Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 03.11.2014/Pykälä 394

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 394

Asianro 1/00.02.01/2014

 

 

Kh:n tiedonantoja

 

 

 

Kh:lle saapuneet kirjeet:

 

6833/2014                                     IS-Hankinta Oy:n hallitus on päättänyt alentaa kaikkien osakkaidensa vuoden 2014 kolmatta, eli viimeistä vuosimaksua 40 %:lla. Alennus on toimeenpantu syyskuun laskutuksen yhteydessä. Lisäksi hallitus on hyväksynyt vuoden 2015 vuosimaksujen alentumisen. Yhtiön asiakaspohjan laajentuessa ja toimittajilta perittävien komissiotuottojen kasvaessa, pystyy yhtiö alentamaan vuodelle 2014 päätetyn vuosimaksun tasoa noin puoleen vuodelle 2015. Vuoden 2015 vuosimaksuksi vahvistetaan 129 252,50 euroa. Jälj. Talous- ja strategiapalvelu.

 

6841/2014                                     Pohjois-Savon ELY-keskus tiedottaa, että vesihuoltoavustukset yhdyskuntien vedenhankintaa ja viemäröintiä sekä jätevesien käsittelyä ja sen yhteydessä syntyvän lietteen hyötykäyttöä palveleviin toimenpiteisiin, jotka on suunniteltu tehtäväksi vuoden 2015, julistetaan haettaviksi. Hakuaika päättyy 30.11.2014. Jälj. Kuopion Vesi ja kaupunkiympäristön palvelualue.

 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 67 §:n mukainen purkamisaikomuksesta tiedottaminen. Yksityishenkilöt ovat hakeneet rakennuksilleen purkamislupaa Julkulassa.

 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 67 §:n mukainen purkamisaikomuksesta tiedottaminen. Kuopion Matkailuyhdistys ry on hakenut rakennukselleen purkamislupaa sekä uudisrakennuksen rakentamislupaa Puijolla.

 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on ennakkoarvioiden mukaan saamassa yli 10 M€:n ylimääräisen laskun. Kyse on viisi vuotta voimassa olleen vammaispalvelulain aiheuttamasta taannehtivasta velasta kunnille vuonna 2014.

 

Kiinteistö Oy Kuopion Keskuskentän velan ehtoja muutetaan kuulumaan seuraavasti: Luoton korko on kiinteä 17.9.2014–18.9.2017 välisen ajan. Luoton korkoehdot sovitaan uudelleen 18.9.2014 mennessä. Kaupungin takaaman lainan tämän hetkinen määrä on 2 165 194 euroa ja laina-aikaa jäljellä noin 15 vuotta.

 

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015.

 

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymävaltuuston pöytäkirja 7/23.10.2014.

 

Maaseutulautakunnan pöytäkirja 2/23.10.2014.

 

Pohjois-Savon liiton maakuntahallituksen pöytäkirjanote 27.10.2014 § 112, koskien Pohjois-Savon maakuntakaavaehdotuksen 2030 hyväksymistä nähtäville asetettavaksi. Maakuntakaavaehdotus on nähtävillä 7.11.–19.12.2014.

 

 

Seuraavat konsernipalvelun ja vetovoimaisuuden palvelualueen viranhaltijoiden päätökset ajalta 20.10.–26.10.2014:

 

Asianro

Päätöksentekijä

Asiakirjan tyyppi

§ /
vuosi

Päätöspvm

Otsikko

6839/2014

asiakaspäällikkö - VVP Asiakaspäällikkö

Henkilöstöasiat

1 § / 2014

20.10.2014

Oman auton käyttöoikeuden myöntäminen

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. merkitsee edellä olevat asiat tiedoksi ja päättää, etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja ettei edellä mainituissa pöytäkirjoissa olevia päätöksiä oteta kh:n käsiteltäväksi.

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa