Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 17.12.2014/Pykälä 62

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 62

Asianro 2309/02.02.00/2012

 

 

Talousarvio vuodelle 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 - 2018

 

 

Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen
Kuopion Vesi Liikelaitos

 

 

Kuopion Veden talousarvio vuodelle 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015- 2018 perustuvat Kuopion kaupungin ja Kuopion Vesi Liike-laitoksen strategisiin tavoitteisiin. Kuopion Veden toiminnan ja suunnittelun lähtökohtana on taata toimiva ja edullinen vesihuolto toiminta-alueellaan.

 

Kaupunginjohtajan ta- tiimissä 28.10.2014 on sovittu lisäsopeutustoimenpiteistä, joiden vaikutus Kuopion Vedelle on 54 350 euroa. Näin ollen Kuopion Veden tulostavoite (ilman Maaningan lukuja) on 303 000 euroa.

 

Maaningan kunnan vesihuolto liittyy v. 2015 alusta Kuopion Veden hoidetta- vaksi.

 

Talousarvioesityksessä Kuopion Veden liikevaihto Maaninka mukaan lukien vuonna 2015 on 22,3 M€ (TA 2014 20,5 M€).  Vuoden 2015 liikevaihto sisältää 8 %:n taksankorotuksen jätevesimaksuun ja muihin maksuihin 3:n % korotuksen. 

 

Käyttökustannukset ovat 10,1 M€ (TA 2014 9,3 M€) Käyttökustannukset nousevat n. 8 % edellisvuoteen verrattuna. Puolet korotuksesta aiheutuu Maaningan vesihuollon kustannuksista.

 

Investointitaso on hyvin korkea, 11,7 M€. Tästä summasta verkostoinvestointien osuus on 7,4 M€ ja laitosinvestointien osuus 4,3 M€.  Laitosinvestointeja vuonna 2015 nostaa Lehtoniemen (2,5 M€) jätevedenpuhdistamon saneerauksen loppurahoitus. Vuonna 2015 joudutaan ottamaan lainaa kaupungilta n. 3, 5 M€ investointien rahoittamiseen.

 

Henkilöstökulut perustuvat Kuopion Veden päivitettyyn henkilöstösuunnitelmaan. Kuopion Vedelle rekrytoidaan 6 uutta vakituista henkilöä vuoden 2015 aikana.  Eläkkeelle jää 5 henkilöä vuonna 2015.

Maaningan kunnalta siirtyy Kuopion Vedelle 3 henkilöä 1.1.2015.

 

Seuraavassa on esitetty Kuopion Veden liikevaihto, käyttökustannukset ja toimintakate vuoden 2013 tilinpäätöksessä sekä vuosien 2014 ja 2015 talousarvioissa.

 

(1 000 €)                                       TP 2013             TA 2014             TA 2015                                                      

Liikevaihto                                   19 976               20 500                22 260

Liiketoiminnan kulut                    8 701                  9 300                10 136                           

Toimintakate   11 275                11 200             12 124              

 

 

Seuraavassa on esitetty Kuopion Veden investoinnit vuosina 2012-2014.

 

(1 000 €)                                       TP 2013             TA 2014             TA 2015

 

Investoinnit                                   16 184               15 590               11 705

Tulot                                                    882                          0                        0

Investoinnit netto                         15 302              15 590               11 705

 

Investoinnit jakautuvat verkosto- ja laitosinvestointeihin seuraavasti:

 

(1 000 €)                                       TP 2013             TA 2014             TA 2015

 

Verkosto                                      6 618                   4 100                   7 425

Laitokset                                      9 566                 11 490                  4 280

 

Yhteensä                                      16 184               15 590                 11 705

 

Suurimpia verkostosaneerauskohteita ovat Niuvan linja, Inkilänmäenkatu ja Puutarhakatu - Puijonlaaksontie ja Leväsentie. Vesihuoltoverkoston tärkeimpiä uudiskohteita ovat Keilanranta ja Hiltulanlahti.

 

Kuopion Vesi Liikelaitoksen työhyvinvointitoimikunta on käsittelyt talousarviota henkilöstön osalta kokouksessaan 3.9.2014 ja todennut seuraavaa: Henkilöstösuunnitelma on hyvin laadittu. Suunnitelmassa on huomioitu ennakoivasti tuleva eläkepoistuma ja uusien henkilöiden mentorointi.

 

Mikäli kaupunginvaltuusto muuttaa talousarviokokouksessaan 15.12.2014 Kuopion Vesi Liikelaitoksen v. 2015 tavoitteita, esitellään muutettu talousarvio kokouksessa.

 

Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Kirsi Laamanen, p. 017 185 351, ja talouspäällikkö Kirsti Sinkkonen, p. 017 185 352.Vaikutusten arviointi

 

 

 

Liitteet

1

Talousarvio vuodelle 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 - 2018

 

                                                      Valmistelija                                                         

Kirsti Sinkkonen

puh.  017 18 5352

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi

 

 

Päätösehdotus                          Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen

 

Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvion vuodelle 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2015 - 2018.

 

 

Päätös                                          Toimitusjohtaja korjasi talousarvion sivun 1, Kv:n asettamat tavoitteet vuodelle 2015, teknisen virheen:

Uutta lainaa otettiin v. 2013 lopulla 3 M€ ja v. 2014 - 2015 aikana n. 12,5 M€.

 

Korjattu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa