Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 16.12.2014/Pykälä 113

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 113

Asianro 8188/00.01.01/2014

 

 

Kuopion kansalaisopiston organisaatiomuutos

 

 

Kansalaisopiston rehtori Kirsti Turunen
Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut

 

 

                                                          Taustaa

 

Erilaiset yhteiskunnalliset ja maailmanlaajuiset muutostrendit luovat jatkuvia paineita organisaatioiden oppimiselle ja osaamisen kehittämiselle. Muutoksissa menestyminen kulminoituu organisaatioiden innovatiivisuuteen ja taitoon uudistaa osaamistaan. Muutoshaasteista selviytyäkseen organisaatioiden on kyettävä hahmottamaan toimintaympäristöään kokonaisuutena sekä selvitettävä, miten ulkoiset muutosvoimat vaikuttavat organisaation toimintaan ja osaamistarpeeseen.

 

Henkilöstön kehittäminen lähtee asiakkaiden palvelutarpeista ja niiden tunnistamiseen perustuvasta asiakaslähtöisestä toimintatapojen kehittämisestä. Kaupunki vastaa työnantajana siitä, että työntekijä voi suoriutua työstään myös toimintaa, tehtävää työtä tai työmenetelmiä muutettaessa tai kehitettäessä. Henkilöstön osaamisen kehittämiseen kuuluu strategisesta osaamisesta ja perusosaamisesta huolehtimisen lisäksi suunnitelmallinen pyrkimys käänteentekevien, palvelualueen toimintaa parantavien ratkaisujen löytämiseen.

 

Organisaatioiden nykyisessä toimintaympäristössä ennakoitavuus on haasteellista ja tapahtumat monin tavoin toisiinsa kietoutuneita. Alueellisten rakennemuutosten myötä opiston on kyettävä palvelemaan yhä suurempaa aluetta ja organisoitava hajallaan oleva henkilöstö parhaalla mahdollisella tavalla.

 

Kuopion kaupungin henkilöstöstrategiassa tuodaan esille kokonaisvaltaisen johtamisen merkitys. Uudella organisaatiomallilla kansalaisopisto pyrkii omalta osaltaan toteuttamaan kaupungin henkilöstöstrategiaa.

 

Prosessi

 

Kansalaisopiston vanha organisaatiomalli on tehty ennen kuntaliitoksia ja on vastannut siis hyvin erilaiseen tarpeeseen (ydinopisto, pienempi kokonaisuus, erilaiset oppimiskäsitykset ja asiakkaat). Nykyiseen opistoon kuuluu laaja maantieteellinen alue, sopimuskuntia ja hyvin erilaisia oppijoita erilaisine tarpeineen.

 

Kansalaisopiston henkilökunta osallistui keväällä 2014 (8 eri henkilöstöryhmien edustajaa) Opetushallituksen rahoittamaan Muutosjohtaminen kansalaisopistoissa -koulutukseen, jossa pohdittiin mm. hallinto- ja toimintarakenteiden merkitystä toiminnan prosessien tehostamisen näkökulmasta.

 

Koulutuksen myötä vahvistui käsityksemme siitä, että tarvitsemme kokonaisvaltaisempaa näkemystä omasta organisaatiostamme. Erilaisten ryhmien ja verkostojen tavoitteellisella ja tietoisella rakentamisella luomme osallistavammat toimintamallit, joiden kautta lisäämme vuorovaikutusta ja keskustelua eri henkilöstöryhmien välillä. Keihään kärjiksi nostimme asiakaslähtöisyyden, viestinnän, verkostoitumisen ja pedagogisen näkökulman vahvistamisen.

 

Organisaatiossamme on tilaa osaamisen kehittymiselle

 

Organisaatiomuutoksen myötä pyrimme toiminnalliseen yhteisöön ja varmistamaan osaamisen kehittämisen jatkossakin. Uudessa organisaatiossa määriteltyjen tiimien ja ryhmien lisäksi toiminnan arjessa on läsnä vahvasti myös spontaanisti, jotakin tiettyä asiaa varten syntyviä epävirallisia ryhmiä, jotka eroavat virallisista työryhmistä. Tähän toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista, tehtävää ei ole määrätty etukäteen ja toiminta kehittää osallistujien osaamista (abstraktien asioiden konkretisointi, jonka tuloksena yhteisö tuottaa mm. välineitä ja ohjeita).

 

Tavoite

 

Uuden organisaatiomallin avulla pyrimme vastamaan yhteiskunnan haasteisiin muutoksessa ja huolehtimaan henkilöstön hyvinvoinnista pystyäksemme tuottamaan kuntalaisille lupaamiamme laadukkaita hyvinvointia edistäviä palveluja. Tavoitteena on myös huomioida entistä paremmin kaupunki- ja maaseutualueiden erityispiirteet kansalaisopistopalveluiden tuottamisessa sekä yhtenäistää Kuopion maaseutualueiden ja sopimuskuntien käytäntöjä.

 

Liitteenä kuvaus uudesta 1.1.2015 käyttöön otettavasta Kuopion kansalaisopiston organisaatiomallista.

 

Vaikutusten arviointi                Vaikutukset ihmisiin: palvelujen saatavuus ja laatu paranee.

Vaikutukset ympäristöön ja ilmastoon: neutraali.

Vaikutukset kunnan talouteen ja henkilöstöön: neutraali.

Vaikutukset yrityksiin: neutraali.

 

Esitys                                              Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää, että Kuopion kansalaisopisto ottaa uuden organisaatiomallin käyttöön 1.1.2015 alkaen.

 

Liitteet

1

8188/2014 Organisaatio

 

                                                          Valmistelija                                                           

Kirsti Turunen

puh.  044 718 4701

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä kansalaisopiston rehtorin esityksen.

 

Päätös                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Kirsti Turunen poistui kokouksesta klo 16.07 tämän asian käsittelyn jälkeen.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa