Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 13.11.2014/Pykälä 57

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 57

Asianro 8858/02.02.02/2013

 

 

Verkostorakentamisen rahoitusmuutoksia

 

 

Verkostopäällikkö Kari Kuosmanen
Verkosto

 

 

Vesihuoltoverkostojen rakentamista on rahoitettu vuodelle 2014 4.100.000 €. Tähän mennessä toteutuneita kustannuksia on muodostunut n. 3.000.000 €. Yksittäisissä hankkeissa tarvitaan lisä- ja muutostöiden rahoitusta ja rahoitusten kohdentamista. Seuraavassa on esitetty tarvittavat rahoitusmuutokset.

 

Rahoitettavat kohteet:

 

1.      Ala-Pirttiniemen asuntoalue III:

Hanketta on rahoitettu vuodelle 2014 yhteensä 185.000 €. Toteutuneita kustannuksia on muodostunut lähes 300.000 €. Toteutus on poikennut suunnitellusta mm. seuraavasti:

-        kallion louhinta on lisääntynyt suunnitelman mukaisesta 3.500 m3:sta 6.350 m3:oon

-        poiskuljetetun louheen tilalle on jouduttu tuomaan täyttömateriaalia lisää n. 3.000 m3.

-        silta- ja katupengerrykset jouduttiin tekemään louhepenkereiksi. Sillalle johtavaan Pirttilahdenkatuun on sijoitettu myös vesi- ja viemärijohdot.

-        Pirttilahdentien/Matikkakadun risteysalueen massanvaihto n. 7000 m3, 68.000 €

Hankkeen rahoitustarve on 150.000 €, joka voidaan rahoittaa talousarvion toteutumatta jäävästä kohteesta Keilanrinteen asuntoalue.

 

2.      Puutarhakadun vesijohdon ja viemärin saneeraus, sekä hulevesiviemärin rakentaminen:

Hankkeeseen on varattu vuodelle 2014 rahoitusta 300.000 € vesijohdon ja jätevesiviemärin saneeraukseen ja 200.000 € hulevesiviemärin rakentamiseen. Kustannuksia kertyy vuoden 2014 loppuun mennessä yhteensä n. 450.000 €, kustannukset kokonaisuutena eivät ylity.  Hulevesiviemärin rahoitustarve on 135.000 € ja se voidaan rahoittaa Puutarhakadun vesijohdon ja jätevesiviemärin saneeraukseen varatusta määrärahasta.

 

 

 

 

 

 

 

3.      Kanervatie:

Hanke on toteutettu pääosin vuonna 2013. Työn loppuunsaattaminen ja viimeistelytyöt ovat aiheuttaneet n. 60.000 € kustannuksen. Lopputyöt voidaan rahoittaa toteutumattomasta kohteesta Petäjätie.

 

4.      Alatorin rakentamisen yhteydessä tehdyt putkisiirrot

 

Alatorin rakentamisen aikana on jouduttu siirtämään ja sijoittamaan uusiin paikkoihin Kuopion Veden vesi- ja viemärijohtoja. Osittain niitä on sijoitettu pysäköintihallin tekniikkakuiluun. Putket on samalla uusittu vaikka ne eivät ikänsä puolesta vielä olisi ollut uusimisen tarpeessa. Putkien uusimisesta ja siirtämisestä on sovittu Alatorin rakennuttajan kanssa. Kuopion Veden kustannuksiksi arvioitiin hankkeen alkuvaiheessa n. 80.000 €.

Alatorin valmistuttua ja lopullisten kustannusten selvittyä on Kuopion Pysäköinti Oy esittänyt, että putkisiirtojen ja niiden huollon varmistavien varusteiden kustannuksista Kuopion Veden osuus olisi 120.887,58 €. Putkisiirtoihin liittyvät kustannukset on käyty yhdessä läpi.

 

Kuopion Veden vuoden 2014 talousarviossa ei ole tähän varattua rahoitusta. Tämä voidaan kuitenkin rahoittaa toteutumattomasta talousarviokohteesta kohteesta Lampitie. 

 

 

Esitys                                            Kohde 1. Ala-Pirttiniemi asuntoalue III rahoitustarve 150.000 € rahoitetaan Kuopion Veden talousarviokohteesta ”Keilanrinteen asuntoalue”.

 

Kohde 2. Puutarhakadun huleveden rakentamisen lisärahoitus 135.000 € rahoitetaan Kuopion Veden talousarviokohteesta ”Puutarhakadun vesi- ja viemärijohtojen saneeraus” .

 

Kohde 3. Kanervatien viimeistelytöiden rahoitus 60.000 € rahoitetaan Kuopion Veden talousarviokohteesta ”Petäjätie”.

 

Kohde 4. Alatorin rakentamisen yhteydessä tehtyjen putkisiirtojen Kuopion Veden osuus 121.000 € rahoitetaan Kuopion Veden talousarviokohteesta ”Lampitie”.

                                                     

                                                      Valmistelija                                                         

Kari Kuosmanen

puh.  044 718 5315

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi

 

 

Päätösehdotus                          Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen

 

Johtokunta hyväksyy verkostopäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                          Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa