Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 03.11.2014/Pykälä 389

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 389

Asianro 1854/00.01.03.00/2014

 

 

Ikäystävällinen Kuopio -ohjelma

 

 

 

                                                          Perusturva- ja terveyslautakunta 21.10.2014 § 90

 

                                                          Perusturva- ja terveyslautakunta 23.9.2014 § 69

 

1.7.2013 voimaan astunut laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista velvoittaa kunnan laatimaan suunnitelman toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelma on laadittava osana kunnan strategista suunnittelua. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain. (Ks. vanhuspalvelulaki 5 §)

 

Kuopion kaupungilla on olemassa oleva kaupunginvaltuuston hyväksymä suunnitelma eli Ikäystävällinen Kuopio –ohjelma. Ohjelma täyttää lakisääteisen velvoitteen suunnitelmaksi ikääntyneiden hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä palvelujen järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Kaupunginjohtajan johtoryhmä on 14.1.2014 antanut toimeksiannon lakisääteisen suunnitelman laatimisesta yhteistyössä vanhusneuvoston ja hyvinvointityöryhmän kanssa. Suunnitelma on hyväksytty vanhusneuvoston kokouksessa 29.4.2014 ja kaupungin hyvinvointityöryhmän kokouksessa 26.5.2014. Suunnitelman hyväksyy kaupunginvaltuusto.

 

 

Vaikutusten arviointi                Lakisääteisen ennakkosuunnittelun toteuttaminen parantaa ikäihmisten palvelujen järjestämistä ja kehittämistä

 

 

Esitys                                              Hoivajohtaja Mari Antikainen:

 

Perusturva- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä Ikäystävällinen Kuopio –ohjelman lakisääteiseksi suunnitelmaksi toimenpiteistä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi.

 

 

                                                          Valmistelija     

Mari Annika Antikainen

puh.  044 718 6401

Satu Villanen

puh. +358 044 718 4913

Heli Norja

puh.  017 18 4000

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta kuulee selonteon Ikäystävällinen Kuopio –ohjelmasta vuosille 2009 – 2030 ja päättää hyväksyä suunnitelman osaltaan seuraavassa lautakunnan kokouksessa 20.10.2014.

 

Päätös                                            Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

 

 

                                                          --------------------------

 

                                                          Perusturva- ja terveyslautakunta 21.10.2014

 

 

Esitys                                              Hoivajohtaja Mari Antikainen:

 

Perusturva- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle Ikäystävällinen Kuopio –ohjelman lakisääteiseksi suunnitelmaksi toimenpiteistä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi.

 

 

                                                          Valmistelija     

Mari Annika Antikainen

puh.  044 718 6401

Satu Villanen

puh. +358 044 718 4913

Heli Norja

puh.  017 18 4000

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy hoivajohtajan esityksen.

 

Päätös                                            Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan

ehdotuksen.

 

 

Liitteet

2

1854/2014 Ikäystävällinen Kuopio -ohjelma 2009 - 2030

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. esittää kv:lle perusturva- ja terveyslautakunnan esityksen hyväksyttäväksi.

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa