Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 17.12.2014/Pykälä 230

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 230

Asianro 7061/10.00.00.01/2014

 

 

Mölymäen yleinen arkkitehtuurikilpailu 9.1. - 8.5.2015, Presidentinkatu 1-3

 

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

 

 

Kilpailun lähtökohdat               Oppilaitosten käytössä olevan kilpailualueen muuttaminen asuntoalueeksi on tullut ajankohtaiseksi Savon koulutuskuntayhtymän tehtyä periaatepäätöksen nykyisten toimintojen siirtämisestä Savilahteen.

 

Presidentinkadun ympäristöä on lähdetty kehittämään arkkitehtikilpailun kautta kaupunginhallituksen 17.12.2007 hyväksymän arkkitehtuuripoliittinen ohjelman (Kuopion arkkitehtuuri ja kaupunkirakennustaide) mukaisesti.

 

Kilpailun järjestäjät                   Savon koulutuskuntayhtymä järjestää yhdessä Kuopion kaupungin kanssa Mölymäen yleisen arkkitehtuurikilpailun. Käytännön järjestelyistä vastaa Kuopion kaupungin asemakaavoitus yhdessä Savon koulutuskuntayhtymän kanssa.

 

Kilpailun tarkoitus                      Tarkoituksena on löytää kilpailualueelle hyvin sopiva ja toimiva arkkitehtuurisesti korkeatasoinen suunnitelma, jonka pohjalta asemakaavan muutos ja rakentaminen voidaan toteuttaa.

 

Kilpailuohjelmassa ei aseteta rakentamisen tehokkuudelle ja korkeudelle rajoituksia, vaan ne ratkaistaan kilpailutöiden arvioinnin yhteydessä.

 

Kilpailualue                                   Kilpailualue käsittää 8.kaupunginosan (Haapaniemi) korttelin 10 (Presidentinkatu 1-3), jossa sijaitsevat Savon koulutuskuntayhtymän oppilaitosrakennukset (ammattikoulu ja entinen kauppaoppilaitos). Kilpailualueen laajuus on noin 5,7 ha.

 

Kilpailualue sijaitsee keskustan välittömässä läheisyydessä mäellä, josta avautuvat laajat näkymät mm. keskustaan, Puijolle ja Kallavedelle. Kilpailualue on näkyvällä paikalla ja sillä on merkittävä asema Kuopion kaupunkikuvassa.

 

Myös kilpailualuetta ympäröivälle tarkastelualueelle, joka sisältää mm. raviradan alueen, saa esittää kilpailualueen lähiympäristöön liittymisen kannalta oleellisia kulkuyhteyksiä ja toimintoja.

 

Maanomistus, maanvuokraus ja rakennusoikeus

 

Kilpailualueella sijaitsevan tontin 297-8-10-1 (entinen kauppaoppilaitoksen alue) omistaa Kuopion kaupunki. Tontin pinta-ala on 14 510 m². Tontti on vuokrattu Savon koulutuskuntayhtymälle 31.12.2045 saakka. Toisen kilpailualueella olevan tontin 297-8-10-12 (ammattikoulun alue) omistaa Savon koulutuskuntayhtymä. Tontin pinta-ala on 42 346 m². Molemmilla tonteilla on voimassa olevassa asemakaavassa alueenkäytöntehokkuus e=1.0 (toteutunut e=1.05).

 

Kaupunki omistaa kilpailun tarkastelualueella olevan maan.

 

Yleiskaava ja asemakaava       Keskeisen kaupunkialueen yleiskaava on kilpailualueen tavoitteiden näkökulmasta vanhentunut. Siinä kilpailualue on osoitettu julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi. Parhaillaan laaditaan keskustan yleiskaavaa, joka korvaa keskeisen kaupunkialueen yleiskaavan.

 

Asemakaavassa kilpailualue on osoitettu opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi. Asemakaavassa esitetty rakennusoikeus tai tontin käyttötarkoitus eivät ole ideasuunnitelman ja asemakaavan muutoksen lähtökohta, vaan ne määritellään uudelleen kilpailutuloksen pohjalta.

 

Kilpailualueelle on tavoitteena rakentaa pääasiassa asuntoja.

 

Nykyinen rakennuskanta ja rakennussuojelu

 

Kilpailualueella sijaitsee useita eri vaiheissa toteutettuja oppilaitosrakennuksia. Rakennusten tekninen kunto on tyydyttävä.

 

Alueella sijaitsevista rakennuksista on laadittu rakennushistoriaselvitys. Vuonna 1959 rakennetut ammattikoulun päärakennus ja kauppaoppilaitoksen vanhin osa nähdään kokonaisuudessa arvokkaimmiksi osiksi.

 

Kilpailun avulla pyritään ratkaisemaan tulevassa asemakaavassa mahdollisesti suojeltaviksi osoitetut rakennukset.

 

Kilpailun käsittelyvaiheet        Mölymäen arkkitehtuurikilpailun kilpailuohjelmaa on esitelty kaupunkisuunnitteluryhmässä ja Savon koulutuskuntayhtymän hallitus on hyväksynyt osaltaan kilpailuohjelman 28.11.2014. Savon koulutuskuntayhtymän ja kaupungin kesken laaditaan asemakaavan käynnistämissopimus asemakaavavaiheessa ja maankäyttösopimus ennen asemakaavan hyväksymistä.

 

Kilpailuohjelma esitellään kokouksessa. Kilpailuohjelmaan voidaan tehdä teknisluonteisia tarkistuksia.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta nimeää edustajansa palkintolautakuntaan ja merkitsee kilpailuohjelman tiedoksi. Kilpailuohjelma on esitetty kokoukseen 15.12.2014 kaupunginhallitukselle, joka nimeää edustajansa palkintolautakuntaan ja hyväksyy kilpailuohjelman.

 

Viiteaineisto

2

7061/2014 Mölymäen kilpailuohjelmaluonnos (ei julkinen, jaetaan lautakunnan jäsenille)

 

Kilpailuohjelmaluonnos on listan viitteenä (ei julkinen). Lopullinen kilpailuohjelma jaetaan kokouksessa. Kilpailuohjelma liitteineen julkaistaan Kuopion kaupungin internetsivuilla vasta kilpailun julkistamispäivänä 9.1.2015.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Pauli Sonninen

puh. +358 044 718 5439

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Merkitään, että tämä asia käsiteltiin asian nro 3 jälkeen.

 

Merkitään, että Markku Söderström poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

Esittelijä täydensi esitystä siten, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy kilpailuohjelman edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi ja nimeää edustajansa palkintolautakuntaan.

 

Täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja lautakunta nimesi Jaakko Kosusen edustajakseen palkintolautakuntaan.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa