Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.09.2014/Pykälä 333

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 333

Asianro 6389/10.02.02/2014

 

 

Ranta- ja maaseutualueet, yleiskaavan muutos

 

 

Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen
Strateginen maankäytön suunnittelu

 

Kuopion ranta- ja maaseutualueille vahvistettiin vuonna 1994 neljässä osassa yleiskaavat (Länsiranta, Etelä-Kuopio, Itäranta ja Riistavesi). Vahvistamisen jälkeen on ilmennyt tarvetta tehdä yleiskaavoihin yksittäisiä muutoksia ja päivittää niitä. Kaavojen tarkistukset perustuvat yleiskaavojen toteutumisen jatkuvaan seurantaan Edelliset päivitykset on tehty vuosina 2001 ja 2007. Ensimmäinen muutoskierros käsitti 26 yksittäistä muutosta ja toinen kierros 22 muutosta.

 

Nyt valmisteilla oleva yleiskaavan muutosehdotus käsittää 35 muutosta, jotka sijoittuvat Kuopion ja entisen Vehmersalmen kunnan alueille. Muutokset perustuvat pääasiassa jo myönnettyihin poikkeamislupiin ja teknisiin korjauksiin, joten erillistä luonnosvaiheen kuulemista ei ole tarpeen suorittaa. Menettely noudattaa edellisten tarkistuskierrosten mukaista menettelyä. Muutoksista on maanomistajia ja naapureita kuultu MRL:n mukaisen poikkeamislupien käsittelyn yhteydessä. Muutoksissa on myös mukana 11.5.2009 hyväksytyn Tetrijärven osayleiskaavan kaavamääräyksiin jäänyt kirjoitusvirhe. Muutokset päivitetään kaavakartoille ja paikkatietojärjestelmään.

 

Yleiskaavan muutoksista on valmistunut 29.9.2014 päivätty kaavaehdotus. Seuraavina toimenpiteinä kaavaehdotus laitetaan yleisesti nähtäville ja siitä pyydetään tarvittaessa lausunnot. Saatujen palautteiden pohjalta tehdään kaavaehdotukseen mahdolliset tarkennukset ja kaava-aineisto tuodaan uudelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

 

Liitteenä jaetaan 29.9.2014 päivätty ranta- ja maaseutualueiden yleiskaavan muutosehdotus.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunginhallitus hyväksyy 29.9.2014 päivätyn yleiskaavan muutosehdotuksen siten, että se asetetaan yleisesti nähtäville.

 

 

Liitteet

3

6389/2014 Ehdotusvaiheen raportti, 29.9.2014

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Juha Romppanen

puh.  017 18 5410

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

                                                          Asiaa selostetaan kokouksessa.

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. hyväksyy yleiskaavajohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Kaavoitusarkkitehti Heli Laurinen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana. Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen esitteli asiaa kokouksessa.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen poistui kokouksesta asiakohdan esittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa