Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 16.12.2014/Pykälä 121

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 121

Asianro 7193/11.03.05/2014

 

 

Kuopion luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, toimintaohjelma 2014 - 2020 / hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen lausunto

 

 

Palvelupäällikkö Hannu Pöllä
Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut

 

 

Kuopion luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma 2014-2020 on valmisteltu Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen alueellisissa ympäristöpalveluissa yhteistyössä työryhmän kanssa, johon ovat kuuluneet strategisen maankäytön suunnittelun, kaupunkiympäristön suunnittelupalvelujen, rakentamisen ja kunnossapidon, maaomaisuuden hallintapalvelujen, omatoimisen hyvinvoinnin palvelujen sekä Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistyksen edustajat. Ohjelman liitteeseen on koottu yksityismetsien hoidossa noudatettavia hoitosuosituksia yhteistyössä Suomen metsäkeskuksen ja Metsänomistajien liiton edustajien kanssa.

 

Monimuotoisuusohjelman toimenpiteet ovat ohjeellisia ja ne toteutuvat suureksi osaksi muiden suunnitelmien ja ohjelmien kautta. Toimenpiteet on tarkoitettu otettavaksi huomioon maankäytön suunnittelussa, viheralueiden suunnittelussa ja hoidossa sekä muissa toiminnoissa. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue vastuutetaan toimintaohjelmassa monella tavoin edistämään Kuopion luonnon monimuotoisuuden turvaamista. Liikkumisen ja virkistyskäytön ohjaaminen ja niihin liittyvä rakentaminen sekä tietoisuuden lisääminen luonnon monimuotoisuuteen liittyvissä asioissa ovat niistä ehkä tärkeimmät.

 

Kuopion luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma on hyvä kooste tavoitteista, toimintaperiaatteista ja toimenpiteistä eri palvelualueiden toiminnassa huomioon otettavista, luonnon monimuotoisuuteen liittyvistä seikoista.

 

Vaikutusten arviointi                Kaikki vaikutukset neutraaleja.

 

Esitys                                              Esitän hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan lausunnoksi ympäristö- ja rakennuslautakunnalle, että toimintaohjelma on laadittu riittävän yleisellä tasolla ja sen ohjeistuksessa painottuu periaatteet, mikä antaa hyvät edellytykset monimuotoisuusohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi ja yhteensovittamiseksi muiden tavoitteiden kanssa palvelualueiden hankkeiden ja toimintojen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

 

Liitteet

14

7193/2014 Monimuotoisuusohjelmaluonnos

 

                                                          Valmistelija                                                           

Hannu Pöllä

puh.  044 718 2520

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä palvelupäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Esa Pitkänen poistui kokouksesta klo 17.35 tämän asian käsittelyn aikana.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa