Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 03.11.2014/Pykälä 393

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 393

Asianro 6749/01.01.00/2014

 

 

Viiden määräaikaisen toimistosihteerin viran jatkaminen sekä kolmen määräaikaisen toimistosihteerin viran perustaminen ajalle 1.1.2015 - 31.12.2016

 

 

 

                                                          Perusturva- ja terveyslautakunta 21.10.2014 § 82

 

Itä-Suomen aluehallintovirasto velvoittaa Kuopion kaupunkia saattamaan toimeentulotukihakemusten käsittelyajat toimeentulotukilain edellyttämälle tasolle pysyvästi 1.11.2014 mennessä. Koska Kuopion kaupunki ei ole saanut hakemusten käsittelyaikoja lain mukaisiksi maalis-elokuussa 2014, harkitsee Itä-Suomen aluehallintovirasto määräyksen antamista asiassa sakon uhalla. Asiaan liittyvä Itä-Suomen aluehallintovirastolle annettu selvitys on ollut perusturva- ja terveyslautakunnan käsiteltävänä 23.9.2014 (73 §)

 

Kuopiossa ajalla 1.1.- 31.7.2014 saapuneista toimeentulotukihakemuksista 59 % on käsitelty toimeentulotukilain velvoittamassa käsittelyajassa ja käsittelyaika on ylittänyt lain velvoittaman ajan 41 %:ssa hakemuksista. Ajalla 1.8.–31.8.2014 49 % ja ajalla 1.9.–30.9.2014 14 % saapuneista toimeentulotukihakemuksista käsittelyaika on ylittänyt lain velvoittaman 7 arkipäivän.

 

Käsittelyaika on saatu kesän jälkeen ensimmäisen kerran lain vaatimalle tasolle 18.9.2014. 10.10.2014 käsittelemme Kuopiossa 1.10.2014 saapuneita toimeentulotukihakemuksia eli käsittelyaika on tällä hetkellä 7 arkipäivää.

 

Toimeentulotukihakemusten määrä on lisääntynyt ajalla 1.1.–31.8.2014 välisenä aikana noin 21 % henkilöresurssien pysyessä ennallaan. Pelkästään työn sisäisellä organisoinnilla ja esimerkiksi tekemällä pidempikestoisia toimeentulotukipäätöksi, emme ole pystyneet käsittelemään toimeentulotukihakemuksia lain velvoittamassa ajassa. 

 

                                                          Kokoaikaisina etuuskäsittelijöinä työskentelee tällä hetkellä 18 henkilöä sekä yksi määräaikainen käsittelijä 31.10.2014 saakka. Lisäksi yhden palveluohjaajan sekä maahanmuuttosihteerin työajasta 70 % käytetään etuuskäsittelyyn, jolloin Kuopiossa etuuskäsittelyn kokonaisresurssit ovat siis 19,4 henkilöä sisältäen myös Nilsiän ja Maaningan etuuskäsittelijät.

 

Lisäksi aikuissosiaalityön ja työllistymisen päällikkö Pirjo Oksanen on velvoittanut 20.8.2014 myös sosiaalityöntekijöitä osallistumaan kirjallisten toimeentulotukihakemusten käsittelyyn toistaiseksi yhden työpäivän verran viikossa, jotta syntynyttä ruuhkaa saadaan purettua. Kuopiossa sosiaalityöntekijät ovat jo ennen edellä mainittua velvoitetta käsitelleet ajalla 1.1.–31.7.2014 saapuneista toimeentulotukihakemuksista 32 %. Tämä on kuitenkin pois tehtävästä sosiaalityöstä ja pitkittää näin ollen asiakkaiden palveluprosesseja.

 

Etuuskäsittelyn ruuhkien purkamiseen saatiin viimein syyskuun 2014 alusta lukien kaksi määräaikaista käsittelijää. Lisäksi etuuskäsittelyssä käytetään loppusyksyn ja vuodenvaihteen aikana tarvittaessa sosiaalialan opiskelijoita tai etuuskäsittelyssä kesätöissä olleita opiskelijoita ns. ekstraajina (tekevät työtä määräaikaisina), mikäli heitä vain on saatavilla. Tästä toimintamallista on hyviä kokemuksia loppuvuodesta 2013. Toimeentulotukihakemusten käsittelyaikojen pitäminen lain mukaisella tasolla edellyttää siis väistämättä lisäresursseja sekä toimeentulotuen neuvontaan että etuuskäsittelyyn.

 

Kuopion kaupunginhallitus on 2.12.2014 (415 §) päättänyt viiden määräaikaisen toimistosihteerin viran jatkamisesta ajalle 1.1.–31.12.2014. Esitämme, että näiden viiden määräaikaisen etuuskäsittelijän virkoja jatketaan 31.12.2016 saakka. Lisäksi esitämme kolmea uutta määräaikaista virkaa etuuskäsittelyyn 31.12.2016 saakka, jotta tämän hetkiset toimeentulotukihakemukset pystytään käsittelemään lain vaatimassa määräajassa. Virkoja haetaan perustettavaksi määräaikaisiksi, koska perustoimeentulotuki on siirtymässä Kelan käsiteltäväksi 1.1.2017 alkaen. Määräaikaisten virkojen täyttäminen on välttämätöntä, jotta toimeentulotukihakemukset saadaan käsiteltyä toimeentulotukilain velvoittamassa ajassa.

 

Edellä esitetyt kahdeksan määräaikaista virkaa ajalle 1.1.2015–31.12.2016 on tarkoitus täyttää siten, että kuusi täytetään toimeentulotukihakemusten käsittelyyn ja yksi sosiaaliviraston neuvonnan asiakaspalveluun. Kaksi virkaa on tarkoitus täyttää joustavasti ainoastaan silloin, kun toimeentulotukihakemusten lakisääteinen käsittelyaika on uhkana ylittyä. Kyseinen järjestely vaatii osaavaa sekä perehdytettyä työvoimaa reserviin, jotta kiiretilanteeseen on mahdollista palkata viipymättä sijainen.

 

 

Valmistelija

Pirjo Oksanen

puh.  044 718 1711

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle

 

-         viiden (5) määräaikaisen toimistosihteerin viran jatkamista ajalle 1.1.2015–31.12.2016 ja

 

-         kolmen (3) uuden määräaikaisen toimistosihteerin viran perustamista etuuskäsittelyyn ajalle 1.1.2015–31.12.2016

 

 

Päätös                                            Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

 

 

                                                          Lausunto 29.10.2014

                                                          Työnantajapalvelu:

 

Työnantajapalvelu puoltaa esitettyjen viiden määräaikaisen toimistosihteerin viran jatkamista ajalle 1.1.2015–31.12.2016 ja kolmen uuden määräaikaisen toimistosihteerin viran perustamista etuuskäsittelyyn ajalle 1.1.2015–31.12.2016. Virkojen täytössä on pyrittävä sisäiseen täyttöön. Kunnallisesta viranhaltijasta annettu laki antaa tähän mahdollisuuden. Sen mukaan virkasuhteeseen voidaan avoimesta hausta poiketen ottaa ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä on avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi.

 

                                                          Toimistosihteerin virkojen kelpoisuusvaatimuksena on merkonomin, tradenomin tai sosionomin koulutus.

 

                                                          Edellä mainittujen kahdeksan viran määräaikaisuuden perusteena ovat toimeentulohakemusruuhkan purkaminen, toimintojen mahdolliset uudelleen järjestelyt sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen toteuttamisen yhteydessä ja toimeentulotuen perusosan siirron yhteydessä Kelalle. Kelalle siirrettävien tehtävien osalta ei ole tiedossa tapahtuuko tehtävien siirto kunnilta Kelalle liikkeen luovutuksena.

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. hyväksyy perusturva- ja terveyslautakunnan esityksen.

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa