnan kokouksesta 2/18.9.2014,

-         ympäristö- ja rakennuslautakunnan kokouksesta 8/11.9.2014.

 

                                                          Seuraavat konsernipalvelun ja vetovoimaisuuden palvelualueen viranhaltijoiden päätökset ajalta 8.-21.9.2014:

 

Asian nro

Päätöksentekijä

Asiakirjan tyyppi

§ /vuosi

Päätöspvm

Otsikko

6072/2014

henkilöstö- ja työsuojelupäällikkö - KON Henkilöstö- ja työsuojelupäällikkö

Henkilöstöasiat

4 § / 2014

8.9.2014

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio)/henkilöstösuunnittelija

6251/2014

kansliasihteeri - KON Kansliasihteeri

Muut asiat

30 § / 2014

16.9.2014

Kaupungintalon juhlasalin vuokravapaus / koulu- ja maakuntalaulutilaisuus 5.10.2014 klo 13

6042/2014

kansliasihteeri - KON Kansliasihteeri

Muut asiat

29 § / 2014

8.9.2014

Kaupungintalon juhlasalin vuokravapaus / Vanhustenviikon avajaistilaisuus 6.10.2014

6266/2014

kiinteistökehitysasiantuntija - TLK Kiinteistökehitysasiantuntija

Vuokraus ja varausasiat

1 § / 2014

17.9.2014

Puijon urheilualue rak. B maalitoimiston vuokraus

5909/2014

lakimies - KON Lakimies

Vahingonkorvaukset

40 § / 2014

11.9.2014

Vahingonkorvaushakemus / viemäritulva

6139/2014

markkinointijohtaja - VVP Markkinointijohtaja

Hankinta- ym. sopimukset

17 § / 2014

17.9.2014

Mainostoimisto Crealab Oy:n valinta WHO Healthy Conferencen web-sivuston suunnitteluun ja toteukseen

543/2014

strategiajohtaja - KON Strategiajohtaja

Maksut (S)

4 § / 2014

19.9.2014

Laskusaatavien poistot 19.9.2014

 

Esityslistan viiteaineistona jaetaan kaupunginjohtajan johtoryhmän täyttölupapäätökset 29.9.2014.

 

 

Viiteaineisto

1

1/2014 Täyttölupapäätökset 23.9.2014

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. merkitsee edellä olevat asiat tiedoksi ja päättää, etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja ettei edellä mainituissa pöytäkirjoissa olevia päätöksiä oteta kh:n käsiteltäväksi.

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa