Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 16.12.2014/Pykälä 116

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 116

Asianro 8260/02.05.00.00/2014

 

 

Asiakasmaksujen ja taksojen linjaukset 2015 / ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Heli Norja
Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen tulotavoite määräytyy kaupunginvaltuuston talousarvion mukaisesti. Kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2015 talousarviosta kokouksessaan 15.12.2015.

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen / ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut käsittää kansalaisopiston ja kansalaistoiminnan aktivoinnin kokonaisuuden. Tulotavoite kaupunginvaltuuston talousarviossa vuodelle 2015 asiakasmaksujen osalta kasvaa tämän hetken valmistelutiedon mukaan kansalaistoiminnan aktivoinnin puolella 20.000€ ja kansalaisopistolla 30.000 euroa vuoden 2014 talousarvion tasosta. Käyttömaksujen korotusvaatimus johtuu kaupungin yleisestä taloustilanteesta. Toimintasäännön mukaan käyttömaksujen määräytymisen perusteista päättää hyvinvoinnin edistämisen lautakunta.

 

Käyttömaksujen perusteiden määrittelyn lähtökohtana on taloustilanteen lisäksi kaupungin strategia ja siitä johdettavat vuodelle 2015 asetettavat tavoitteet sekä aiemmin käyttömaksujen käyttöön otosta ja niiden suuruuden määräytymisestä tehdyt päätökset. Keskeisimmät ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palveluita koskevat strategiset painotukset ovat asiakaslähtöiset ja ennalta ehkäisevät palvelut. Lisäksi käyttömaksujen perusteiden valmistelun erityisinä lähtökohtina on ollut syrjäytymisen ehkäisy ja ikäystävällisen Kuopion kehittäminen. Lisäksi linjauksissa on huomioitu kuntaliitossopimuksissa sovitut asiat.

 

Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palveluiden tehtävänä on aktivoida kaupunkilaisia ottamaan vastuuta omasta hyvinvoinnistaan ja terveydestään. Ennaltaehkäisy on johtavana ajatuksena. Tavoitteenamme on etsiä yksittäiset henkilöt ja kohderyhmät, joiden kohdalla toimenpiteet ja tukeminen on vaikuttavinta. Prioriteetissa ovat lapset ja nuoret, ikääntyneet sekä erityisryhmät mm. työttömät, mielenterveyskuntoutujat, vähävaraiset.  Hallien kuntosali- ja uintimaksut ovat nousemassa joka tapauksessa. Liikunnan aktivoinnin kausi- ja kurssimaksujen tulisi sen vuoksi pysyä vuoden 2014 tasolla, ettei monipuolisen liikkumisen mahdollisuus esty juuri niitä palveluita eniten tarvitsevilta.

 

Vuonna 2014 Nilsiän musiikki- ja tanssileirin leirimaksuja korotettiin kipukynnykselle saakka. Mikäli leirimaksuja korotetaan nyt lisää, tämä vaikuttaa osallistujamäärään ja samalla leirimaksuista kertyviin tuloihin niitä vähentäen. Vuonna 2014 leirimaksujen toteuma oli 45 370 €, kun leiriläisiä oli yhteensä 160. Vuonna 2015 leirin vetovoimaa lisätään ja markkinointia tehostetaan edelleen. Leirille odotetaan 180 osallistujaa. Arvion mukaan leirimaksuista kertyvät tulot ovat tällöin 51 040 € ja korotus vuoteen 2014 nähden 12,5 %.

 

Mantun talolta on vuokrattavissa koko talo, sali tai kahvio. Mantun taloa luovutetaan järjestöjen, yhteisöjen ja yksityisten käyttöön. Tilojen varauksista ja vuokrien perinnästä huolehtii Nilsiän palvelupiste, p. 044 748 2220.

 

Nilsiän käyttömaksujen hinnastoon lisätään Nilsiän Mantun käytöstä yrityksiltä ja kaupallisilta yhteisöiltä perittävät vuokrat, joita korotetaan n. 10 %:

 

Vaikutusten arviointi                Ilmastopoliittisen ohjelman näkökulmasta päätösehdotus on neutraali.

 

Esitys                                              Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta linjaa käyttömaksujen tarkistusten perusteet vuodelle 2015 seuraavasti:

 

1.       Kino Kuvakukkoon elokuvatoiminnanohjaaja esittää vajaan 10 % korotusta (0,50€) sekä normaalihintaiseen, että alennuslippuun. Markkinatilanteesta johtuen korotus ei voi olla suurempi. 

2.       Liikunnanaktivoinnin erityisryhmien kausimaksu (13x) 29€ ja erityisryhmien startti- ja jatkokurssien ohjausmaksut (5 x) 18€ pidetään samoina.

Muita liikunnan aktivoinnin maksuja voidaan korottaa 10-15% (mm. luennot, liikuntavälineiden vuokraus, testien tekeminen).

 

3.       Mantun talon käytöstä perittävät vuokrat 1.1.2015 alkaen, hintoihin sisältyy alv:

 

Manttu

€/tilaisuus alle 2 h

€/tilaisuus 2-4 h

€/tilaisuus yli 4 h

koko talo

85

165

250

sali

65

130

200

kahvio

35

65

100

 

Kaupungin hallintokuntien sekä nilsiäläisten yleishyödyllisten yhdistysten ja yhteisöjen avoimet tilaisuuden ovat maksuttomia. Kuopion konservatorion / Nilsiän musiikkiopiston Mantulla olevista tilaisuuksista ei peritä vuokraa. Mantulla olevan elokuvatoiminnan osalta noudatetaan erillistä sopimusta.

 

4.       Kansalaisopistossa kevätlukukauden 2015 kurssit ja kurssimaksut on jo ilmoitettu, joten niitä ei voida muuttaa. Seuraavaa lukuvuotta varten ollaan työstämässä hinnoittelun yhtenäistämistä erityisesti maaseutualueilla. Kun esitys on valmis, se tuodaan lautakunnalle vuoden 2015 keväällä.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Heli Norja

puh.  017 18 4000

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa