Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.09.2014/Pykälä 338

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 338

Asianro 2857/02.05.00.00/2014

 

 

Valtuustoaloite vesiosuuskunnille myytävän veden hinnasta

 

 

 

                                                          Valtuustoaloite 14.4.2014

Tapio Tolppanen ja 20 muuta valtuutettua:

 

Vesihuoltolaissa on kunnalle asetettu vesihuollon järjestämisvelvollisuus. Kuopiossa tätä velvollisuutta toteuttaa Kuopion vesi liikelaitos ja vesiosuuskunnat. Kuopion vesi liikelaitos myy vettä monille Kuopion kaupungin alueella toimiville vesiosuuskunnille.

 

Jo vuosien ajan on esiintynyt erimielisyyttä veden hinnasta, mikä on johtanut siihen, että useiden osuuskuntien ja Kuopion veden välillä ei ole asiallisia veden toimitus sopimuksia. Kaupungin kannalta katsoen on järkevää myydä vettä osuuskunnille ns. tukkuhintaan, koska osuuskunnat huoltavat ja ylläpitävät omilla toiminta-alueillaan vesijohtoverkostot ja laitteistot.

 

Kuopion veden ja osuuskuntien välisten veden hintaan liittyvien erimielisyyksien poistaminen vaatii selkeän päätöksen, jolla asia korjaantuu.

 

Me allekirjoittaneet esitämme seuraavaa:

 

Vesiosuuskuntien liittymismaksun osalta jatketaan nykyistä käytäntöä, eli osuuskunnilta ei peritä liittymismaksua. Kuopion veden osuuskunnille myytävän veden hinnaksi määrätään 75 % Kuopion veden hinnaston mukaisesta taksasta.

 

                                                          Lausunto 3.9.2014

                                                          Kuopion Vesi, toimitusjohtaja Kirsi Laamanen:

 

 

Valtuustoaloitteen allekirjoittajat esittävät, että Kuopion Veden vesiosuuskunnille myytävän veden hinnaksi määrätään 75 % Kuopion Veden hinnaston mukaisesta taksasta. Lisäksi he esittävät, että vesiosuuskuntien liittymismaksun osalta jatketaan nykyistä käytäntöä, eli osuuskunnilta ei peritä liittymismaksua.

 

Kuopion Vesi myy talousvettä 23 vesiosuuskunnalle. Jätevettä se vastaanottaa tällä hetkellä kahdeksalta vesiosuuskunnalta. Kymmenellä osuuskunnalla on voimassa oleva kirjallinen palvelusopimus Kuopion Veden kanssa. Kolmellatoista osuuskunnalla ei ole voimassa olevaa kirjallista sopimusta, koska osuuskunnat ovat kieltäytyneet sopimusten allekirjoittamisesta. Pääasiallisena allekirjoittamisen kieltäytymisperusteena on ollut tyytymättömyys osuuskunnilta perittävään taksaan. Kuopion Veden johtokunta on 26.5.2009 päättänyt, että vesiosuuskunnilta perittävät maksut ovat käyttövedestä ja jätevedestä 75 % Kuopion Veden voimassa olevista vesi- ja jätevesimaksuista. Prosenttiosuutta määritettäessä Kuopion Veden kustannuksista on vähennetty pois niiden kulujen osuus, joka ei suoranaisesti palvele vesiosuuskuntien veden saamista tai niiden jätevesien puhdistamista. Käyttömaksujen lisäksi osuuskunnilta peritään mittarin koon mukainen perusmaksu.

 

Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunnan tekemä päätös siitä, että vesiosuuskuntien käyttömaksu on 75 % hinnaston taksoista, perustuu tehtyihin laskelmiin ja kattaa tällä hetkellä Kuopion Vedelle veden myynnistä ja jäteveden puhdistamisesta aiheutuvat kustannukset. Kustannusten kattamisen periaatteen mukaan vesiosuuskunnilta perittävään vesi- ja jätevesimaksuun tulee sisällyttää vedentuotannon ja jätevedenpuhdistuksen käyttö- ja pääomakustannuksista samat kustannukset kuin Kuopion Veden oman toiminta-alueenkin vesihuoltomaksuihin. Veden ja jäte-veden jakelun osalta osuuskunnan maksuihin sisällytetään päävesijohtojen ja -viemäreiden rakentamisesta ja ylläpidosta aiheutuvat kulut.

 

On mahdollista, että prosenttiosuutta joudutaan tulevaisuudessa tarkistamaan mahdollisissa olosuhteiden muutoksissa. Koska jo vesihuoltolain mukaan asiakkailta perittävien maksujen määrittämisessä ensi sijalla on kustannusten kattamisen periaate eikä myöskään ole oikein periä Kuopion Veden toiminta-alueen asiakkailta heille kuulumattomia kustannuksia, tulee osuus-kunnilta perittävien maksujen perustua todellisiin laskelmiin ja aiheutuneisiin kustannuksiin.

 

Tällä hetkellä monilla vesiosuuskunnilla on tarpeita lisätä talousveden ostoa Kuopion Vedeltä sekä jätevesien toimittamista Kuopion Veden jätevedenpuhdistamoille. Tämä talousveden toimittaminen ja jätevesien vastaanottaminen kohdistuu pääsääntöisesti Kuopion Veden maaseututaajamissa oleviin vedenottamoihin ja jätevedenpuhdistamoihin sekä verkostoihin, joiden kapasiteetit ovat rajalliset. Kuopion Vedellä ei ole kaikilta osin mahdollisuutta toimittaa vesiosuuskunnille lisäpalveluita ilman mittavia lisäinvestointeja.

Vesihuollon investointeja rahoitetaan mm. asiakkailta perittävillä liittymismaksuilla. Tällä hetkellä vesiosuuskunnat ovat Kuopion Veden ainoa asiakaskunta, jolta liittymismaksuja ei peritä.

 

Kuopion Vesi ja Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualue järjestivät 21.5.2014 vesiosuuskunnille keskustelutilaisuuden. Tässä tilaisuudessa päätettiin perustaa työryhmä, johon kuuluvat edustajat Kuopion Vedeltä, Kuopion kaupungilta ja vesiosuuskunnista. Työryhmän tehtävänä on valmistella Kuopion Veden ja vesiosuuskuntien välille palvelusopimukset, jotka voidaan esittää hyväksyttäväksi Kuopion Veden johtokunnalle ja osuuskuntien hallituksille tai vastaaville päätäntäelimille.

 

Työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 25.8.2014. Kuopion Vesi on esittänyt hinnan suhteen määräaikaista sopimusta. Tällöin myytävän veden ja vastaanotettavan jäteveden hinta osuus-kunnille olisi 75 % kulloinkin voimassaolevista käyttömaksuista. Tämä prosenttiosuus olisi voi-massa 2-3 vuotta, jonka jälkeen sitä tarvittaessa perustellusta syystä voitaisiin tarkistaa.

Samoin Kuopion Vesi on esittänyt, että osuuskunnan olisi osallistuttava vedenottamon/jätevedenpuhdistamon/verkoston mahdollisiin tuleviin investointeihin mitoitusvarauksensa suhteessa. Mikäli rakentamishanke käynnistyisi pelkästään osuuskunnan tarpeista, osuuskunta vastaisi kaikista investointikustannuksista.

 

Tältä pohjalta tehty sopimusluonnos on tällä hetkellä osuuskuntien edustajien kommentoitavana.

 

Osapuolet ovat yksimielisiä siitä, että kirjalliset palvelusopimukset pyritään saamaan päätöksentekoon ja edelleen allekirjoitettua tämän syksyn aikana, viimeistään tämän vuoden aikana. 

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. esittää kv:lle saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa