Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 17.12.2014/Pykälä 232

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 232

Asianro 7344/10.02.03/2013

 

 

Tiedonanto valmistelusta / Asemakaavan muutos / Minna Canthin katu 11

 

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

 

 

Minna Canthin kadun, Vahtivuorenkadun ja Sepänkadun kulmaukseen, 2. kaupunginosan (Vahtivuori) korttelin 33 tontille 1. valmistellaan asemakaavan muutosta.

 

Asemakaavan muutoksella on tarkoitus korottaa Minna Canthin kadun varrella sijaitsevaa rakennusta sekä sijoittaa uudisrakentamista Vahtivuorenkadun ja Sepänkadun kulmaukseen Sepänkadun varrelta purettavan rakennuksen tilalle. Samalla selvitetään tarvittavat leikki- ja oleskelutilat sekä autopaikat, jotka pyritään toteuttamaan tontille.

 

Kohteeseen on laadittu kuusi valmisteluvaiheen vaihtoehtoa, joissa Minna Canthin kadun varren rakennusta on korotettu joko yhdellä tai kahdella kerroksella ja Sepänkadun purettavan rakennuksen tilalle on suunniteltu uudisrakennus, jonka korkeus vaihtelee kahdesta neljään kerrokseen vaihtoehdosta riippuen.

 

Vaikutusten arviointi                Asemakaavan valmisteluvaiheen vaihtoehtojen mukainen rakentaminen on ilmastopoliittisen ohjelman mukainen, koska se tiivistää kaupunkirakennetta, tukeutuu oleviin liikenneyhteyksiin sekä mahdollistaa liikenneverkkojen kehittämisen niin kevyen liikenteen, kuin ajoneuvoliikenteenkin osalta.

 

Rakentaminen täydentää kaupunkikeskustan ruutukaavakortteleiden rakennusrivistöä. Minna Canthin kadun, Vahtivuorenkadun ja Sepänkadun kulmauksen väljä katutila selkiytyy. Valittavista uudisrakennusvaihtoehdoista riippuen uudisrakentaminen vaikuttaa eri tavoin alueen kaupunkikuvaan sekä tonttien ja lähiympäristön rakennuksista avautuviin näkymiin.

 

Kaupunkikeskustaan sijoittuvat toimistotilat tukevat keskustan elinvoimaisuutta, palvelutarjontaa sekä säilyttävät työpaikkoja ydinkeskustassa. Suunnittelualueen asukasmäärän lisääntyminen, väestörakenteen ja asuntokannan monipuolistuminen lisäävät palvelujen kysyntää. Hanke toteuttaa Kuopion kaupungin yritysstrategiaa tarjoamalla työtä rakentamisaikana sekä monipuolistamalla ja lisäämällä kaupungin tonttitarjontaa.

 

Uudisrakentaminen saattaa paikallisesti lisätä ajoliikennettä kellaripysäköintitiloihin Minna Canthin kadulta. Alue kuuluu kuitenkin keskustan ruutukaava-alueeseen, jolla on normaalia keskustan katuliikennettä. Siihen nähden hankkeen aiheuttamalla asukasliikenteellä ei ole merkitystä kokonaisuus huomioiden. Hanke ei näin ollen hajauta yhdyskuntarakennetta.

 

Keskustan täydennysrakentaminen hyödyntää olemassa olevaa kunnallistekniikkaa ja on siten myös kaavataloudellisesti perusteltua.

 

 

Esitys                                              MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville tuleva valmisteluvaiheen aineisto annetaan kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi.

 

 

Liitteet

15

7344/2013 kaavaselostusluonnos liitteineen (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

16

7344/2013 laajuustiedot ja selostus (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

17

7344/2013 vaihtoehto VE 1 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

18

7344/2013 vaihtoehto VE 2a (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

19

7344/2013 vaihtoehto VE 2b (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

20

7344/2013 vaihtoehto VE 3 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

21

7344/2013 vaihtoehto VE 4 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

22

7344/2013 vaihtoehto VE 5 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

23

7344/2013 valmisteluvaiheen vaihtoehtojen kuvasovitukset

 

Asiakirjoissa: Selostusluonnos, valmisteluvaiheen vaihtoehdot (VE 1 - VE 5), vireilletulovaiheen mielipide ja vireilletuloaineisto

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Virpi Lindell

puh. +358 044 718 5431

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa