Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.09.2014/Pykälä 332

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 332

Asianro 1230/10.02.02/2013

 

 

Tahkon keskustan osayleiskaava

 

 

Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen
Strateginen maankäytön suunnittelu

 

                                                          Tahkon matkailukeskuksen alueelle on laadittavana osayleiskaava, jonka tavoitteiden pohjana ovat Pohjois-Savon maakuntakaava, Kuopion toiminnallisen kaupunkiseudun rakennemalli ”Loikka 2030” ja Tahkon kehittämissuunnitelma 2030.

 

Kaavatyön valmistelua on kaupunginhallitukselle esitelty kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa 9.12.2013 ja kaavaluonnoksen osalta normaalikokouksessa 10.3.2014.

 

Osayleiskaavassa määritetään matkailu-, asunto- ja palvelurakentamisen, liikenteen ja ulkoilualueverkoston perusratkaisut ottaen huomioon alueiden luonto- ja virkistysarvot sekä viihtyisälle ja toimivalle matkailu-, asuin- ja työympäristölle asetetut vaatimukset. Osayleiskaavassa varaudutaan myös osoittamaan yhteys Syvärin saarten suuntaan tuleville matkailukaupunkialueen laajentumisalueille.

 

Osayleiskaava-alueelle sijoitetaan nykyisten toimintojen lisäksi sekä asumista että loma-asunto-, matkailupalvelu-, palvelujen ja hallinnon että keskustatoimintojen alueita.

 

Uutta kerrosalaa muodostuu arviolta reilut 217 000 k-m². Tämä tarkoittaa noin 8500 uutta vuodepaikkaa. Alueelle osoitetaan myös arviolta noin 33 500 k-m² pysyvään asumiseen, mikä vastaa noin 1300 asukasta.

 

Osayleiskaavaehdotus käsittää pääpiirteissään suunnittelun lähtökohdat, tavoitteet ja kaavaehdotuksen. Osayleiskaavasta tulee oikeusvaikutteinen, mikä vahvistuessaan kumoaa kaava-alueen osalta Tahkovuoren osayleiskaavan.

 

Osayleiskaavasta on valmisteltu kaavaehdotus, jota on työstetty keväällä 2014 nähtävillä olleen luonnoksen ja siitä saatujen lausuntojen ja kannanottojen pohjalta. Lausuntoihin ja kannanottoihin on laadittu myös vastineet. Seuraavina toimenpiteinä kaavaehdotus asetetaan yleisesti nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot. Saatujen muistutusten ja lausuntojen pohjalta tarkistettu kaavaehdotus tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi saadut lausunnot ja kannanotot vastineineen ja hyväksyy 29.9.2014 päivätyn osayleiskaavaehdotuksen siten, että se asetetaan yleisesti nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot.

 

 

Liitteet

1

1230/2013 Ehdotusvaiheen raportti 29.9.2014

 

2

1230/2013 Saadut lausunnot ja kannanotot vastineineen

                                                          Valmistelija                                                           

Juha Romppanen

puh.  017 18 5410

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

                                                         

 

                                                          Asiaa selostetaan kokouksessa.

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. hyväksyy yleiskaavajohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Kaavoitusarkkitehti Heli Laurinen ja yleiskaavajohtaja Juha Romppanen saapuivat kokoukseen. Heli Laurinen esitteli asiaa kokouksessa. 

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa